You are here

Genåbning af skoler og dagtilbud

Find svar på de mest stillede spørgsmål her om genåbning af dagtilbud, skoler, SFO og klub

Vi opdaterer løbende siden.

Spørgsmål og svar om genåbningen

 • Hvor finder jeg information om genåbningen?

  Du finder alle oplysninger om det enkelte dagtilbud på Famly og på den enkelte skole, SFO og klub i Aula.

 • Hvordan er hverdagen efter genåbningen?

  Der er en række forholdsregler og krav, som skal forhindre smitte med coronavirus. Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet i forbindelse med fase to af genåbningen lemper dog de tidligere krav til dagtilbud og skoler.

  For dagtilbud anbefales det, at aktiviteter organiseres i faste grupper/stuer, med et fast antal medarbejdere per gruppe, og at dette er udgangspunktet for børnenes hverdag.

  På skoleområdet er der ikke længere krav om, at eleverne skal være i de samme mindre grupper. Udgangspunktet er nu i stedet elevernes klasse. Der er heller ikke længere krav om, at undervisningen så vidt muligt skal foregå udendørs.

  De nye retningslinher gælder dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder STU.

  Det generelle krav om at holde 1 meters afstand gælder ikke for børns leg og i personalets omsorg og arbejde med børnene i dagtilbud. Men afstanden på 1 meter skal så vidt muligt overholdes ved fx frokost, hente-bringe situationer, forældresamtaler og lignende.

  Håndvask og pleje

  Børn og personale kommer til at vaske hænder mange gange, så længe der er risiko for smitte. Men det skal gøres skånsomt. Huden skal holdes blød og smidig med daglig pleje med en god håndcreme.

  Børn, ledsagende voksne og medarbejdere skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når de ankommer til eller kommer ind på skolen eller dagtilbuddet. Da børnene er meget ude, er der sat udendørs vaske op, hvor det er nødvendigt.

  Hænderne skal selvfølgelig vaskes efter toiletbesøg, bleskit, næsepudsning og host/nys i hånden, når de er snavsede, før madlavning og før spisning. Hænderne vaskes også mellem forskellige opgaver og aktiviteter, fx når børnene kommer ind efter at have været ude.

 • Hvordan foregår det, når jeg skal aflevere og hente?

  Hver dagtilbud og skole har forskellige muligheder, og derfor skal du orientere dig på Famly for dagtilbud og Aula for skole om, hvordan du afleverer og henter dit barn. Men så vidt det er muligt skal du aflevere og hente  i udeområdet.

  Sundhedsstyrelsen præciserer, at forældre gerne må opholde sig i daginstitutionen eller skolen, når de ledsager deres barn fx i forbindelse med indkøring, men også ved aflevering og afhentning, hvis det er nødvendigt. Forældre skal blot vaske hænder, når de kommer og går, samt i øvrigt overholde de hygiejniske forholdsregler, der gælder for alle andre voksne under ophold i daginstitutioner og skole.

 • Hvad med trøst og knus?

  Børn skal stadig trøstes, når de er kede af det og have omsorg, så de kan se og mærke, at vi er der for dem. Men vi kan ikke have ligeså meget fysisk kontakt, som vi havde før corona. Vi skal have sundhedsmyndighedernes retningslinjer til at passe med, at børnene føler sig trygge og tilpas.

 • Hvad med mad?

  Der bliver lavet mad som sædvanlig i dagtilbuddene. Der kan dog være ændringer i menuer. Køkkenpersonalet er i forvejen veluddannet i at have særlig fokus på hygiejne og følger den vejledning, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen, både når det gælder anretningen af maden og selve spisesituationen.

  Skolernes kantiner er indtil videre lukkede, så det er en god ide at have en madpakke med.

  Det er vigtigt, at børnene ikke deler mad i denne tid, og at de ikke spiser fra samme fade og tallerkener.

 • Hvad hvis et barn eller en voksen smittes med coronavirus?

  Hvis dit barn får symptomer på sygdom, skal barnet blive hjemme fra dagtilbud eller skole, indtil det er rask - også ved milde symptomer på sygdom. Hvis barnet får symptomer, mens det er i dagtilbud eller skole, vil du som forældre blive kontaktet hurtigst muligt om at hente barnet.

