You are here

Sådan påvirker den delvise nedlukning Roskilde Kommune

Roskilde Kommunes drift er på grund af regeringens delvise nedlukning påvirket på en lang række områder.
 • Eleverne i folkeskolen er som udgangspunkt sendt hjem og overgår til fjernundervisning. Det gælder også SFO og Klubber.

 • Dagtilbud fortsætter uændret.

 • Der vil være mulighed for nødpasning for børn i 0.- 4. klasse, hvis forældrene har behov for pasning for at passe deres arbejde.

 • Specialskoler, gruppeordninger, vækstklasser, heltidsundervisning og modtageklasser er undtaget og møder fortsat i skole. 

 • Der vil være særlige tilbud til sårbare børn og unge.

 • Al indendørs kultur- og idrætsliv aflyses. Biblioteker, haller og andre faciliteter lukker. Professionel idræt er dog undtaget.

 • Ældreomsorg fortsætter uændret.

 • Store dele af socialområdets dagtilbud er lukket. De berørte modtager aktivitetstilbud i botilbuddene i stedet. 

 • Jobbutikken og modtagelsen i Ungeguiden er lukket, men medarbejderne kan kontaktes på telefon og mail i den normale åbningstid. 

 • Flere tilbud bliver virtuelle, blandt andet kommunens sundhedstilbud og undervisningen på de musiske skoler.

 • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.

Kommunen kan fortsat kontaktes på mail og telefon, og der vil være et nødberedskab i Borgerservice.

Nedlukningen varer til 7. februar 2021.

Overblik

 • Kommunens hovednummer

  Du kan ringe til os på vores hovednummer 46 31 30 00 som normalt.

  Vær opmærksom på, at vi ikke kan svare på alt vedrørende coronavirus.

 • Borgerservice

 • Genbrugspladser

  ARGOs genbrugspladser har åbent med adgangsregulering for både borgere og erhverv inden for normale åbningstider og -dage - også døgnåbent.
   

  Gode råd

  • Hold afstand til andre brugere af genbrugspladsen og pladsmedarbejderne
  • Har du symptomer, så bliv hjemme og vent med din gøremål indtil du har været minimum symptomfri i to dage
 • Busser

  Busserne kører helt efter planen. Du kan altid orientere dig på Rejseplanen og dinoffentligetransport.dk (DOT), som altid er opdateret med eventuelle ændringer.

  Sundhedsstyrelsen har den 31. juli 2020 udsendt nye anbefalinger om brug af mundbind i den kollektive trafik. Det er brugerens eget ansvar at anskaffe mundbindet.

  Der gælder dog følgende undtagelser til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at bruge mundbind i det offentlige rum, som fx i den kollektive trafik:

  • Børn op til 12 år behøver ikke bruge mundbind
  • Personer med vejrtrækningsbesvær, nedsat bevidsthedsniveau, eller personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke selv kan fjerne mundbindet, skal ikke bære mundbind.
  • Mundbind skal fjernes, hvis bæreren får svære gener og ubehag, som f.eks. vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser m.v.
  • Mundbind kan fjernes, hvis man har brug for at spise eller drikke, indtage medicin, ved samtale med personer der mundaflæser osv.
  • Mundbind kan fjernes, hvis politiet skal foretage identifikation

  Læs mere her om Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af mundbind og om undtagelserne til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om brug af mundbind.

 • Affald

  Du får hentet affald, som du plejer.

  Skraldemændene har fået mulighed for at hente affald indtil kl. 21.00 hver aften.

  Får du alligevel ikke hentet affald inden kl. 21.00, så kan du melde det til os.

  Husk at gøre plads, så skraldemanden kan hente dit affald. Han skal bruge:

  • Minimum 2 meter plads i bredden, hvis han skal forbi din bil
  • Har du ingen bil i indkørslen, er 1 meter nok.

  OBS: Dit affald og dine beholdere udgør en smitterisiko. Pas på din skraldemand, så han ikke bliver smittet:

  • Slå knude på poserne med rest- og madaffald.
  • Lås låget på din affaldsbeholder.
  • Bestil mærkater, hvis du har ekstra affald. Det gør du på roskilde.dk/ekstraaffald

  Det er kritisk nødvendigt, at du overholder ovenstående, så skraldemanden har mindst mulig kontakt med dit affald og dine beholdere. Så tager også du ansvar for, at skraldemanden fortsat kan hente affald – og passe på sig selv og sin familie.

