You are here

Sådan passer vi på børnene

Roskilde Kommune arbejder ud fra retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som gælder dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder STU

Vi skal stadig passe på børnene, os selv og hinanden, så vi ikke risikerer at sprede smitte. Derfor vasker børn og personale fortsat hænder eller bruger håndsprit mange gange i løbet af dagen, så længe risikoen er der. Ledsagende voksne opfordres også til at vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de kommer indenfor.

Dagtilbud holdes fortsat åbne, men organiseres i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.

Vi overholder så vidt muligt også det generelle krav om afstand. Det gælder dog ikke for børns leg eller i personalets omsorg og arbejde med børnene. Forældre til børn i dagtilbud anbefales at benytte mundbind eller visir, når de afleverer og henter deres børn, og til at holde to meters afstand til andre voksne. 

Der bliver gjort grundigere rent dagligt end før corona. Det gælder især kontaktpunkter som vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/håndtag, gelændere, armlæn og lyskontakter.

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside finder du de gældende retningslinjer. Det er dem, vi følger.

Skoleelever er hjemsendt til 7. februar

Folkeskoleeleverne er sendt hjem og vil modtage fjern- og digital undervisning, mens de er hjemsendt. Fra 7. februar 2021 kan de vende tilbage i skole igen. 

Børn og unge med særlige behov er undtaget hjemsendelsen. Derfor fortsætter undervisningen uændret for alle elever i specialskoler, gruppeordninger, vækstklasser, specialklasser og modtageklasser. 

Skoleledelsen på den enkelte skole vil vurdere, om der herudover er elever, der har et særligt behov for, at der er et skoletilbud til dem under nedlukningen. Den vil i så fald tage direkte kontakt til disse elevers forældre.

Spørgsmål og svar

 • Hvad er symptomer på COVID-19?

  Typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. Løbenæse uden andre symptomer er dog ikke tegn på COVID-19. Hvis sygdommen forværres, kan der opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning.

  Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de smittes. Men hvis de udvikler symptomer, er symptomerne de samme som hos voksne. 

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til forældre, hvis børn bliver sendt hjem på grund af tilfælde af smitte med COVID-19 i institutionen. Pjecen indeholder også information om, hvornår børn skal holdes hjemme fra dagtilbud og skoler, og den giver svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når deres barn har symptomer på COVID-19. 

  Se pjecen Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

 • Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en smittet?

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece, som indeholder retningslinjer for nære kontakter: Sundhedsstyrelsens pjece til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.

  Sundhedsstyrelsen har den 19. januar 2021 skærpet retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter. Læs om de skærpede retningslinjer i Sundhedsstyrelsens retningslinje COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter.

   

 • Hvad hvis et barn eller en voksen smittes med coronavirus?

  Grundelementerne i at forebygge spredning af smitte er i prioriteret rækkefølge:

  1. isolation af personer med symptomer, fx i eget hjem eller på sygehus,
  2. hygiejne, særligt hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter,
  3. mindre kontakt - med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

  Hvis dit barn får symptomer på sygdom, skal barnet blive hjemme, indtil det er rask - også ved milde symptomer. Hvis barnet får symptomer, mens det er i dagtilbud eller skole, vil du blive kontaktet om at hente barnet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældrene til barnet (eller eleven selv) kontakter egen læge for at få vurderet symptomerne og blive henvist til test.

  Børn skal som udgangspunkt følge de samme anbefalinger som voksne, hvis de har symptomer, også selvom de er milde. De bør isoleres i hjemmet og testes to gange, ligesom voksne. Hvis testen er positiv, skal barnet isoleres indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.

  Hvis den første test er negativ, og barnet ikke har symptomer på COVID-19, behøver barnet dog ikke længere være i isolation. Men husk også at få taget den 2. test, selvom den første test er negativ, for at være sikker på, at barnet ikke er smittet.

  Når du er en nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19, bør du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer sørge for at blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

  Hvis et barn eller en medarbejder er testet positiv for corona, følger kommunen Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder, at man i børnehaven tester børn fra samme gruppe/stue samt medarbejdere, som har været tilknyttet denne gruppe, men ikke hele børnehaven. I skolen er det på samme måde ikke hele skolen, men den konkrete skoleklasse, hvor der er konstateret smitte, der testes.

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til forældre, hvis barn bliver sendt hjem på grund af tilfælde af smitte med COVID-19 i institutionen. Pjecen indeholder også information om, hvornår børn skal holdes hjemme fra dagtilbud og skoler, og den giver svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når deres barn har symptomer på COVID-19. Læs pjecen til forældrene her.

