You are here

Byfortætning på Parkvænget og Fælledvej

Startdato for høring: 
5. Februar 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
2. April 2018 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 31. januar 2018 vedtaget at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 10 for Parkvænget og Fælledvej til offentlig høring.

Høring

Kommuneplantillægget har til formål at muliggøre realiseringen af to fortætningsprojekter på henholdsvis Parkvænget og Fælledvej 8 i Roskilde. Projektet på Parkvænget omhandler nybyggeri af 40 familieboliger, som indebærer, at eksisterende boligblokke udvides fra fire til fem boligetager. På Fælledvej 8 ønsker en privat investor at opføre et nyt boligbyggeri i 4 etager, som rummer 11 lejligheder af varierende størrelser. Realiseringen af de to projekter kræver en ændring af de nuværende rammebestemmelser, hvad angår etagehøjde på Parkvænget, og bebyggelsesprocent, parkeringsnorm og krav til friarealer på Fælledvej 8.

Materiale

Dialogmøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om planforslaget og de to boligprojekter på dialogmødet tirsdag den 6. marts 2018 kl. 17-19 på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Tilmelding til mødet kan ske til stinnebj@roskilde.dk.

Du kan se mere om dialogmødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 2. april 2018. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 10, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Frandsen Ejendomme ApSVirksomhed17.04.2018Vis
Bo HenriksenPrivat borger13.02.2018Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

17.04.2018