You are here

Sådan passer vi på børnene

Roskilde Kommune arbejder ud fra retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som gælder dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder STU

Vi skal stadig passe på børnene, os selv og hinanden, så vi ikke risikerer at sprede smitte. Derfor vasker børn og personale fortsat hænder eller bruger håndsprit mange gange i løbet af dagen, så længe risikoen er der. Ledsagende voksne opfordres også til at vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, når de ankommer til skolen eller dagtilbuddet.

Vi overholder så vidt muligt også det generelle krav om at holde 1 meters afstand. I dagtilbud gælder det fx ved frokost, hente-bringe situationer og forældresamtaler, men ikke for børns leg eller i personalets omsorg og arbejde med børnene.

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside finder du de gældende retningslinjer. Det er dem, vi følger.

Rengøring

Der bliver fortsat gjort grundigere rent dagligt end før corona. Det gælder især kontaktpunkter som vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/håndtag, gelændere, armlæn og lyskontakter. Men der er ikke længere en ekstra daglig rengøring.

Skolerne

Alle skoler arbejder generelt fortsat ud fra et forsigtighedsprincip. Det betyder fx, at forældre i almindelighed opfordres til ikke at komme lige så meget på skolen, som de gjorde før corona, så vi begrænser antallet af kontakter. Men aftal det lokalt med skolen, hvis I har særlige behov i forhold til at komme eller være på skolen.

Eleverne skal så vidt muligt være i de samme klasselokaler. De må dog gerne bruge faglokaler, når skolen tager de nødvendige forholdsregler. Skolerne arbejder også stadig ud fra, at det er så få lærere som muligt, der har den enkelte klasse.

Dagtilbud

Dagtilbuddene har selvfølgelig også fokus på at overholde afstandskrav mellem de voksne og undgå for mange kontakter, samtidig med at både børn og forældre skal være trygge. 

Forældrene må gerne være i dagtilbuddene i forbindelse med aflevering og afhentning. Men der er forskellige lokale hensyn og aftaler om, hvordan forældrene kan være i dagtilbuddet, så forhør dig i din barns dagtilbud.

Transport

Sundhedsstyrelsen har den 31. juli 2020 udsendt nye anbefalinger om brug af mundbind i den kollektive trafik, når det ikke er muligt at holde afstand. Fra den 22. august er det et krav at bruge mundbind i den kollektive trafik. Det er brugerens eget ansvar at anskaffe mundbindet.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger gælder også ved kørsel i skolebusser mv. Her vil der blive udleveret mundbind til de elever, der er visiteret til skolekørsel.

Kravet om mundbind gælder også for private busser, som for eksempel er lejet af skolen. Hvis passagerne i en bus alene er elever fra den samme klasse, skal elever og lærere ikke bære mundbind, da klassen og lærerne anses som en del af elevernes vanlige kontakter.

Børn op til 12 år behøver IKKE at bruge mundbind. Læs mere om kravet om mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Undgå smittespredning

 • Hvis et barn eller en voksen smittes med coronavirus

  Grundelementerne i at forebygge spredning af smitte er i prioriteret rækkefølge:

  1. isolation af personer med symptomer, fx i eget hjem eller på sygehus,
  2. hygiejne, særligt hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter,
  3. mindre kontakt - med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

  Hvis dit barn får symptomer på sygdom, skal barnet blive hjemme, indtil det er rask - også ved milde symptomer. Hvis barnet får symptomer, mens det er i dagtilbud eller skole, vil du blive kontaktet om at hente barnet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at forældrene til barnet (eller eleven selv) kontakter egen læge for at få vurderet symptomerne og blive henvist til test.

  Børn skal som udgangspunkt følge de samme anbefalinger som voksne, hvis de har symptomer, også selvom de er milde. De bør isoleres i hjemmet og testes to gange, ligesom voksne. Hvis testen er positiv, skal barnet isoleres indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.

  Hvis den første test er negativ, og barnet ikke har symptomer på COVID-19, behøver barnet dog ikke længere være i isolation. Men husk også at få taget den 2. test, selvom den første test er negativ, for at være sikker på, at barnet ikke er smittet.

