Sådan passer vi på børnene

Roskilde Kommune arbejder ud fra retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som gælder dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, herunder STU.

Vi skal stadig passe på børnene, os selv og hinanden, så vi ikke risikerer at sprede smitte. Derfor vasker børn og personale fortsat hænder eller bruger håndsprit mange gange i løbet af dagen, så længe risikoen er der. Ledsagende voksne opfordres også til at vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de kommer indenfor.

Der bliver gjort grundigere rent dagligt end før corona. Det gælder især kontaktpunkter som vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/håndtag, gelændere, armlæn og lyskontakter.

Dagtilbud

Dagtilbud holdes fortsat åbne, men organiseres i mindre, faste grupper, hvor det er muligt.

Vi overholder så vidt muligt også det generelle krav om afstand. Det gælder dog ikke for børns leg eller i personalets omsorg og arbejde med børnene. Forældre til børn i dagtilbud skal fra den 8. februar benytte mundbind eller visir, når de afleverer og henter deres børn, og opfordres til at holde to meters afstand til andre voksne. 

Vi følger retningslinjerne fra Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Skoleelever

Skoleelever i 5.-10. klasse

Elever i 5.-10. klasse skal møde med 50 procent fremmøde, det vil sige, at eleverne skal møde i skole hver anden uge. I perioderne hvor eleverne er hjemme, fortsætter den digitale undervisning.

For elever over 12 år er der tilbud om test på skolen to gange om ugen. Nærmere information for hver skole oplyses på Aula. Der opfordres til, at elever ved fremmøde efter påske har et negativt testresultat, der højst er 72 timer gammelt.

Børn og unge med særlige behov er undtaget hjemsendelsen. Derfor fortsætter undervisningen uændret for alle elever i specialskoler, gruppeordninger, vækstklasser, specialklasser og modtageklasser. 

Skoleledelsen på den enkelte skole vil vurdere, om der herudover er elever, der har et særligt behov for, at der er et skoletilbud til dem under nedlukningen. Den vil i så fald tage direkte kontakt til disse elevers forældre.

Skoleelever fra 0.-4. klasse

Mandag den 8. februar 2021 genåbnede skoler, SFO’er og klubtilbud for elever i 0. - 4. klasse. 
 
Genåbningen for de yngste er med fuldt fysisk fremmøde og efter de retningslinjer, som var gældende inden nedlukningen. Det vil sige uden afstandsanbefalinger inden for stamklassen, men med andre smitteforebyggende foranstaltninger, herunder reduktion af kontakt mellem klasser, fokus på hygiejne, afstand på fællesarealer og i frikvarter.
 
Regeringen har samtidigt besluttet som en ekstra smitteforebyggende foranstaltning at indføre krav om mundbind eller visir for forældre og andre besøgende i dagtilbud, grundskoler og skolefritidsordninger m.v.

Spørgsmål og svar