You are here

Foroffentlighed vedrørende revurdering af svinebrug på Åbakkevej 2 2, 4130 Viby Sj.

Startdato for høring: 
6. Marts 2018 - 9:00
Slutdato for høring: 
27. Marts 2018 - 23:59
Roskilde Kommune har indledt revurdering af miljøgodkendelse fra 20. september 2010 med tillæg af svineproduktionen på Ørstedgaard Svineproduktion A/S, Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj.

Høring

Roskilde Kommune har indledt revurdering af miljøgodkendelse fra 20. september 2010 med tillæg af svineproduktionen på Ørstedgaard Svineproduktion A/S, Åbakkevej 2, 4130 Viby Sj.

Revurderingen sker med hjemmel i § 39, jf. § 41 i husdyrbrugloven og fremgangsmåden kan ses af kapitel 16 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter frem til den 27. marts 2018 og kan inden for samme tidsfrist anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelsen, når dette udkast foreligger.

Interesserede kan herefter kommentere udkastet inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet til afgørelse.

Eventuelle spørgsmål og anmodningen om at få tilsendt sagens akter og/eller udkastet til afgørelse skal rettes til miljo@roskilde.dk, eller til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, eller afgives på denne side nedenfor.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender via denne side) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og mailadresse, vil ikke blive vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

12.03.2018