  Når du er en nær kontakt til en person, der er testet positiv for COVID-19, bør du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer sørge for at blive testet, også selv om du ikke har symptomer. Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du opføre dig som om, at du er smittet, indtil du har svar på testen.

  Hvis et barn eller en medarbejder er testet positiv for corona, følger kommunen Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det betyder, at man i børnehaven tester børn fra samme gruppe/stue samt medarbejdere, som har været tilknyttet denne gruppe, men ikke hele børnehaven. I skolen er det på samme måde ikke hele skolen, men den konkrete skoleklasse, hvor der er konstateret smitte, der testes.

  Det anbefales, at forældrene til barnet (eller eleven selv) kontakter egen læge med henblik på vurdering af symptomer og henvisning til test.

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til forældre, hvis barn bliver sendt hjem på grund af tilfælde af smitte med COVID-19 i institutionen. Pjecen indeholder også information om, hvornår børn skal holdes hjemme fra dagtilbud og skoler, og den giver svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når deres barn har symptomer på COVID-19. Læs pjecen til forældrene her.

  Her kan du læse mere om, hvordan dagtilbud, skoler og forældre skal forholde sig i tilfælde af, at børn, elever eller medarbejdere bliver smittet med COVID-19: 

  Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for dagtilbud og grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, som gælder fra den 1. august 2020. Retningslinjerne indeholder bl.a. afsnit om hygiejne.

  Sundhedsstyrelsens anbefalinger: COVID-19 – Forebyggelse af smittespredning

  Børne- og Undervisningsministeriet har derudover på ministeriets spørgsmål og svar side besvaret en række spørgsmål om genåbningen af dagtilbud og skoler.

  Læs mere om test og isolation af nære kontakter i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus.

  Skolen/dagtilbuddet skal orienteres om, at barnet ikke kommer, fordi der er en smittet i husstanden.

  Symptomer på COVID-19

  Typiske symptomer på COVID-19 er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. Løbenæse uden andre symptomer er dog ikke tegn på COVID-19. Hvis sygdommen forværres, kan der opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning.

  Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de smittes. Men hvis de udvikler symptomer, er symptomerne de samme som hos voksne. 

  Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til forældre, hvis børn bliver sendt hjem på grund af tilfælde af smitte med COVID-19 i institutionen. Pjecen indeholder også information om, hvornår børn skal holdes hjemme fra dagtilbud og skoler, og den giver svar på nogle af de spørgsmål, forældre kan have, når deres barn har symptomer på COVID-19. 

  Se pjecen Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?

 • Hvis dit barn har været i udlandet

  Du finder en oversigt over lande, hvortil der er åbnet op for rejser, på Udenrigsministeriets hjemmeside med de aktuelle rejsevejledninger og anbefalinger. Vær opmærksom på, at rejsevejledningen løbende opdateres.

  Hvis du vælger at rejse med dine børn til et land, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til, opfordrer myndighederne dig kraftigt til at blive hjemme i 14 dage efter du er kommet hjem. Vær opmærksom på, at dine børn ikke kan komme i dagtilbud eller skole før de 14 dage er gået og barnet ikke længere kan udgøre en smitterisiko for de andre børn/elever og personalet. Samtidig bør du naturligvis nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om at begrænse smittespredning i samfundet.

  Hvis du rejser til et land, som det nu er åbnet op for rejse til, og overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19, behøver du og dine børn ikke at blive hjemme i 14 dage efter du er kommet hjem. Dette gælder også, hvis du alene rejser gennem Sverige for at komme til og fra Bornholm eller Norge.

  Her finder du myndighedernes vejledninger

  Du finder Udenrigsministeriets aktuelle rejsevejledninger og anbefalinger på Udenrigsministeriets hjemmeside. Tjek altid de aktuelle rejsevejledninger og anbefalinger, da der løbende kan ske ændringer. Følg også de aktuelle anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriet, som du finder på Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar-side. Også den opdateres løbende. Her finder du også information om registrering af fravær og fjernundervisning, når en elev er fraværende efter en udlandsrejse.

  Se også Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer fra den 1. august 2020.

Senest opdateret

22.09.2020