You are here

Nyt biblioteks- og kulturhus, boliger og butikker i Viby bymidte

Startdato for høring: 
29. Juni 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
7. September 2018 - 23:59
Roskilde Byråd har på sit møde den 20. juni 2018 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan nr. 656 for Viby bymidte til offentlig høring.

Høring

Lokalplanen skal danne baggrund for at skabe et attraktivt centrum i byen med liv og aktivitet, ved at koncentrere så mange aktive byfunktioner som muligt. Bylivet skal styrkes og skabe sammenhæng med og forbindelse

til det store byudviklingsområde på Skousbo. Dette skal ske ved at etablere et nyt biblioteks- og kulturhus med tilhørende biblioteks- og kulturplads og opførelse af et varieret udbud af boliger i området.

Derudover skal der etableres offentlige ude/opholdsarealer i form af fodgængerzone, pladser, butiksstrøg, grønt strøg mv., og lokalplanen skal muliggøre etablering af butikker, erhverv, beboerhus o. lign. i samspil med arealerne ved det nye biblioteks- og kulturhus. Endelig skal det kulturhistoriske bymiljø langs Søndergade bevares, og nybyggeri skal forholde sig til dette samt til skala og byggeskik i Viby bymidte.

Enhedslisten har afgivet en mindretalsudtalelse.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermødet den 22. august 2018 kl. 19 på Dåstrup Skole, blok D, Bueager 2, Dåstrup, 4130 Viby Sjælland.

Se mere om borgermøde her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 7. september 2018. Herefter vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 656, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2018-2021) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via afdelingsmailens send sikker post. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse.

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via afdelingsmailens send sikker post. Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Marianne PedersenForening07.09.2018Vis
John FarreForening27.08.2018Vis
Marianne SelchPrivat borger23.08.2018Vis
Hanne HøyForening14.08.2018Vis
Michael AndersenPrivat borger12.07.2018Vis
Roskilde Boligselskab SYD, ToftehøjenForening29.06.2018Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5

Senest opdateret

29.06.2018