You are here

Sådan fungerer kommunen under Corona

Roskilde Kommune har på grund af coronavirus ikke helt normal drift.

Mange services, aktiviteter og tilbud er helt eller delvist åbne, men du kan ikke forvente, at alt fungerer som normalt. 

Bliver kommunalt ansatte sendt hjem? 

Kommunen har en forpligtelse til at holde samfundet i gang, og mange af de kommunalt ansatte kan ikke - eller har meget svært ved - at udføre deres arbejde, hvis de sendes hjem.

Hjemmearbejde for medarbejdere i mere administrative funktioner anvendes i videst mulige omfang, ligesom fysiske møder fortsat afholdes digitalt i det omfang, det kan lade sig gøre.

Overblik

 • Kommunens hovednummer

  Du kan ringe til os på vores hovednummer 46 31 30 00 som normalt.

  Vær opmærksom på, at vi ikke kan svare på alt vedrørende coronavirus.

 • Borgerservice

 • Genbrugspladser

  ARGOs genbrugspladser har åbent med adgangsregulering for både borgere og erhverv inden for normale åbningstider og -dage - også døgnåbent.
   

  Gode råd

  • Hold afstand til andre brugere af genbrugspladsen og pladsmedarbejderne
  • Har du symptomer, så bliv hjemme og vent med din gøremål indtil du har været minimum symptomfri i to dage
 • Busser

  Busserne kører helt efter planen. Du kan altid orientere dig på Rejseplanen og dinoffentligetransport.dk (DOT), som altid er opdateret med eventuelle ændringer.

  Sundhedsstyrelsen har den 31. juli 2020 udsendt nye anbefalinger om brug af mundbind i den kollektive trafik, når det ikke er muligt at holde afstand. Det er brugerens eget ansvar at anskaffe mundbindet.

  Der gælder dog følgende undtagelser til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at bruge mundbind i det offentlige rum, som fx i den kollektive trafik:

  • Børn op til 12 år behøver ikke bruge mundbind
  • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
  • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
  • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
  • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation

  Læs mere her om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af mundbind og om undtagelserne til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af mundbind.

 • Affald

  Du får hentet affald, som du plejer.

  Skraldemændene har fået mulighed for at hente affald indtil kl. 21.00 hver aften.

  Får du alligevel ikke hentet affald inden kl. 21.00, så kan du melde det til os.

  Husk at gøre plads, så skraldemanden kan hente dit affald. Han skal bruge:

  • Minimum 2 meter plads i bredden, hvis han skal forbi din bil
  • Har du ingen bil i indkørslen, er 1 meter nok.

  OBS: Dit affald og dine beholdere udgør en smitterisiko. Pas på din skraldemand, så han ikke bliver smittet:

  • Slå knude på poserne med rest- og madaffald.
  • Lås låget på din affaldsbeholder.
  • Bestil mærkater, hvis du har ekstra affald. Det gør du på roskilde.dk/ekstraaffald

  Det er kritisk nødvendigt, at du overholder ovenstående, så skraldemanden har mindst mulig kontakt med dit affald og dine beholdere. Så tager også du ansvar for, at skraldemanden fortsat kan hente affald – og passe på sig selv og sin familie.

 • Dagtilbud

  Dagtilbuddene er genåbnede, og børnene er tilbage - men med særlig opmærksomhed på at undgå smittespredning af coronavirus.

  Læs her, hvordan vi passer på børnene i hverdagen for at undgå smittespredning.

 • Skole, SFO og klub

  Skoler, SFO og klubber er genåbnede, og børnene er tilbage - men med særlig opmærksomhed på at undgå smittespredning af coronavirus.

  Læs her, hvordan vi passer på børnene i hverdagen for at undgå smittespredning.

 • Jobcentret og Ungeguiden

 • Byggetilladelser mv.

  Sagsbehandling af både miljøsager og byggesager fortsætter planmæssigt under coronasituationen. Nogle sager er dog ikke egnet til at blive færdigbehandlet, før der har været et fysisk møde. For byggesagernes vedkommende opretholdes fristerne for sagsbehandling næsten på normalt niveau.

  Læs mere om byggesager og byggeri.

 • Bibliotekerne og bogbussen

  Vær opmærksom på, at der gælder andre forhold, end du er vant til, grundet covid-19. Læs alt det, du har brug for at vide i denne artikel.