 • Dagtilbud

  Dagtilbuddene er åbne, men selvfølgelig med særlig opmærksomhed på at undgå smittespredning af coronavirus.

  Læs her, hvordan vi passer på børnene i hverdagen for at undgå smittespredning.

 • Skole, SFO og klub

  Folkeskoleeleverne er sendt hjem til og med 7. februar og vil modtage fjern- og digital undervisning, mens de er hjemsendt. 

  Børn og unge med særlige behov er undtaget hjemsendelsen. Derfor fortsætter undervisningen uændret for alle elever i specialskoler, gruppeordninger, vækstklasser, specialklasser og modtageklasser. 

  Læs her, hvordan vi passer på børnene i hverdagen for at undgå smittespredning.

 • Jobcentret og Ungeguiden

  Jobcentret er ikke lukket ned, men medarbejderne arbejder digitalt hjemmefra den kommende tid. Du kan fortsat kontakte jobcentrets medarbejdere på mail og telefon. 

  Jobcentrets opgaver er i øvrigt ikke påvirket af den delvise nedlukning, og du vil derfor opleve at blive kontaktet i forbindelse med opfølgning og tilbud. Vi kan helt undtagelsesvist afholde enkelte samtaler fysisk, ligesom der kan være tilfælde, hvor et tilbud kræver et fysisk møde - naturligvis under streng hensyntagen til myndighedernes retningslinjer. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, så er du meget velkommen til at kontakte os og ellers vil vi kontakte dig som hidtil. Du vil modtage dine ydelser som normalt.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil ansøge om ydelse?
  Du skal ansøge digitalt på hjemmesiden:  Ledig på kontant- eller uddannelseshjælp | Roskilde Kommune. Der er også mulighed for at aflevere en ansøgning fysisk i kommunens postkasse på Rådhusbuen 1.

  Kan jeg fortsat blive henvist til aktive tilbud?
  Ja, både digitalt og med fysisk fremmøde og du kan også blive sanktioneret, såfremt du ikke møder op som aftalt.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er i lønnede timer, i fleksjob eller i løntilskud?
  Du skal kontakte din arbejdsgiver og lave aftale om, hvordan du skal forholde sig.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har spørgsmål vedr. deltagelse i tilbud eller praktik?
  Hvis du er i tilbud via Pulsen, Fønix eller Nextwork i Ungeguiden, skal du kontakte din kontaktperson på stedet. Hvis du er i andre tilbud, skal du kontakte din rådgiver.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har spørgsmål omkring min ydelse?
  Du kan kontakte din ydelsessagsbehandler på telefon, men mest effektivt på mail.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har spørgsmål omkring mit møde i rehabiliteringsteamet?
  Du kan kontakte din rådgiver på telefon eller mail.

   

   

 • Byggetilladelser mv.

  Sagsbehandling af både miljøsager og byggesager fortsætter planmæssigt under coronasituationen. Nogle sager er dog ikke egnet til at blive færdigbehandlet, før der har været et fysisk møde. For byggesagernes vedkommende opretholdes fristerne for sagsbehandling næsten på normalt niveau.

  Læs mere om byggesager og byggeri.

 • Bibliotekerne og bogbussen

  Vær opmærksom på, at der gælder andre forhold, end du er vant til, grundet covid-19. Læs alt det, du har brug for at vide i denne artikel.

 • Tandpleje

  Information findes på tandplejens hjemmeside www.tandplejen.roskilde.dk

 • Plejecentre - besøg af i alt tre pårørende tilladt (Opdateret 13.nov)

  Besøg skal som udgangspunkt foregå udendørs

  Grundet stigende smittetal har Roskilde Kommune indført restriktioner for indendørs besøg. Følgende er gældende fra 15. november 2020 og indtil videre:

  • Nye besøgsmuligheder for beboerne på plejecentrene: Styrelsen for Patientsikkerhed har givet grønt lys til at udvide de midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre. Fra søndag den 15. november kan beboerne få besøg af yderligere to faste pårørende, så man nu må se tre pårørende indenfor på plejecentret - dog kun to besøgende ad gangen. Der indrettes besøgsfaciliteter på de enkelte plejecentre, hvor beboeren kan mødes med de to nye faste pårørende. Det enkelte plejecenter finder et egnet lokale til formålet.

