You are here

Sådan passer vi på de ældre og svage

For at hindre smittespredning, er de medarbejdere der hjælper, passer og plejer vores mest sårbare borgere, grundigt oplært i hygiejne og vi har indført rutiner, der hindrer smittespredning.

Rutiner på plejecentre, bosteder og andre tilbud

  • Der er håndsprit tilgængeligt ved alle indgange. 
  • Vi er ekstra omhyggelige med rengøringen og afspritter grundigt. For eksempel er vi særligt opmærksomme på dørhåndtag og andre kontaktpunkter. 
  • Hjemmeplejen desinficerer rat og gearstang i bilerne mellem besøg hos borgerne. 
  • Vi lufter grundigt ud. 
  • Personalet holder færre og kortere møder med fysisk afstand mellem deltagere. 

Oplæring af personale

Et særligt hygiejnerejsehold tilbyder direkte oplæring på alle arbejdspladser.

Medarbejderne er instrueret i, hvordan de hindrer smittespredning.

Det gælder generel hygiejne som håndvask og afspritning samt afbrydning af smittekæder når man går fra et område til et andet, eller fra person til person. 

Samtidig er der skærpet fokus på hvordan man bruger værnemidler (mundbind, engangskittel og handsker), når en borger er smittet eller når der er mistanke om smitte.

Undgå smitte fra personale

Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsnet, i ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte og som har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19 må ikke møde på arbejde før de er testet negativt, eller mindst 48 timer efter at symptomerne er væk

Hvis en medarbejdere har været i kontakt med en borger, der er testet positiv for COVID-19, følges sundhedsstyrelsens retningslinjer nøje.

Hvis der er mistanke om at borgere i botilbud, plejecentre, hjemmepleje mv. er smittet med COVID-19, anmoder Roskilde Kommune om at Region Sjælland tester borgeren, så vi kan inddæmme smitten.

Senest opdateret

16.09.2020