You are here

Oprettet

02.06.2018

Integrer FN's Verdensmål i Roskilde Kommune

Med FN's vedtagelse i 2015 af de 17 Verdensmål for en bæredygtigomstilling blev der sat mål og retning for en bæredygtig fremtid.

Region Midtjylland har som den første region taget målene til sig og arbejder målrettet på at gøre dem til grobund for vækst og udvikling (se fx her: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/februar-18/den-midt...). Flere regioner og mange kommuner vil i de kommende år følge det gode eksempel.

Roskilde Kommune har en progressiv vision om blandt andet at skabe bæredygtige lokalsamfund og at fremme innovation og nye samarbejdsformer med særligt fokus på bæredygtige løsninger. Men Verdensmålene indgår ikke i visionen.

Som borger i kommunen mener vi, det ikke er progressivt nok. Roskilde Kommune må ikke stå afventende tilbage, men tage aktivt del i den bæredygtige omstilling som frontløber for Verdensmålene.

FN’s Verdensmål bør integreres i Roskilde Kommunes vision samt vækst- og udviklingsstrategier, og de bør tages med i byrådet og udvalgene som naturlig del af beslutningerne. Kommunen bør desuden sikre, at dens ansatte er opmærksomme på målene i deres daglige arbejde og lader målene indgå i opgaveløsningen, hvad enten det drejer sig om byudvikling og rekreative områder, skoler og uddannelse, sundhed og omsorg, kultur eller andre områder, hvor kommunen kan gøre en aktiv og meningsfuld indsats for Verdensmålenes opfyldelse.

Derfor ønsker vi, at kommunen snarest muligt vedtager nedenstående forslag.

Forslag:

Forslag 1: Roskilde Kommune skal formulere en ny vision, som bygger på FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling og lægger op til en gennemgribende omstilling mod bæredygtighed inden for kommunen.
Forslag 2: Med ambitionen om at være frontløber blandt kommunerne, skal Roskilde Kommune udarbejde en strategi for vækst og udvikling med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.
Forslag 3: Roskilde Kommunes byråd og udvalg skal tilstræbe, at alle forslag, der stilles i byrådet og udvalgene, vurderes i forhold til at medvirke til Verdensmålenes opfyldelse.
Forslag 4: Roskilde Kommune skal igangsætte en uddannelsesplan, som sikrer, at alle kommunens ansatte er opmærksomme på målene, kan sætte målene i relation til deres daglige arbejde og lader målene indgå i opgaveløsningen, og kommunen skal løbende evaluere, at dette er tilfældet.

Navn:

Jens Prebensen

Afgiv din stemme