You are here

Nødpasning i daginstitutioner og dagpleje

Regeringen har besluttet, at perioden, hvor alle dagtilbud er lukket, forlænges til og med mandag den 13. april.

Alle opfordres fortsat til så vidt muligt at holde deres børn hjemme for at undgå spredning af coronavirus.

Alle forældre blev den 12. marts spurgt om eventuelle behov for nødpasning af deres børn i perioden med lukkede dagtilbud. På baggrund af svarene er der oprettet nødpasning i udvalgte kommunale og selvejende dagtilbud, samt i dagplejen.

Blev dit barn tilmeldt nødpasning den 13. marts, er dit barn også tilmeldt for den forlængede periode. Hvis dagtilbud ikke åbner almindeligt den 14. april, vil dit barn også i en ny periode været tilmeldt nødpasning.

Hvem er blevet tilbudt nødpasning?

Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning. Nødpasning er derfor en undtagelse. For at kommunen kan tilbyde nødpasning i dagtilbud (eller skole/SFO) skal man opfylde et af disse kriterier:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Nødpasningen organiseres, så det er sikkert og trygt for børn og forældre - med god plads og færre børn og voksne end normalt, så risikoen for smitte og spredning minimeres. 

Hvis din situation ændrer sig, så du får behov for nødpasning for dit barn i dagtilbud, også som følge af den forlængede periode med lukning, skal du kontakte områdelederen for det børnehus, som dit barn er indmeldt i til hverdag.

Det er en forudsætning for at kunne få nødpasning, at du opfylder et af kriterierne ovenfor.

Hvis du får behov for nødpasning

Hvis din situation ændrer sig, så du får behov for nødpasning for dit barn i dagtilbud, også som følge af den forlængede periode med lukning, skal du kontakte områdelederen for det børnehus, som dit barn er indmeldt i til hverdag.

Det er en forudsætning for at kunne få nødpasning, at du opfylder et af kriterierne ovenfor.

Hvor er der nødpasning?

Der er arrangeret nødpasning i udvalgte børnehuse i alle pasningsdistrikter. Der er også nødpasning i de selvejende daginstitutioner Solsikken og Hobbitten. 

Nødpasningen er åben fra kl. 6.00 til kl. 18.00. 

I udvælgelsen af børnehuse med nødpasning har vi bl.a. taget hensyn til geografisk placering, nærhed til skoler og SFO, der holder åbent, samt antal børn med behov for pasning i det konkrete børnehus. 

Hvis du får behov for nødpasning fra mandag den 6. april og henover påsken

Mandag den 6. april og tirsdag den 7. april er der nødpasning, som der har været siden 16. marts.

Fra onsdag den 8. april, der ellers normalt er lukkedag for kommunens dagtilbud, holder Roskilde Kommune åbent for nødpasning i én institution for børn af forældre i samfundskritiske funktioner, der har afsøgt andre pasningsmuligheder. Der holdes åbent i én institution, Børnehuset Kongehøjen i Svogerslev, på baggrund af det behov, forældre i nødpasning har meddelt, at de har.

Fra mandag den 6. april til og med mandag den 13. april holder Roskilde Kommune åbent for nødpasning i én institution uden for almindelig åbningstid – dvs. aften og nat – for børn af forældre i samfundskritiske funktioner, der har afsøgt andre pasningsmuligheder. Der holdes åbent i én institution, Børnehuset Kongehøjen i Svogerslev, på baggrund af det behov, forældre i nødpasning har meddelt, at de har.

Nødpasning uden for normal åbningstid foregår i Børnehuset Kongehøjen med personale fra forskellige kommunale afdelinger.

Nødpasning mandag den 6. april og tirsdag den 7. april

Er du ikke allerede tilmeldt nødpasning, og får du behov for nødpasning i dagtimerne i disse dage, er der kontaktoplysninger herunder. Det er en forudsætning, at du opfylder et af kriterierne ovenfor. Tag gerne kontakt i så god tid inden du har behov som muligt - og senest dagen før kl. 17.00 - til:

Områdeleder Anni Glindorf tlf. 30 84 12 90

Områdeleder Henriette Thorsen tlf. 51 43 60 39

Pædagogisk leder Nina Titi Mohr tlf. 29 78 75 33

Er dit barn indskrevet i en selvejende institution, skal du kontakte institutionens leder.

Nødpasning uden for normal åbningstid mandag den 6. april til og med mandag den 13. april

Er du ikke allerede tilmeldt nødpasning, og får du et ændret behov for nødpasning uden for normal åbningstid i disse dage, er der kontaktoplysninger herunder. Det gælder dagtimer fra onsdag den 8. april til og med mandag den 13. april, og aften/nat fra mandag den 6. april til og med mandag den 13. april. Det er en forudsætning, at forældre varetager samfundskritiske funktioner og har afsøgt andre muligheder.

Tag gerne kontakt i så god tid som muligt og senest 24 timer før du får behov for pasning, af hensyn til planlægningen. Det vil sige, at har du behov for nødpasning lørdag kl. 18.00, skal du have kontaktet Nina Titi Mohr herunder senest fredag kl. 18.00.

