You are here

Nye boliger på Skousbo 2. etape

Startdato for høring: 
15. Juni 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
7. September 2018 - 23:59
Roskilde Plan- og Teknikudvalg har på sit møde den 7. juni vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 661 for boliger på Skousbo, etape 2 til offentlig høring.

Høring

Formålet med lokalplanen er at overføre området til byzone samt at sikre områdets udvikling til boligbebyggelse med et varieret udbud af tæt-lav og etageboliger. Herudover er formålet at sikre disponering af området med parkering, adgang og fælles opholdsarealer for boligerne. Bebyggelse langs Syvmose Allé skal sikres en tæt, høj og bymæssig karakter, og der skal generelt sikres variation i bebyggelsens arkitektoniske udtryk.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermødet den 22. august kl. 19 på Dåstrup Skole, blok D, Bueager 2, Dåstrup, 4130 Viby Sjælland.

Se mere om borgermødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side - se nedenfor - senest den 7. september 2018. Herefter vil Plan- og Teknikudvalget tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 661, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2018-2021) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via afdelingsmailens send sikker post. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse.

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via afdelingsmailens send sikker post. Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

28.08.2018