You are here

Ny Idrætspark i Rådmandshaven

Startdato for høring: 
23. Marts 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
21. Maj 2018 - 23:45
Roskilde Byråd har på sit møde den 21. marts vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 667 for Roskilde Idrætspark med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5 samt miljøvurdering til høring.

Høring

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at give mulighed for, at idrætsanlægget i Rådmandshaven kan udvikles som et fortsat attraktivt område for idræts- og fritidslivet i Roskilde Kommune i et positivt samspil med den omkringliggende by. Der sikres mulighed for at etablere et nyt stadion med op til 10.000 tilskuere med tilhørende faciliteter, en ny kunstgræsbane, samt nye funktioner i området i form af boliger, liberale erhverv, servicevirksomhed og overnatning i sammenhæng med det nye stadion.

Enhedslisten (Ø) har afgivet mindretalsudtalelse.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Der har været borgermøde den 2. maj 2018. Se resume af borgermødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 21 maj 2018. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 667 og kommuneplantillæg 5, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med lokalplanen og kommuneplantillægget.

Du finder klagevejledningen her.

Baggrundsmateriale

Roskilde Kommune har i forbindelse med offentliggørelsen af planforslagene valgt at fremlægge høringsnotat fra den indledende offentlige høring til almindelig orientering.

Høringsnotatet samler op på alle indkomne bemærkninger, kommentarer og indsigelser fra den indledende offentlige høring, der er afviklet forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag og miljøvurdering. Høringsnotatet beskriver, hvordan bemærkningerne har indgået i udarbejdelsen af planerne. Notatet har indgået i den politiske behandling i forbindelse med beslutning om offentliggørelsen af planforslagene.

Videre proces

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Bodil NielsenForening21.05.2018Vis
Jakob Bo BerthelsenPrivat borger21.05.2018Vis
Henrik AndersenForening21.05.2018Vis
Roskilde Idræts UnionForening20.05.2018Vis
FolkeoplysningsudvalgetAndet18.05.2018Vis
Jytte - Hans PoulsenPrivat borger17.05.2018Vis
Korsgården v. Formand Ole JensenForening13.05.2018Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

14.05.2018