You are here

Opdateret VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg 2018

Startdato for høring: 
11. Juli 2018 - 13:46
Slutdato for høring: 
5. September 2018 - 23:59
Ny VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg erstatter den tilsvarende VVM-redegørelse fra juni 2016.

Høring

Denne VVM-redegørelse for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg erstatter den tilsvarende VVM-redegørelse fra juni 2016. Årsagen til den nye udgave af VVM-redegørelsen er, at Miljø- og Fødevareklage¬nævnet den 7. maj 2018 ophævede Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til projektet fra november 2017 til ny behandling i kommunen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde, at kommunens tilpasninger af projektet for at minimere påvirkning af Natura 2000 og anden beskyttet natur er gået videre end beskrivelserne i VVM-redegørelse fra 2016.

Klagenævnet afgjorde desuden, at kommunens efterfølgende opdatering af Natura 2000-konsekvensvurdering skulle have været i offentlig høring som en del af VVM-processen. 

Forudsætning for en ny VVM-tilladelse til projektet er derfor denne opdaterede VVM-redegørelse og en ny offentlig høring på otte uger.

Materiale

Videre proces

Efter høringsperioden vil byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar og på den baggrund meddele en ny VVM-tilladelse. Roskilde Kommune forventer, at den ny VVM-tilladelse vil kunne meddeles, så anlægsstart kan ske i overensstemmelse med tidsplanen i oktober 2018.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2018-2021) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via afdelingsmailens send sikker post. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse.

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via afdelingsmailens send sikker post. Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. Læs om databeskyttelse her. 

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

11.07.2018