You are here

Borgerrådgiveren - hjælp til dig

 • Kresten Gaub er borgerrådgiver i Roskilde Kommune

  Fotograf: Holger Petersen

  Borgerrådgiveren i Roskilde Kommune hedder Kresten Gaub. Han er ansat af byrådet og er dermed uafhængig af kommunens forvaltning

Borgerrådgiveren hjælper borgere, der er utilfredse med Roskilde Kommunes behandling af deres sag.

Ønsker du generel hjælp og vejledning, skal du henvende dig til Borgerservice.

Hos borgerrådgiveren kan du:

 • klage over kommunens sagsbehandling, personalets adfærd og hvordan praktiske opgaver bliver udført
 • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan blive bedre
 • få borgerrådgiveren til at mægle mellem dig og en kommunal medarbejder

Borgerrådgiveren kan ikke behandle:

 • sager, hvor dialogen med kommunen endnu ikke er udtømt
 • det faglige indhold i kommunens afgørelser (fx en bevilling, et forbud, en tilladelse, et afslag)
 • indholdet af de politiske beslutninger
 • forhold om personale- og ansættelse i kommunen
 • forhold, som andre klageinstanser tager sig af
 • sager, der er afsluttet for mere end 1 år siden

Kontakt borgerrådgiveren

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren. Du kan henvende dig skriftligt, ringe eller aftale en tid til et personligt møde med borgerrådgiveren. Ring på 46 31 31 43 eller skriv til borgerraadgiver@roskilde.dk.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler Borgerrådgiveren, at du sender en sikker e-mail til Borgerrådgiveren.

Hvis Borgerrådgiverens svar til dig indeholder personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, kan borgerrådgiveren kun sende det med en e-mail, hvis du benytter den digitale postkasse og har oplyst dit CPR-nummer. Du bør aldrig sende dit CPR-nummer med en usikker e-mail.

Læs mere

 • Hvad er Borgerrådgiverens opgave?

  Formålet med borgerrådgiveren er:

  • at sikre borgernes retssikkerhed
  • at hjælpe med at skabe en bedre dialog mellem borgerne og kommunen
  • at hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt
  • at sikre, at klager bliver brugt til at gøre kommunens sagsbehandling og borgerbetjening bedre.

  Inden du kontakter Borgerrådgiveren med en klage, anbefaler Borgerrådgiveren, at du først henvender dig der, hvor din sag bliver behandlet, eller hvor opgaven bliver udført. Hvis du herefter ikke føler dig hørt eller forstået og fortsat er utilfreds med kommunens behandling af din sag eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til Borgerrådgiveren.

 • Hvilke oplysninger skal en klage indeholde?

  Det er vigtigt, at du giver Borgerrådgiveren de oplysninger, der skal bruges, for at din klage kan blive behandlet og svaret.

  Oplys altid:

  • Dit fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer og/eller e-mail
  • Hvilken enhed eller hvilket center, du klager over
  • Hvad du klager over. Jo mere konkret, jo bedre
  • Hvad du håber at få ud af din klage. Det ønskede resultat er dog ikke altid en reel mulighed, men hvis Borgerrådgiveren kender dine ønsker, er det lettere at forsøge at imødekomme dem.
 • Hvornår får du svar på din klage?

  Hvis du har indgivet en skriftlig klage, får du som udgangspunkt en skriftlig tilbagemelding inden for 10 arbejdsdage. Tilbagemeldingen kan dog komme senere i perioder med ferie eller sygdom. Det betyder ikke nødvendigvis, at Borgerrådgiveren har færdigbehandlet din klage inden for 10 arbejdsdage.

 • Hvis du vil klage på vegne af en anden

  Hvis du vil klage på vegne af en anden, skal han eller hun udfylde en fuldmagt til dig. Den originale fuldmagt skal afleveres til Borgerrådgiveren sammen med klagen.

  Når Borgerrådgiveren kræver en fuldmagt fra klageren, skyldes det, at Borgerrådgiveren normalt kun behandler sager, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, hvis parterne i sagen har givet samtykke til det.

  Private forhold kan for eksempel have at gøre med socialhjælp, helbredsforhold eller lignende.

  Hent og udfyld fuldmagtsblanketten

  Den, der får fuldmagt, kan ikke indsende den med en e-mail. Derimod kan den, der giver fuldmagt, indsende den med en e-mail - hvis han eller hun bruger den digitale postkasse.

 • Hvornår kan jeg kontakte Borgerrådgiveren?

  Borgerrådgiveren har i princippet de samme åbningstider som kommunen i øvrigt. Da funktionen varetages af én enkelt person, vil der dog ofte være tidspunkter, hvor Borgerrådgiveren ikke kan træffes på grund af møder, undervisning, ferie eller sygdom.

  Hvis du vil være sikker på at træffe Borgerrådgiveren, er det derfor en god idé at ringe og aftale en tid på telefon 46 31 31 43.

  Hvis Borgerrådgiveren ikke har mulighed for at besvare et telefonopkald fra dig, har du mulighed for at lægge en besked på telefonsvareren. Borgerrådgiveren vil herefter forsøge at ringe tilbage inden for 24 timer. Der kan dog gå længere tid i tilfælde af ferie, sygdom og lignende.

 • Hvis du er medarbejder i Roskilde Kommune

  Hvis du har viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Roskilde Kommune, kan du bruge whistleblowerordningen til at lave en indberetning. Ordningen skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. De almindelige muligheder er bl.a. at gå til egen leder, tillidsrepræsentanten eller den ansattes fagforbund.

  Læs mere om whistleblowerordningen og lav en anonym indberetning

Vedtægt for Borgerrådgiver

Senest opdateret

07.02.2020