You are here

Tillæg 1 til lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C

Startdato for høring: 
25. Maj 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
22. Juni 2018 - 23:45
Roskilde Plan- og Teknikudvalg har på sit møde den 15. maj 2018 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 1 lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C til offentlig høring.

Høring

Formålet med tillæg 1 til lokalplan 571 er at give mulighed for, at der kan bygges en sammenhængende bebyggelse i området nord for Lydmuren, som kan give kommende aktører mulighed for at benytte fælles faciliteter, så som scene og øvelokaler. Tillægget omfatter således kun en mindre del af lokalplan 571 for ROCKmagneten og Musicon C, og ændrer hovedsageligt byggefeltets størrelse samt reducerer højden på bebyggelsen fra max. 6 til max. 4 etager.

Materiale

Borgermøde og høringssvar

Alle interesserede kan høre mere om forslaget på borgermøde den 12. juni kl. 19 – 21 i Eventrummet på Rabalderstræde 10. Se mere om borgermødet her.

Det er også muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 22. juni 2018. Herefter vil Plan- og Teknikudvalget tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til tillæg 1 til lokalplan 571, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2018-2021) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via afdelingsmailens send sikker post. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse.

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via afdelingsmailens send sikker post. Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Erhvervsstyrelsen, Plantilsyn og DialogMyndighed13.08.2018Vis
Thomas Rosenlund KrohnPrivat borger19.06.2018Vis

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

13.08.2018