You are here

Oprettet

12.02.2019

Fra Verdensmål til Hverdagsmål - Roskilde tager ansvar.

Med FN's vedtagelse i 2015 af de 17 Verdensmål og 169 delmål blev der sat mål og retning for en bæredygtig fremtid, bl.a. socialt, økonomisk og miljømæssigt

Jeg mener ikke, at Roskilde Kommune er progressiv nok, når det gælder visioner for fremtiden. Roskilde Kommune skal tage aktivt del i den bæredygtige omstilling som frontløber for Verdensmålene.

Med dette borgerforslag foreslår jeg, at FN’s Verdensmål, hvor de er kommunalpolitisk relevante, bør integreres i Roskilde Kommunes vision samt i vækst- og udviklingsstrategier. Verdensmålene tages med i byrådets og udvalgenes arbejde som naturlig del af beslutningerne.

Fremtidige beslutninger skal holdes op imod de relevante verdensmål og kommunen skal sammenligne sig med andre kommuner som også vælger at bruge målene som en afgørende sigtelinie.

Kommunen bør endvidere sikre, at dens mange ansatte er opmærksomme på målene og indikatorerne for deres opfyldelse i deres daglige arbejde og lader målene indgå i opgaveløsningen, hvad enten det drejer sig om byudvikling og rekreative områder, skoler og uddannelse, sundhed og omsorg, kultur eller andre områder, hvor kommunen kan gøre en aktiv og meningsfuld indsats for Verdensmålenes opfyldelse.

Forslag 1: Roskilde Kommune skal formulere en ny vision, som inddrager FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling og lægger op til en gennemgribende omstilling mod bæredygtighed inden for kommunen. I forbindelse med dette arbejde skal udpeges 10-15 delmål og som kommunen især vil måle sig på. Der skal vælges såvel sociale, uddannelsesmæssige, økonomiske og miljømæssige delmål og der skal vælges indikatorer for målopfyldelsen.

Forslag 2: Med ambitionen om at være frontløber blandt kommunerne, skal Roskilde Kommune
udarbejde en strategi for vækst og udvikling med udgangspunkt i de udvalgte delmål inden for FN’s Verdensmål.

Forslag 3: Roskilde Kommunes byråd og udvalg skal tilstræbe, at alle forslag, der stilles i byrådet og udvalgene, vurderes i forhold til at medvirke positivt til især de udvalgte delmåls opfyldelse.

Forslag 4: Roskilde Kommune skal sikre, at alle kommunens ansatte både har viden om og er opmærksomme på Verdensmålene, kan sætte de valgte delmål i relation til deres daglige arbejde og lader målene indgå i opgaveløsningen

Forslag 5: Kommunen udarbejder årligt en redegørelse for kommunens fremdrift med hensyn til de valgte delmål og tilhørende indikatorer. Byrådet tager med afsæt heri stilling til evt. nye initiativer til sikring af fortsat fremdrift.

Navn:

Jan Bjergskov Larsen

Afgiv din stemme