Pædagogisk leder Nina Titi Mohr tlf. 29 78 75 33

Nødpasning fra tirsdag den 14. april og frem

Blev dit barn tilmeldt nødpasning den 13. marts, er dit barn også tilmeldt, hvis kommunens dagtilbud ikke åbner almindeligt den 14. april. Du vil blive kontaktet senest fredag d. 3. april om  dit behov tirsdag d. 14. april, således at der kan blive lagt en vagtplan for den dag. Ændrer dit behov for nødpasning sig, så du har behov for nødpasning fra tirsdag d. 14. april, og opfylder du/I et af kriterierne ovenfor, skal du kontakte én af nedenstående ledere senest tirsdag d. 7. april:

Områdeleder Anni Glindorf tlf. 30 84 12 90

Områdeleder Henriette Thorsen tlf. 51 43 60 39

Pædagogisk leder Nina Titi Mohr tlf. 29 78 75 33

Fra tirsdag d. 14. april og frem skal du ved behov for nødpasning kontakte områdelederen for det område, dit barns dagtilbud hører under, eller lederen af den selvejende institution, som dit barn er indskrevet i.

I tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud, skal du henvende dig til den daglige leder af dit barns dagtilbud. Hvis dit barn er tilknyttet en medarbejder i Børn og Unge, er du også velkommen til at kontakte den pågældende. 

Oversigt over børnehuse og dagpleje med nødpasning

Område

Kontakt

MIDTØST: Dagtilbuddene Hanen, Tummelumsen, Præstemarken, Klostermarken, Knolden, Ravnen, Mælkevejen

Leder Pernille Jacobsen, tlf. 44 77 13 76

MIDTVEST: Dagtilbuddene Bullerby, Mælkebøtten, Bredgade, Trehøje, Peblingevej, Bella Luna, Hørgården, Skovmosen

Områdeleder Anni Glindorf, tlf. 30 84 12 90

NORD: Firkløveren, Arken, Nordstjernen, Tusindfryd, Skovly

Områdeleder Anders Højmose Harlfeldt, tlf. 24 96 28 74

VEST: Hyrdehøj, Solgården, Smedegade, Troldhøj, Sankt Hansgade, Kongehøjen, Skrænten, Wiemosen

Pædagogisk leder Nina Titi Mohr, tlf. 29 78 75 33

NORDØST: Elverhøj, Gundsømagle BH, Storkereden, Veddelev, Frejas Have, Egegården

Områdeleder Henriette Thorsen, tlf. 51 43 60 39

SYD: Solstrålen, Stjernen, Vindinge BH, Lærken, Hjortkær, Svanen, Hyldebo, Blomstergården

Områdeleder Katrine Bak, tlf. 51 19 64 46

ØST: Skademosegård, Spirebakken, Trekroner, Vanddråben, Spirrevippen, Nova, Reden/Lærken, Fuglebakken

 Områdeleder Katrine Bak, tlf. 51 19 64 46

SELVEJENDE: Spiloppen, Mariehøj, Engblommevej, Solsikken, Lyngbakken, Skovdalen, Hobbitten

Kontakt institutionens leder

DAGPLEJEN

Dagplejeleder Winnie Boes Andersen, tlf. 30 84 10 91

Ved behov for nødpasning skal du kontakte områdelederen for det område, dit barns dagtilbud hører under. Er dit barn indmeldt i et privat dagtilbud, som ikke tilbyder nødpasning, kan du skrive til Skole og Børns postkasse, der tømmes alle ugens 7 dage. E-mailen er skoleogboern@roskilde.dk

Nødpasning tager højde for, at der ikke samles mere end 10 personer

Regeringen har den 17. marts meldt ud, at der ikke må være forsamlet mere end 10 personer ved offentlige og private arrangementer.

Dette vil Roskilde Kommune efterleve, også i forhold til nødpasning. Derfor har alle børnehuse med nødpasning tilknyttet huse, som kan tages i brug når antallet af personer, der skal være tilstede samtidig, bliver højere end 10.

Børn, der skal passes i dagtilbud, skal møde ind i den nødpasningsinstitution, de har fået oplyst ved tilmeldingen. Den enkelte institution vil tage hånd om, at der ikke er mere end 10 personer samlet det samme sted. I de større afdelinger vil børnene blive fordelt med voksne i hver sin ende af børnehuset, og der benyttes separate indgange til både børn, forældre og medarbejdere imellem afdelinger, for at overholde kravet om at der ikke samles flere end 10 ad gangen.

Hvis der sker ændringer i nødpasningssted, som har betydning for jeres barn, vil I få besked fra lederen i jeres barns nødpasning. Husk også at give lederen besked, hvis der er ændringer i jeres pasningsbehov.

Forældrebetaling

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at ”der under den nuværende situation som udgangspunkt ikke ændres ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller SFO, og at der fortsat vil skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier”.

Senest opdateret

02.04.2020