 • Tandpleje

  Information findes på tandplejens hjemmeside www.tandplejen.roskilde.dk

 • Plejecentre - besøg tilladt efter aftale med ledelse (Opdateret)

  Besøg skal som udgangspunkt foregå udendørs

  Grundet stigende smittetal indfører Roskilde Kommune igen restriktioner for indendørs besøg. Følgende er nu gældende:

  • Besøg hos beboere på plejecentre og rehabiliteringspladser skal som udgangspunkt foregå udendørs.
  • Den ene person, der er udpeget som "Nærmeste pårørende", må stadig gerne mødes med beboeren indendørs i beboerens bolig.  
  • Rammerne for besøget tilpasses det enkelte center, da det afhænger af de fysiske forhold, så er du i tvivl om noget, skal du spørge centerets ledelse.
  • Hvis en pårørende er sløj eller udviser symptomer på COVID-19, må vedkommende naturligvis ikke komme på besøg.
  • Hvis der er aktuel smitte af COVID-19 på plejecentret, kan ledelsen nedlægge forbud mod udendørsbesøg for en periode.

  Husk stadig at ringe, skrive og facetime

  I må meget gerne fortsat ringe, skrive, facetime og sende blomster, selv om der er mulighed for små besøg udendørs.

 • Hjemmeplejen

 • Socialområdet (botilbud, rådgivning, aflastning m.m.)

  Kommunen udleverer gratis mundbind

  Borgere med en meget stram økonomi kan nu få udleveret mundbind, hvis de henvender sig til kommunen. Fra lørdag den 22. august bliver det obligatorisk for alle over 12 år at bruge mundbind i den kollektive trafik. Det sker for at stoppe spredningen af coronasmitte.  Borgere på kontanthjælp og integrationsydelse samt brugere af sociale væresteder kan gratis få udleveret mundbind, når de henvender sig på jobcentret eller i borgerservice. Der vil også være mundbind til rådighed på forskellige væresteder i kommunen.

  Hvor? Udleveringen af mundbind sker fra jobcentret og borgerservice, væresteder mv.

  Typen af mundbind? Der vil være tale om såkaldte type I mundbind. Det er ikke er dem, man anbefaler på sundhedsområdet (her bruges type II mundbind), men type I er fine i den kollektiv trafik.

  Hvor gælder kravet om mundbind? Kravet om mundbind gælder i busser, tog, metro og letbaner. Det gælder også flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Endelig omfatter det også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

   

  Dagtilbud

  Fra uge 21 er vores dagtilbud åbne igen; ITC, Makers Corner og Alletiders Højskole, men vær opmærksom på, at der kan være ændrede åbningstider. Der kan også være  nogle nye måder at få hjælp og støtte på. 

  Den åbne rådgivning GRO

  Den åbne rådgivning GRO åbner gradvist op fra d. 26 maj. GRO yder forsat primært telefonrådgivning, men åbner for samtaler i huset i begrænset omfang og efter forudgående aftale. 

  GROs telefon 46 31 54 09 er åben mandag til torsdag fra kl. 9-15 og fredage 9-13.30. 

  GRO kører igen gruppeforløb og recovery som normalt. 

  Hjemmevejledning

  Hjemmevejledningen er i fuld drift, men tager naturligvis de fornødne forholdsregler i forhold til Sundhedsstyrelsens anvisninger om afstandskrav mv.

  Botilbud

  Der er pr. 18. september 2020 indført midlertidige besøgsrestriktioner på sociale botilbud med beboere i risikogruppen. 

  Restriktionerne betyder, at besøg i den kommende tid skal foregå udendørs på følgende botilbud:

  • Bostedet Koglerne
  • Bostedet Hørhus
  • Bostedet Pilehøj
  • Bostedet Mariehusene
  • Aflastningshjemmet Margrethehøj
  • Lindelunden
  • Toftebakken 9-10
  • St. Valbyvej
  • Hyrdehøj

  Det vil i kritiske situationer og evt. også ved besøg fra 1-2 faste besøgspersoner være muligt at besøge indenfor, hvis ledelsen vurderer, at det kan ske forsvarligt.

  Der kan desuden være restriktioner for brug af fællesrum til besøg i opgangsfællesskaber og bofællesskaber, men det vil ledelsen de enkelte steder vide. Pårørende kan altid ringe til det enkelte bosted, hvis de har spørgsmål. De skal kontakte ledelsen på det sted, den pårørende er tilknyttet.