  Her kan du læse mere om, hvordan dagtilbud, skoler og forældre skal forholde sig i tilfælde af, at børn, elever eller medarbejdere bliver smittet med COVID-19: 

  Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for dagtilbud og grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, som gælder fra den 1. august 2020. Retningslinjerne indeholder bl.a. afsnit om hygiejne.

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger: COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning

  Børne- og Undervisningsministeriet har derudover på ministeriets spørgsmål og svar side besvaret en række spørgsmål om genåbningen af dagtilbud og skoler.

  Læs mere om test og isolation af nære kontakter i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.

  Skolen/dagtilbuddet skal orienteres om, at barnet ikke kommer, fordi der er en smittet i husstanden.

 • Hvad gør jeg, hvis mit barn har været i udlandet?

  Du finder en oversigt over lande, hvortil der er åbnet op for rejser, på Udenrigsministeriets hjemmeside med de aktuelle rejsevejledninger og anbefalinger. Vær opmærksom på, at rejsevejledningen løbende opdateres.

  Hvis du vælger at rejse med dine børn til et land, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til, opfordrer myndighederne dig kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter du er kommet hjem. Vær opmærksom på, at dine børn ikke kan komme i dagtilbud eller skole før de 14 dage er gået og barnet ikke længere kan udgøre en smitterisiko for de andre børn/elever og personalet. Samtidig bør du naturligvis nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om at begrænse smittespredning i samfundet.

  Hvis du rejser til et land, som det nu er åbnet op for rejse til, og overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19, behøver du og dine børn ikke at blive hjemme i 14 dage efter du er kommet hjem. Dette gælder også, hvis du alene rejser gennem Sverige for at komme til og fra Bornholm eller Norge.

  Her finder du myndighedernes vejledninger

  Du finder Udenrigsministeriets aktuelle rejsevejledninger og anbefalinger på Udenrigsministeriets hjemmeside. Tjek altid de aktuelle rejsevejledninger og anbefalinger, da der løbende kan ske ændringer. Følg også de aktuelle anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriet, som du finder på Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar-side. Også den opdateres løbende. Her finder du også information om registrering af fravær og fjernundervisning, når en elev er fraværende efter en udlandsrejse.

  Se også Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer fra den 1. august 2020.

 • Er der særlige krav i forbindelse med aflevering og hentning?

  For at forebygge risikoen for smittespredning anbefales det, at forældrene overholder anbefalingen om en meters afstand til personale og andre børn/elever. Det betyder, at hvis der er trængsel i garderoben, skal forældrene vente med at gå ind, til andre er gået ud. Derudover skal der være fokus på at følge de generelle anbefalinger om god hygiejne og kontaktreduktion samt at blive hjemme, hvis man er syg eller har mistanke om eller tegn på sygdom. Forældre bør også vaske hænder ved ankomst.

  Forældre til børn i dagtilbud anbefales, fra mandag morgen d. 21. december 2020, at benytte mundbind eller visir, når de afleverer og henter deres børn.

 • Er der krav om mundbind ved transport?

  Sundhedsstyrelsen har den 31. juli 2020 udsendt nye anbefalinger om brug af mundbind i den kollektive trafik, når det ikke er muligt at holde afstand. Fra den 22. august er det et krav at bruge mundbind i den kollektive trafik. Det er brugerens eget ansvar at anskaffe mundbindet.

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger gælder også ved kørsel i skolebusser mv. Her vil der blive udleveret mundbind til de elever, der er visiteret til skolekørsel.

  Kravet om mundbind gælder også for private busser, som for eksempel er lejet af skolen. Hvis passagerne i en bus alene er elever fra den samme klasse, skal elever og lærere ikke bære mundbind, da klassen og lærerne anses som en del af elevernes vanlige kontakter.

  Børn op til 12 år behøver IKKE at bruge mundbind. Læs mere om kravet om mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 • Kan jeg få økonomisk hjælp, hvis jeg skal passe mit hjemsendte barn?

  Ja - forældre kan nu søge om dagpenge, hvis de skal passe deres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været i nær kontakt med en eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet. Det gælder for børn, der er hjemsendt eller testet positiv i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020. 

  Læs mere om den midlertidige hjælpeordning på borger.dk    

   

 • Kan mit barn have legeaftaler med andre børn?

  Det er en god ide, at børn leger med de samme børn, for eksempel et par rigtige gode venner fra skolen, vejen eller børnehaven. Overvej om børnene kan lege sammen udenfor. Og undgå legeaftaler med børn, som dit barn ikke plejer at lege med.

  Husk altid at hjælpe børnene med at overholde god håndhygiejne. Og jo mere de kan lege udenfor, jo bedre.

Senest opdateret

20.01.2021