You are here

Forhøring dagligvarebutik i Vindinge

Startdato for høring: 
15. Januar 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
5. Marts 2018 - 23:45
Roskilde Plan- og Teknikudvalg har på sit møde den 11. januar 2018 vedtaget at fremlægge en forhøring til en lokalplan og kommuneplantillæg, med mulighed for at etablere en butik i Vindinge.

Høring

Roskilde Kommune har modtaget en forespørgsel om muligheden for at opføre en ny dagligvarebutik på 1200m2 i Vindinge. I kommuneplanen 2016, blev der givet mulighed for, indenfor et centralt område i Vindinge, at opføre en butik. Der er i processen peget på to områder i Vindinge med hver deres fordele og ulemper. Denne forhøring har til formål at belyse omfanget af fordele og ulemper og give mulighed for at deltage i debatten. De to områder er henholdsvis nord og syd for børnehuset Hjortekær. En nærmere beskrivelse af projekt, samt fordele og ulemper fremgår af debatoplægget. nedenfor

Videre proces

Efter debatoplægget vil der skulle udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg, der udlægger et af de to konkrete arealer til butiksformål. Lokalplanen vil ligeledes indeholde en række nærmere bestemmelser omkring størrelse, udformning og anvendelsen af arealet.

Materiale

Debatoplæg

Offentligt tilgængeligt

Der er mulighed for at komme med bemærkninger her på Roskilde Kommunes hjemmeside. Høringsportalen er åben frem til og med 5. marts.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Gorm JakobsenPrivat borger05.03.2018Vis
Emad GabrielPrivat borger05.03.2018Vis
Dorthe Dalsgaard JensenInteresseorganisation05.03.2018Vis
Henrik HøgstrupPrivat borger05.03.2018Vis
Henrik HøgstrupPrivat borger05.03.2018Vis
Rune KristensenPrivat borger05.03.2018Vis
Else ChristensenPrivat borger05.03.2018Vis
REMA Butiksudvikling A/SVirksomhed05.03.2018Vis
Heidi GabrielPrivat borger05.03.2018Vis
Hanne EisenPrivat borger05.03.2018Vis

Sider

Kontakt

Erhvervsafdelingen
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 35 35

Senest opdateret

15.01.2018