Krav om mundbind

Roskilde Kommune har i lighed med andre steder i samfundet et påbud om mundbind alle de steder, hvor man kan gå direkte ind fra gaden.

Der er påbud om mundbind alle de steder, hvor borgere kan gå direkte ind fra gaden. Det er for eksempel:

  • Jobcenteret
  • Bibliotekerne
  • Idrætsfaciliteter
  • Receptionen på rådhuset

Undtagelser

Påbud om mundbind gælder ikke:

  • Tilbud, hvor der kun kommer borgere, som er visiteret til tilbuddet
  • Skoler og dagtilbud. For forældre og andre besøgende på 12 år og derover i dagtilbud, grundskoler og SFO gælder der dog krav om mundbind.

Møder

Ved møder med borgere og andre gæster udefra kopierer Roskilde Kommune "restaurantmodellen": Medarbejderen henter gæsten iført mundbind, og alle beholder mundbind på, indtil alle mødedeltagere sidder ned.