You are here

Udledningstilladelse for ny retspsykiatri på Sct. Hans Hospital

Offentliggjort: 
6. Marts 2018 - 14:55
Klagefrist: 
3. April 2018 - 23:59

I forbindelse med opførslen af, dels en ny bygning til Retspsykiatrien på Sct. Hans Hospital, dels et nyt parkeringsområde med plads til 80 biler, skal der meddeles tilladelse til håndtering af alt tag- og overfladevand fra de berørte arealer.

Se afgørelsen her.

Senest opdateret

12.03.2018