You are here

Nødpasning for skolebørn

Regeringen har besluttet, at perioden hvor alle skoler, SFO og klubber er lukket forlænges til og med mandag den 13. april.

Alle er fortsat blevet opfordret til så vidt muligt at holde deres børn hjemme for at undgå spredning af coronavirus.

Alle forældre blev den 12. marts spurgt om deres eventuelle behov for nødpasning af børn i perioden med lukkede skoler/SFO. På baggrund af svarene er der oprettet nødpasning for elever fra 0. klasse til og med 9 år.

Blev dit barn tilmeldt nødpasning den 13. marts, er dit barn også tilmeldt for den forlængede periode. Hvis skolen ikke åbner for alle elever den 14. april vil dit barn også i en ny periode være tilmeldt nødpasning.

Hvem er blevet tilbudt nødpasning?

Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning. Nødpasning er derfor en undtagelse. For at kommunen kan tilbyde nødpasning i dagtilbud eller skole/SFO, skal man opfylde et af disse kriterier:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 

Nødpasningen organiseres, så det er sikkert og trygt for børn og forældre - med god plads og færre børn og voksne end normalt, så risikoen for smitte og spredning minimeres. 

Hvis du får behov for nødpasning

Hvis du har spørgsmål til nødpasningen i skole/SFO eller får du ændret behov, også som følge af den forlængede periode, skal du kontakte skoleledelsen på din egen skole.

Er dit barn indmeldt i et privat skoletilbud (frie grundskoler), som ikke tilbyder nødpasning, kan du skrive til Skole og Børns postkasse, der tømmes alle ugens 7 dage. E-mail-adressen er skoleogboern@roskilde.dk.

Det er en forudsætning for at kunne få nødpasning, at du opfylder et af kriterierne ovenfor.

I tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud, skal du henvende dig til din skoleleder. Hvis dit barn har en sagsbehandler i Børn og Unge er du også velkommen til at kontakte den pågældende. 

Hvor er der nødpasning?

Ud fra behovet for nødpasning er der arrangeret nødpasning under hensyn til kommunens geografi. Nødpasningen er samlet på udvalgte skoler, hvor der så vidt muligt vil være medarbejdere til stede fra alle de skoler, der hører til det enkelte nødpasningssted. Der er ikke nødpasning for klubtilbud og for elever over 9 år.

Nødpasningen vil understøtte den fjernundervisning, der er tilrettelagt for den enkelte elevs klasse.

Nødpasning er for de børn, som forældrene har tilmeldt til pasningsordningen. Det er ikke muligt at møde op uanmeldt. 

Nødpasningen er åben i skole/SFO fra kl. 6.30 til kl. 17.00. 

Hvis du får behov for nødpasning fra mandag den 6. april og henover påsken

Fra mandag den 6. april til onsdag den 8. april, der ellers er lukkedage i SFO, holder Roskilde Kommune åbent for nødpasning i én skole/SFO for børn af forældre i samfundskritiske funktioner, der har afsøgt andre pasningsmuligheder. Der holdes åbent på Absalons Skole i Roskilde, på baggrund af det behov, forældre i nødpasning har meddelt, at de har.

Fra mandag den 6. april til og med mandag den 13. april holder Roskilde Kommune åbent for nødpasning i én skole/SFO uden for almindelig åbningstid – dvs. aften og nat – for børn af forældre i samfundskritiske funktioner, der har afsøgt andre pasningsmuligheder. Der holdes åbent på Absalon sSkole i Roskilde, på baggrund af det behov, forældre i nødpasning har meddelt, at de har.

Nødpasning uden for normal åbningstid foregår på Absalon Skole/SFO med personale fra forskellige kommunale afdelinger.

Nødpasning skole/SFO fra mandag d. 6. april til og med mandag d. 13. april

Er du ikke allerede tilmeldt nødpasning, og får du et ændret behov for nødpasning uden for normal åbningstid i disse dage er der kontaktoplysninger herunder. Det gælder dagtimer fra mandag den 6. april til og med mandag den 13. april, og aften/nat fra mandag den 6. april til og med mandag den 13. april. Det er en forudsætning, at forældre varetager samfundskritiske funktioner og har afsøgt andre muligheder.

Tag gerne kontakt i så god tid som muligt og senest 24 timer før behov, af hensyn til planlægning. Det vil sige, at har du behov for nødpasning lørdag kl. 18.00, skal du have kontaktet Kasper Nyholm, tlf. 31 23 35 67, senest fredag kl. 18.00.

Nødpasning fra tirsdag d. 14. april og frem

Blev dit barn tilmeldt nødpasning den 13. marts er dit barn også tilmeldt, såfremt skole/SFO ikke åbner almindeligt den 14. april. Ændrer dit behov sig for nødpasning, så du har behov for nødpasning fra tirsdag d. 14. april og opfylder du/I et af kriterierne ovenfor, skal du kontakte skolelederen på dit barns skole, og gerne i så god tid som muligt.

I tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud, skal du henvende dig til lederen på dit barns skole. Hvis dit barn er tilknyttet en medarbejder i Børn og Unge er du også velkommen til at kontakte den pågældende. 

Er dit barn indmeldt i et privat skoletilbud (frie grundskoler), som ikke tilbyder nødpasning, kan du skrive til Skole og Børns postkasse, der tømmes alle ugens 7 dage. E-mail-adressen er skoleogboern@roskilde.dk.

Det er en forudsætning for at kunne få nødpasning, at du opfylder et af kriterierne ovenfor.

Nødpasning tager højde for, at der ikke samles mere end 10 personer

Regeringen har den 17. marts meldt ud, at der ikke må være forsamlet mere end 10 personer ved offentlige og private arrangementer.

Dette vil Roskilde Kommune efterleve, også i forhold til nødpasning.

Elever, der skal i Skole/SFO, skal møde ind på den skole, de er blevet oplyst i forbindelse med tilmeldingen. Der vil på den enkelte skole blive taget hånd om, at der ikke er mere end 10 personer samlet det samme sted. På den enkelte skole vil eleverne bliver fordelt med voksne, så de opholder sig adskilt fra hinanden på skolens matrikel, for at overholde kravet om at der ikke samles flere end 10 ad gangen.

Hvis der sker ændringer i nødpasningssted, som har betydning for jeres barn, vil I få besked fra lederen i jeres barns nødpasning. Husk også at give lederen besked, hvis der er ændringer i jeres pasningsbehov.

Forældrebetaling

Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at ”der under den nuværende situation som udgangspunkt ikke ændres ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller SFO, og at der fortsat vil skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier”.

 

Senest opdateret

02.04.2020