You are here

Oprettet

03.02.2019

Tilbud om sorggrupper til børn & unge der mister en forælder eller en søskende

Sundhedsplejen i Roskilde Kommune har ikke et tilbud om sorggrupper til børn og unge, der mister en forælder eller en søskende. I stedet henviser Roskilde Kommune til private aktører på området.
Den største organisation Børn, Unge og Sorg har kun tilbud i København med en lang venteliste. Kræftens Bekæmpelse har tilbud men målrettet mod familier ramt af denne diagnose.
Derudover har Roskilde Domsogns Menighedspleje et tilbud.

25 børn i alderen 0-18 år mistede en forælder i 2017 og 169 havde tidligere mistet en forælder.

30 unge i alderen 19-24 år mistede en foræder i 2017 og 324 havde tidligere mistet en forælder.

7 børn og unge i alderen 0-24 år døde i 2017, der kunne være en søskende til et ungt menneske.

Ca. 550 børn og unge havde pr. 1. januar 2018 mistet en forældre i #alletidersroskilde. Et overraskende højt tal.

(kilde: Danmarks Statistik)

Mine tre børn tæller med i denne statistik, da de i 2015 mistede deres mor uden varsel.

Jeg blev meget overrasket over at modtage en folder fra den lokale Folkeskole, der oplyste om Sundhedsplejens sorggrupper – der efterfølgende viste sig at være ikke eksisterende.
Siden har det været en rejse, hvor eneste kommunale tilbud er at barnet/den unge kan møde op i den åbne anonyme rådgivning.
Folkeskolen, gymnasier, Handelsskole, HTX m.fl. har ikke redskaber, viden og ressourcer til at imødegå børn og unge i sorg og krise. Det betyder, at mange børn og unge får svært ved at trives i deres læringsmiljø.
Fra andre faglige undersøgelser ved vi, at en tidlig forebyggende indsats kan reducere antallet af sygedage, udfald fra studier og udvikling af PTSD, stress etc.

Jeg anbefaler derfor at Byrådet drøfter og sikrer foranstaltninger, der sikrer, at der gives de fornødne sorggruppe-tilbud til børn og unge i Roskilde Kommune.

Det skyldes, at de private aktører ikke optager alle børn i deres tilbud på grund af ressourcemangel.

Med indførelsen af kompliceret sorg som diagnose – er sorg & krise et emne, der bør tages hånd om på et socialfagligt plan, så det ikke alene bliver en lægelig diagnose, der kan medføre medicinsk behandling.

Med erfaring som enkemand, formand for Skolebestyrelsen på Vor Frue Skole (Roskilde) og mangeårig frivillig blandt børn og unge i FDF Roskilde – vil jeg anbefale sorggruppe som den bedste terapi for børn og unge. Det at være iblandt andre børn/unge med samme udfordringer er på den lange bane den bedste terapi.

De bedste hilsener
Søren Egemar Knudsen

Navn:

Søren Egemar Knudsen

Afgiv din stemme