  Medarbejdere, der har symptomer på sygdom, må ikke gå på arbejde. Det gælder også ved milde symptomer på sygdom. Hvis du som medarbejder oplever symptomer på sygdom, mens du er på arbejde, skal du hurtigst muligt tage hjem.

  Hvis en medarbejder eller et barn, der har været i skole, SFO eller dagtilbud, smittes med COVID-19 (coronavirus), skal skole- eller dagtilbudslederen sørge for, at de personer, som den smittede har været i nær kontakt med, får besked. Herudover orienteres medarbejdere og forældre, fx ved opslag i Famly eller Aula - men ikke om hvem der er smittet. Navne på medarbejdere og børn, der er smittet med COVID-19, er nemlig personfølsomme oplysninger, og derfor gælder der tavshedspligt.

  Vær opmærksom på Sundhedsstyrelsens materiale til nære kontakter. Materialet kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

  Børn eller ansatte, der har været i nær kontakt med en smittet, må som udgangspunkt gerne møde i skole eller dagtilbud. De skal dog være særligt opmærksomme på sygdomstegn og i endnu højere grad følge de generelle råd om god hygiejne.

  Det anbefales, at personer, der har fået påvist smitte med COVID-19, i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet og væk fra andre i hustanden - og at de ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet. Ansatte, der bor i samme hustand som en smittet person, skal blive hjemme, hvis de selv får symptomer. Personer, der forlader en husstand med en smittet, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades.

  Regeringen har ud fra et forsigtighedsprincip besluttet, at børn, der bor i hustand med en person, der er smittet med COVID-19, ikke skal komme i dagtilbud. Hvis du er dagplejer eller privat passer i en privat pasningsordning i eget hjem, og én i din hustand er smittet med COVID-19 og opholder sig hjemme, må du ikke passe børn i dit hjem.

  Symptomer på COVID-19

  Hvis man har milde symptomer som fx hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær, kan det være symptomer på COVID-19. Det er karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen, muskelsmerter og evt. tør hoste, ofte med let eller ingen feber. Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Hvis tilstanden forværres, kan der komme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning. Stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er ikke sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19.

  Man vurderes generelt at være smittefri, når man har været rask og uden symptomer i 48 timer. Barnet må derfor ikke komme i dagtilbud eller skole, før barnet har været symptomfri i 48 timer.

  Har du spørgsmål om sygdom og forhold i hjemmet i forbindelse med, at dit barn går i dagtilbud eller skole igen, henviser vi til Sundhedsstyrelsens hjemmeside

 • Hvordan kan jeg hjælpe med at gøre mit barn klar?

  Det er vigtigt, at alle børn medbringer overtøj, der passer til vejret, da de kommer til at være en del udendørs  – både i dagtilbud og skole. Skinner solen, må børnene meget gerne være smurt med solcreme, inden de møder i dagtilbud og skole.

  Træn gerne god håndvask med børnene. Sundhedsstyrelsen oplyser, at en rigtig håndvask tager mellem 45 og 60 sekunder. Hænderne vaskes med sæbe i 15-20 sekunder og skylles grundigt. Skån hænderne ved at duppe dem med papirhåndklæde - undgå at gnide hænderne i papiret. Brug en fed, uparfumeret fugtighedscreme efter håndvask, når det er muligt.

  Dine børn må ikke tage legetøj med hjemmefra.

 • Nye SFO- og klubbørn starter 1. juni

  SFO og klub

  De børn, der begynder i 0. klasse efter sommerferien, og som skulle være begyndt i SFO den 1. maj, skifter først til SFO 1. juni. Børn der skulle fra SFO til klub 1. maj, bliver i SFO’en og begynder i klub 1. juni.

  Tilflytter

  Hvad gør jeg, hvis vi lige er flyttet til kommunen og mit barn skal begynde i vuggestue, børnehave eller skole?

  Er du allerede tilmeldt en plads i dagtilbud efter den 15. april og inden den 1. juni, så vil du få brev om at dit børn først kan begynde tidligst den 1. juni. Er dit barn endnu ikke tilmeldt i dagtilbud, skal du skrive dit barn op i den digitale pladsanvisning, som du ellers ville have gjort.

  Skal dit barn begynde i skole, skal du kontakte skolens kontor og aftale nærmere om opstart.