  For øvrige botilbud gælder fortsat, at der er åbent for besøg uden forudgående aftale med bostedet. Situationen er normaliseret så vidt muligt.  

  Ledelsen af bostederne forbeholder sig retten til undtagelsesvis at lave lokale tilpasninger og besøgsrestriktioner, hvis de finder det nødvendigt af hensyn til de fysisk svage beboere eller hvis der skulle opstå et smitteudbrud blandt beboere eller medarbejdere.

  Roskilde Kommune opfordrer stadig til, at man overholder de gældende hygiejneregler, holder afstand og ikke forsamles i større grupper.

  Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder af regler på det bosted, hvor du har en pårørende, er du velkommen til at kontakte bostedet.

  Aflastningstilbuddet Margrethehøj

  Margrethehøj er tilbage i normal drift.

  Center for Alkohol og stofbehandling 

  Der er åbent for henvendelser som vanligt - dog kan gruppeaktiviteter i den sociale behandling fortsat være ændret i forhold til fremmødetidspunkt og frekvens. Åben Rådgivning forventes at genåbne umiddelbart efter sommerferieperioden. 

  Den medicinske udlevering har åbent som vanlig.

  Kvindekrisecentret

  Kvindekrisecentret er åbent som normalt.

  Børn- og familieteamet

  Børn- og familieteamet er åbent som normalt.

  Voksenservice

  Borgere kan skrive til Voksenservice@roskilde.dk eller ringe på 46313000. Her vil kommunens informationscenter tager imod besked, hvorefter en medarbejder fra Voksenservice ringer op, hvis det er nødvendigt.

 • Sundhedscentret og genoptræning

  Sundhedscentret

  I Sundhedscentret har vi åbnet op for de fleste af vores tilbud. Vi afholder vores hold i små grupper, og så foregår det primært udendørs.

  Du kan også få en sundhedssamtale i vores åben sundhedsrådgivning efter aftale. Du kan ringe og bestille en tid på 46 31 77 02.  

  Genoptræning

  Tilbud om genoptræning baseres på en individuel vurdering og tilpasses løbende.

  Find telefonnummer til træningsstedet

 • Sundhedsplejen

  Vi åbner op for hjemmebesøg til alle gravide og børn 0-1 år mandag d. 25.maj.

  Alle kan få besøg, hvis der er behov. Det kan eksempelvis være med vores Marte Meo-tilbud, som er for forældre (med børn fra 0-5 år) med behov.

  1½ og 3½ års besøg giver vi som nu over skype, facetime eller telefon.

  Åbent Hus vil fortsat holde lukket, men vi har stadig vores Hotline frem til 1/7. (Der er mulighed for selv at aftale korte besøg).

  Der bliver ikke lukket op for gruppeaktiviteter før tidligst august. Det vil sige at mødregrupper fortsætter som nu (De starter op virtuelt).

 • Frivilligcenter Roskilde

  Er du i karantæne, eller bliver du bare hjemme for at være forsigtig?

  Uanset grunden, så har vi alle brug for menneskeligt fællesskab for ikke at føle os isoleret derhjemme. På Frivilligcentrets hjemmeside kan du finde forskellige forslag, der kan hjælpe dig igennem denne svære tid uden helt at undvære kontakt med andre.

 • Erhvervsafdelingen

  Roskilde Kommunes ene indgang til erhvervslivet er fortsat i fuld drift. Virksomheder og erhvervsdrivende kan fortsat ringe 46 31 35 35 eller skrive på erhverv@roskilde.dk

  Roskilde Kommunes service for virksomheder, der skal have bygge-, grave- og miljøgodkendelser er i drift, og det er muligt at komme i kontakt både på telefon og på mail med den enkelte sagsbehandler. Begrænsningen for afholdelse af fysiske møder kan gøre, at enkelte sager ikke kan blive afsluttet.  

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde udviklet en række skræddersyede onlinekurser, hvor fire eksperter leverer værktøjer og indsigt til kriseramte virksomheder. Tilbuddet gælder selvfølgelig alle virksomheder i Roskilde Kommune.  

  Hos Erhvervshus Sjælland (som er ejet af de 17 kommuner i Region Sjælland) sidder et særligt hold af eksperter klar til at vejlede Roskildes virksomheder om brugen af de statslige ordninger eller give assistance til krisehåndtering. Kontakt erhvervshuset på 55 35 30 35.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

22.09.2020