You are here

Omlægning af en del af et dræn i Holmehøj på matr.nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle

Startdato for høring: 
30. Januar 2018 - 9:00
Slutdato for høring: 
28. Februar 2018 - 23:59
Omlægning af privat drænledning i Holmehøj.

Høring

Vandløbsmyndigheden har modtaget en ansøgning om regulering/omlægning af privat drænledning i Holmehøj, i forbindelse med forlængelse af etape 3, matr. Nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle. 

Høringssvar kan sendes til miljo@roskilde.dk, eller til Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, eller afgives på denne side nedenfor.

Tidsfristen for høringssvar er til og med den  28. februar 2018.

Materiale

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender via denne side) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og mailadresse, vil ikke blive vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

30.01.2018