You are here

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Udvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver på social – og beskæftigelsesområdet
 • beskæftigelsesindsatsen
 • dagpenge ved sygdom og barsel
 • ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kap. 10 og 10 a (som omhandler ydelser, ikke alene pga. ledighed)
 • drift af tilbud, herunder aktiverings- og revalideringstilbud
 • integration på arbejdsmarkedet, herunder sprogundervisning af udlændinge
 • Integrationsrådet
 • den overordnede integrationspolitik
 • sprogskolen
 • produktionsskoler
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • den specialiserede revalideringsindsats
 • førtidspensioner mv.
 • det specialiserede socialområde, herunder handicappede
 • voksenspecialundervisning
 • boliganvisning til husvilde
 • socialpsykiatri
 • hjemløse
 • misbrugsområdet
 • socialudgifter til ældre
 • institutioner og botilbud for voksne, psykisk syge og handicappede
 • øvrige opgaver i forhold til regionale samarbejdsudvalg

Beskæftigelses- og Socialudvalgets medlemmer

Med virkning fra 1. januar 2014 er det tidligere Beskæftigelses- og Integrationsudvalg og Socialudvalg lagt sammen til det nuværende Beskæftigelses- og Socialudvalg.

Oversigt over lukkede punkter fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, der er blevet åbnet efter publiceringen af referatet, kan ses her.

Oversigt over lukkede sager fra Forebyggelses- og Socialudvalget, der er blevet åbnet efter publiceringen af referatet, kan ses her.

Dagsordener og referater fra udvalget

Kontakt

Sekretariat for Social, Job og Sundhed
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

11.12.2019