You are here

Kommunen klar igen med nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark

Startdato for høring: 
15. September 2017 - 0:00
Slutdato for høring: 
12. November 2017 - 23:45
Roskilde Plan- og Teknikudvalg har på sit møde den 7. september 2017 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 668, kommuneplantillæg 7 samt miljøvurdering til offentlig høring.

Høring

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at give mulighed for, at Jyllinge Nordmark kan udvikle sig til en attraktiv bydel, hvor der er et særligt fokus på klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser. Planforslagene er stort set identiske med lokalplan 612 og tillæg 7 til Kommuneplan 2013, som blev vedtaget i november 2015. Planerne blev efterfølgende erklæret ugyldige af Planklagenævnet i april 2017, og planprocessen skal derfor gå om.

Sammenholdt med lokalplan 612 er der primært foreslået ændringer, der skal muliggøre den kystsikring, som det lokale digelag arbejder for at få realiseret snarest muligt. På baggrund af nye vurderinger af berørte Natura 2000 områder, er der tillige præciseret en maksimal udbredelse af kystanlæg langs fjorden for at minimere indgreb i strandengene og værdifulde kalkoverdrev.

Høringen omfatter også en miljørapport, som understøttes af to bagvedliggende rapporter vedrørende Natura 2000 området langs fjorden.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Plan- og Teknikudvalget tage endelig stilling til planforslagene.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om planforslagene på borgermødet mandag den 23. oktober 2017 i Jyllingehallerne, Planetvej 35 i Jyllinge. På mødet vil der også være mulighed for at få en status på det igangværende arbejde med at realisere kystsikring af Jyllinge Nordmark. Du kan se mere om borgermødet her.

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til de to planforslag. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 12. november 2017. Herefter vil Plan- og Teknikudvalget tage endelig stilling til planforslagene.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 668 og kommuneplantillæg 7, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljøvurderingen er offentliggjort sammen med lokalplanen.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Jens MüllerPrivat borger09.11.2017Vis
Louise Beck-Frederiksen, på vegne af Olesvejs beboerePrivat borger07.11.2017Vis
Kim AhrensbergForening07.11.2017Vis
Lars Marcus Pedersen / August Jørgensen AdvokaterVirksomhed25.10.2017Vis

Sider

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

13.11.2017