You are here

Ja til fælles udbud om organisk affald

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Det madaffald, der nu indsamles i Roskilde Kommune, bliver lavet om til biogas og kompost. Klima- og Miljøudvalget har valgt at lade affaldet indgå i en fælles pulje for at gøre det ekstra bæredygtigt og økonomisk.

"Alt affald, der indsamles i Roskilde Kommune, bliver viderebehandlet af ARGO (tidligere KARA). ARGO begynder nu at få en hel del bioaffald, de skal behandle. Her i Roskilde Kommune begyndte vi i maj 2017 at indsamle det organiske affald, og i takt med at flere kommuner i ARGOs ejerkreds indsamler indsamler bioaffald, er næste skridt at udnytte affaldet til at lave biogas", forklarer formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

"I dag bliver vores bioaffald behandlet på en korttidskontrakt udbudt via ARGO, hvor affaldet køres til et biogasanlæg i Jylland. CO2-mæssigt giver det stadig god mening, selvom affaldet skal transporteres, men vi har altså nu muligheden for at indgå en fælles aftale, som både er miljømæssig bæredygtig og økonomisk attraktiv", siger udvalgsformanden.

ARGO har fået udarbejdet en rapport, som vurderer fire sandsynlige scenarier - herunder også at bygge et eget biogasanlæg. Konklusionen på rapporten er, at en markedsløsning, hvor affaldsbehandlingen sendes i udbud, vil være bedst hvad angår økonomi, forsyningssikkerhed og udviklingsmuligheder. Alle 4 scenarier er miljømæssigt lige attraktive.

"Det viser sig, at mængden af bioaffald fra ARGOs ejerkommuner trods alt er for lille til at sikre en god økonomi, hvis vi bygger et eget biogasanlæg. Omvendt findes der allerede i dag adskillige kvalificerede private entreprenører, som vil kunne behandle vores bioaffald. Derfor vælger vi at tilsluttes os, at ARGO skal finde en entreprenør gennem et udbud, hvor vi stiller krav om miljørigtige løsninger, så vi på sigt kan udnytte biogassen fra det sjællandske bioaffald i et regionalt biogasanlæg"," siger Karim Friis Arfaoui.

Fakta

ARGO fungerer behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner. Selskabets skal sikre, at affald omdannes til ressourcer. Der skal være genbrug før genanvendelse og energiudnyttelse før deponering.

Ifølge regeringens Ressourcestrategi (Danmark uden affald - 2013) skal kommunerne senest fra 2022 sikre, at 50% af husholdningsaffaldet genanvendes. Indsamling af bioaffald er et væsentligt bidrag til at opfylde målet.

I EU er der opnået enighed om, at det kommende affaldsdirektiv skal indeholde krav om særskilt indsamling af bioaffald fra 2023. Direktivet er dog ikke vedtaget endnu.

Det organiske affald kan anvendes til produktion af biogas, mens restproduktet kan anvendes som gødning på landbrugsjord.

Dato: 07. September 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019

Kommentarer

Mere gas

Det vil være godt, hvis de 9 kommuner investerer i biodiversitet, fx på vejkanter og andre "restarealer", som trænger til at blive slået på tidspunkter, der er optimale for især plante- og insektliv OG FJERNE DET SLÅEDE. Som passende kan ryge med i entreprenørernes forgasningsanlæg. Nok ikke det billigst tænkelige, men hvornår har det bedste været billigst? Selvfølgelig må gode forhold for natur gerne koste, ligesom al anden kvalitet.