You are here

Tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelse til Haraldsborg Vandværk

Offentliggjort: 
9. Maj 2018 - 8:15
Klagefrist: 
6. Juni 2018 - 23:59

Roskilde Kommune har d.d. meddelt, at vandindvindingstilladelse til Haraldsborg Vandværk tilbagekaldes med ikrafttrædelse den 19. august 2020.

Afgørelsen kan læses her.

Klagefristen er 4 uger fra d.d., og klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

Senest opdateret

23.05.2018