 • Hvad med rengøringen?

  De rengøringsmedarbejdere, der gør rent i dagtilbud og skoler, er blevet oplyst om de særlige krav, der er til hygiejne og rengøring i denne tid. De kender Sundhedsstyrelsens vejledning i forbindelse med genåbningen om de konkrete tiltag med rengøring.

  I både dagtilbud, skoler, SFO og klubber er der almindelig daglig rengøring på alle arealer. Derudover rengøres alle toiletter to gange om dagen. Også alle berøringsflader, dvs. lyskontakter, vandhaner, køleskabslåger, gelændere, armlæn mv., bliver rengjort og desinficeret to gange dagligt.

  I dagtilbud skal alt legetøj, der er i brug, vaskes to gange dagligt.

  Legepladsens kontaktflader på fx gynger, rutsjebaner og klatrestativer bliver dog ikke rengjort to gange dagligt. Her er der derfor ekstra fokus på den gode håndhygiejne.

 • Hvad med børnene i 6. - 10. klasse?

  Børn på 6. - 10. klassetrin er mandag den 18. maj startet i skole igen, dog med færre timer end normalt og suppleret med fjernundervisning. Den enkelte skole tilrettelægger selv hvordan den indretter sig under genåbningen.

  Der bliver ikke nogen eksamen for afgangselever.

 • Hvad med skolebusser?

  Den faste sædeindretning vil i mange skolebusser ikke gøre det muligt at opretholde 1 meters afstand imellem eleverne. I sådanne tilfælde bør det sikres, at passagerer sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter.

  Elever i en skolebus kan placeres ved siden af hinanden på samme sæderække, og det er ikke længere et krav, at der er et dobbeltsæde til hvert barn i busssen.

  Det er vigtigt, at der er god ventilation i bussen. Der bør også være fokus på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger omkring god håndhygiejne og rengøring af kontaktpunkter. Vi anbefaler, at skolen medbringer håndsprit eller vådservietter, som medarbejdere og elever kan benytte på turen.

  Dette er de nye anbefalinger, som er udsendt i forbindelse med fase 2 af genåbningen. Anbefalingerne for kørsel i skolebusser kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar side for grundskolen, som du finder her.

 • Hvad med forældrebetalingen?

  Udsættelsen af start i dagtilbud, SFO og klub betyder, at den planlagte overgang fra vuggestue til børnehave, fra dagpleje til børnehave, fra børnehave til SFO og fra SFO til klub flyttes fra den 1. maj til tidligst den 1. juni.

  Dit barn beholder sin plads i den vuggestue. dagpleje, børnehave eller SFO, hvor du i forvejen har plads. Barnet vil tidligst kunne begynde i det nye tilbud den 1. juni 2020, den nærmere dato kender vi ikke endnu. Der bliver udsendt breve i e-boks til forældrene, når datoen kendes.

  Udsættelsen af start i dagtilbud betyder også, at den planlagte start i dagtilbud for nye børn i perioden efter den 15. april og inden den 1. juni flyttes til tidligst den 1. juni 2020.

  Forældrene beholder fortsat pladsen i det dagtilbud, hvor de har fået anvist plads, men kan tidligst begynde den 1.juni 2020, den nærmere dato kender vi ikke endnu. Der bliver udsendt breve i e-boks til forældrene, når datoen kendes.

  Beslutningen om at udsætte børnenes start i dagtilbud, SFO og klub er truffet, efter betalingerne i kommunens betalingssystem for maj er kørt. Det får den konsekvens, at forældrene fra 1. maj opkræves for den nye plads, som deres barn skulle have begyndt i, og ikke længere for den plads i dagtilbud eller SFO, som barnet faktisk fortsætter i, indtil det kommende skifte.

  For forældre, hvis børn skulle være startet i dagtilbud 1. maj, vil der ikke være plads før de andre børn rykker videre, og det er tidligst 1. juni. Forældrene modtager alligevel en opkrævning for den tildelte plads, fordi kørslen i kommunens betalingssystem som nævnt er sket inden beslutningen om udsættelsen er truffet.

  Forældrene vil få besked, hvis der senere kommer en efterregulering af forældrebetalingen. Vi opfordrer samtidig til, at alle følger med på roskilde.dk

   

Senest opdateret

20.05.2020