You are here

Tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg

Offentliggjort: 
11. April 2018 - 10:53
Klagefrist: 
9. Maj 2018 - 23:59

Roskilde Kommune har d.d. meddelt tilladelse til blødgøring af drikkevand på HOFORs vandværk ved Marbjerg.

Klagefristen er 4 uger fra d.d., og klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Senest opdateret

19.04.2018