You are here

Landzonetilladelse til midlertidig modtagelse af granitskærver og strandsand til videresalg i Nymølle grusgrav nord for Vindinge, Lykkegårdsvej 50, matr. nr. 11 St. Hede, Roskilde Jorder

Offentliggjort: 
10. April 2018 - 15:30
Klagefrist: 
8. Maj 2018 - 23:59

Senest opdateret

17.04.2018