  • Den nærmeste pårørende vil stadig kunne besøge den ældre i selve boligen, ligesom den ældre vil kunne modtage besøg i boligen i kritiske situationer.

  • Besøg hos beboere på plejecentre og rehabiliteringspladser skal som udgangspunkt foregå udendørs.

  • Den ene person, der er udpeget som "Nærmeste pårørende", må stadig gerne mødes med beboeren indendørs i beboerens bolig.  
  • Rammerne for besøget tilpasses det enkelte center, da det afhænger af de fysiske forhold, så er du i tvivl om noget, skal du spørge centerets ledelse.
  • Hvis en pårørende er sløj eller udviser symptomer på COVID-19, må vedkommende naturligvis ikke komme på besøg.
  • Hvis der er aktuel smitte af COVID-19 på plejecentret, kan ledelsen nedlægge forbud mod udendørsbesøg for en periode.

  Husk stadig at ringe, skrive og facetime

  I må meget gerne fortsat ringe, skrive, facetime og sende blomster, selv om der er mulighed for små besøg udendørs.

 • Hjemmeplejen

 • Socialområdet (botilbud, rådgivning, aflastning m.m.)

  Kommunen udleverer gratis mundbind

  Borgere med en meget stram økonomi kan nu få udleveret mundbind, hvis de henvender sig til kommunen. Fra lørdag den 22. august bliver det obligatorisk for alle over 12 år at bruge mundbind i den kollektive trafik. Det sker for at stoppe spredningen af coronasmitte.  Borgere på kontanthjælp og integrationsydelse samt brugere af sociale væresteder kan gratis få udleveret mundbind, når de henvender sig på jobcentret eller i borgerservice. Der vil også være mundbind til rådighed på forskellige væresteder i kommunen.

  Hvor? Udleveringen af mundbind sker fra jobcentret og borgerservice, væresteder mv.

  Typen af mundbind? Der vil være tale om såkaldte type I mundbind. Det er ikke er dem, man anbefaler på sundhedsområdet (her bruges type II mundbind), men type I er fine i den kollektiv trafik.

  Hvor gælder kravet om mundbind? Kravet om mundbind gælder i busser, tog, metro og letbaner. Det gælder også flextrafik, flextur og på bus- og togstationer, metrostationer og ved letbanestoppesteder samt letbane stationer. Endelig omfatter det også passagerer i den private kollektive trafik, herunder fjernbusser, færger og privat taxikørsel.

   

  Dagtilbud lukket

  For at reducere risikoen for smitte  lukker dele af dagtilbuddene på socialområdet desværre foreløbigt frem til den 7. februar. I stedet vil de berørte – primært sårbare borgere - modtage hele eller dele af deres aktivitetstilbud hjemme i deres botilbud.  Der kan også være andre dele af vores dagtilbud, som bliver omlagt, så vi fx ikke aflægger besøg i hjemmet. De visiterede borgere er orienteret.

  Den åbne rådgivning GRO

  Den åbne rådgivning GRO åbner gradvist op fra d. 26 maj. GRO yder forsat primært telefonrådgivning, men åbner for samtaler i huset i begrænset omfang og efter forudgående aftale. 

  GROs telefon 46 31 54 09 er åben mandag til torsdag fra kl. 9-15 og fredage 9-13.30. 

  GRO kører igen gruppeforløb og recovery som normalt. 

  Hjemmevejledning

  Hjemmevejledningen er i fuld drift, men tager naturligvis de fornødne forholdsregler i forhold til Sundhedsstyrelsens anvisninger om afstandskrav mv.

  Botilbud

  Der er pr. 18. september 2020 indført midlertidige besøgsrestriktioner på sociale botilbud med beboere i risikogruppen. 

  Restriktionerne betyder, at besøg i den kommende tid skal foregå udendørs på følgende botilbud:

  • Bostedet Koglerne
  • Bostedet Hørhus
  • Bostedet Pilehøj
  • Bostedet Mariehusene
  • Aflastningshjemmet Margrethehøj
  • Lindelunden
  • Toftebakken 9-10
  • St. Valbyvej
  • Hyrdehøj

  Det vil i kritiske situationer og evt. også ved besøg fra 1-2 faste besøgspersoner være muligt at besøge indenfor, hvis ledelsen vurderer, at det kan ske forsvarligt.

