Sådan passer vi på de ældre og svage

For at hindre smittespredning, bliver vores medarbejdere lært grundigt op i hygiejne og vi har indført nye rutiner. Vaccinationsprogrammet bidrager også til at hindre smittespredning.

Vaccination

Sundhedsmyndighederne opfordrer til at blive vaccineret mod COVID-19. Det er frivilligt og tilbydes i første omgang specifikke grupper af ældre og sårbare borgere.

Det er Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder, der planlægger landets vaccinationsindsats.

Har du spørgsmål kan du kontakte den myndighedsfælles hotline på tlf. 70 20 02 33. Er du rask, opfordres du til ikke at kontakte egen læge med spørgsmål til COVID-19, at de praktiserende læger ikke har tid til dem, der har allermest brug for dem; nemlig de syge.

Har du fået tilbudt vaccine?

Statens Serum Institut sender i samarbejde med Sundhedsstyrelsen breve til de personer, som tilbydes vaccination. Brevet kommer i din e-Boks eller i din postkasse, hvis du er fritaget for Digital Post.

Vi ringer til dig

Hvis du er 65+, og du både får hjemmehjælp til din personlige pleje og praktisk hjælp i hjemmet, kontakter vi dig for at høre, om du skal have hjælp til at blive vaccineret.

Booking af tid 

Du kan først booke tid, når du har modtaget brevet. Da vaccinerne ankommer løbende, kan du opleve, at der ikke er ledige tider i systemet. Oplever du, at du ikke kan finde en ledig tid, så kom tilbage dagen efter. Der lægges løbende nye tider op, som der er sikkerhed for, at der er vacciner til de bookede tidspunkter. Alle, der er blevet inviteret, skal nok få mulighed for at blive vaccineret i den nærmeste tid.

Har du brug for hjælp til at booke tider til vaccination, så ring til Region Sjællands call-center på 70 20 42 22.

Har du brug for hjælp til transport?

Har du en varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, som gør dig ude af stand til at transportere dig selv til et COVID-19-testcenter eller vaccinationscenter, vil kommunen hjælpe dig med transporten. 

Søger du hjælp til transport og opfylder kravene for at få stillet dette til rådighed, skal du henvende dig til Informationscenteret på kommunens hovednummer på 46 31 30 00. Så vil vi hjælpe dig med bookning af transport.

Har du mulighed for, at en pårørende kan hjælpe med transport, vil det være en stor hjælp og komme andre borgere til gavn.

Rutiner på plejecentre, bosteder og andre tilbud

  • Der er håndsprit tilgængeligt ved alle indgange.
  • Vi er ekstra omhyggelige med rengøringen og afspritter grundigt. For eksempel er vi særligt opmærksomme på dørhåndtag og andre kontaktpunkter. 
  • Hjemmeplejen desinficerer rat og gearstang i bilerne mellem besøg hos borgerne. 
  • Vi lufter grundigt ud. 
  • Personalet holder færre og kortere møder med fysisk afstand mellem deltagere. 

Oplæring af personale

Et særligt hygiejnerejsehold tilbyder direkte oplæring på alle arbejdspladser.

Medarbejderne er instrueret i, hvordan de hindrer smittespredning.

Det gælder generel hygiejne som håndvask og afspritning samt afbrydning af smittekæder når man går fra et område til et andet, eller fra person til person. 

Samtidig er der skærpet fokus på hvordan man bruger værnemidler (mundbind, engangskittel og handsker), når en borger er smittet eller når der er mistanke om smitte.

Undgå smitte fra personale

Medarbejdere, der varetager kritiske funktioner i sundhedsvæsnet, i ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte og som har lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19 må ikke møde på arbejde før de er testet negativt, eller mindst 48 timer efter at symptomerne er væk

Hvis en medarbejdere har været i kontakt med en borger, der er testet positiv for COVID-19, følges sundhedsstyrelsens retningslinjer nøje.

Hvis der er mistanke om at borgere i botilbud, plejecentre, hjemmepleje mv. er smittet med COVID-19, anmoder Roskilde Kommune om at Region Sjælland tester borgeren, så vi kan inddæmme smitten.