You are here

Tillæg til eksisterende lokalplan 245 ved Frederiksborgvej

Startdato for høring: 
19. Januar 2018 - 0:00
Slutdato for høring: 
16. Marts 2018 - 23:45
Plan- og Teknikudvalget har på sit møde den 11. januar 2018 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 1 til lokalplan 245 for et område ved Frederiksborgvej til offentlig høring.

Høring

Formålet med tillægget er at give mulighed for, at ny bebyggelse inden for den eksisterende lokalplan 245 kan opføres med flade tage.

Materiale

Høringssvar

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget. Bemærkninger skal sendes via denne side, se nedenfor, senest den 16. marts 2018. Herefter vil Plan- og Teknikudvalget tage endelig stilling til planforslaget.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstrykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til tillæg 1 til lokalplan 245, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Du finder klagevejledningen her.

Videre proces

Efter høringsperioden vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslaget.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke bliver vist her på siden.

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Det dokument vil være offentligt tilgængeligt.

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Høringssvar

Afsenders navnAfsenderDatoVis
Ingen høringssvar

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Plan og Udvikling
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

19.01.2018