  Der kan desuden være restriktioner for brug af fællesrum til besøg i opgangsfællesskaber og bofællesskaber, men det vil ledelsen de enkelte steder vide. Pårørende kan altid ringe til det enkelte bosted, hvis de har spørgsmål. De skal kontakte ledelsen på det sted, den pårørende er tilknyttet.

  For øvrige botilbud gælder fortsat, at der er åbent for besøg uden forudgående aftale med bostedet. Situationen er normaliseret så vidt muligt.  

  Ledelsen af bostederne forbeholder sig retten til undtagelsesvis at lave lokale tilpasninger og besøgsrestriktioner, hvis de finder det nødvendigt af hensyn til de fysisk svage beboere eller hvis der skulle opstå et smitteudbrud blandt beboere eller medarbejdere.

  Roskilde Kommune opfordrer stadig til, at man overholder de gældende hygiejneregler, holder afstand og ikke forsamles i større grupper.

  Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder af regler på det bosted, hvor du har en pårørende, er du velkommen til at kontakte bostedet.

  Aflastningstilbuddet Margrethehøj

  Margrethehøj er tilbage i normal drift.

  Center for Alkohol og stofbehandling 

  Der er åbent for henvendelser som vanligt - dog kan gruppeaktiviteter i den sociale behandling fortsat være ændret i forhold til fremmødetidspunkt og frekvens. Åben Rådgivning forventes at genåbne umiddelbart efter sommerferieperioden. 

  Den medicinske udlevering har åbent som vanlig.

  Kvindekrisecentret

  Kvindekrisecentret er åbent som normalt.

  Børn- og familieteamet

  Børn- og familieteamet er åbent som normalt.

  Voksenservice

  Borgere kan skrive til Voksenservice@roskilde.dk eller ringe på 46313000. Her vil kommunens informationscenter tager imod besked, hvorefter en medarbejder fra Voksenservice ringer op, hvis det er nødvendigt.

 • Sundhedscentret og genoptræning

  Sundhedscentret

  I Sundhedscentret har vi åbnet op for de fleste af vores tilbud. Vi afholder vores hold i små grupper, og så foregår det primært udendørs.

  Du kan også få en sundhedssamtale i vores åben sundhedsrådgivning efter aftale. Du kan ringe og bestille en tid på 46 31 77 02.  

  Genoptræning

  Tilbud om genoptræning baseres på en individuel vurdering og tilpasses løbende.

  Find telefonnummer til træningsstedet

 • Sundhedsplejen

  Alle Sundhedsplejens gruppeaktiviteter og Åbent Hus er lukket.
  Du bedes kontakte egen sundhedsplejerske på mobiltelefon, hvis du har spørgsmål hertil.

  Du kan se kontaktoplysninger og mere om Sundhedsplejen her.  

 • Frivilligcenter Roskilde

  Er du i karantæne, eller bliver du bare hjemme for at være forsigtig?

  Uanset grunden, så har vi alle brug for menneskeligt fællesskab for ikke at føle os isoleret derhjemme. På Frivilligcentrets hjemmeside kan du finde forskellige forslag, der kan hjælpe dig igennem denne svære tid uden helt at undvære kontakt med andre.

 • Erhvervsafdelingen

  Roskilde Kommunes ene indgang til erhvervslivet er fortsat i fuld drift. Virksomheder og erhvervsdrivende kan fortsat ringe 46 31 35 35 eller skrive på erhverv@roskilde.dk

  Roskilde Kommunes service for virksomheder, der skal have bygge-, grave- og miljøgodkendelser er i drift, og det er muligt at komme i kontakt både på telefon og på mail med den enkelte sagsbehandler. Begrænsningen for afholdelse af fysiske møder kan gøre, at enkelte sager ikke kan blive afsluttet.  

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde udviklet en række skræddersyede onlinekurser, hvor fire eksperter leverer værktøjer og indsigt til kriseramte virksomheder. Tilbuddet gælder selvfølgelig alle virksomheder i Roskilde Kommune.  

  Hos Erhvervshus Sjælland (som er ejet af de 17 kommuner i Region Sjælland) sidder et særligt hold af eksperter klar til at vejlede Roskildes virksomheder om brugen af de statslige ordninger eller give assistance til krisehåndtering. Kontakt erhvervshuset på 55 35 30 35.

 • Kultur og fritid

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.01.2021