Du kan søge om dagpleje-, vuggestue- og børnehaveplads til dit barn, så snart barnet er født.

Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Find daginstitution

Se, hvilke dagtilbud der er tæt på dig, eller søg efter dagtilbud i dit område.

Skriv dit barn op til dagtilbud

Du kan søge om dagpleje-, vuggestue- og børnehaveplads til dit barn, så snart barnet er født.

Lukkedage i dagtilbud i Roskilde Kommune

Hvad koster en plads i dagtilbud, SFO eller klub?

Her finder du de gældende takster for plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og klub.

Friplads i dagtilbud, SFO og klub

Ligger husstandens samlede indtægt under en vis grænse, kan du få tilskud fra kommunen til økonomisk friplads i dagtilbud, SFO eller klub.

Tilskud til at passe dine egne børn

Forældre med børn fra 24 uger og indtil skolestart kan vælge at passe deres egne børn med et økonomisk tilskud fra kommunen.

Tilskud til privat pasning af dit barn

Du kan søge om økonomisk tilskud fra Roskilde Kommune til en privat pasningsaftale for dit barn.

Sådan får du godkendt en privat pasningsordning

Roskilde Kommune skal godkende en privat pasningsordning og føre tilsyn med den. Læs her hvad det kræver og hvordan du ansøger.

Deltidsplads

30 timer deltidsplads er et tilbud til forældre, der er på barsels- eller forældreorlov

Oprettelse af private institutioner

Ønsker du at oprette en privat institution, skal du ansøge kommunen om godkendelse og redegøre for, hvordan du vil leve op til godkendelseskriterierne.

Kombinationstilbud med pasning uden for normale åbningstider

Kombinationstilbud er til forældre, som har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning af deres barn uden for dagtilbuddenes åbningstider

Vurdering af børns sprog og sproglige udvikling

Roskilde Kommune tilbyder en vurdering af 3- og 5-årige børns sprog og sproglige udvikling.

Kommunen fører tilsyn med dagtilbuddene

At både kommunale og private dagtilbud har en høj kvalitet er helt centralt, hvis vi skal give vore børn de bedste muligheder i livet.

Stillingsprofiler for dagtilbud

På denne side kan du se, hvilke faglige profiler ledere og medarbejdere i 0-6 års dagtilbud skal have i Roskilde Kommune.

Børne- og ungeydelse, børnetilskud og børnebidrag

Der findes forskellige familieydelser, du som forældre enten får automatisk udbetalt eller kan søge om.

Få indflydelse: Dagtilbudsforum

For Skole- og Børneudvalget er dialogen med dagtilbudsbestyrelserne vigtig i udviklingen af kommunens dagtilbud.

Børn med handicap og børn med langvarig/kronisk sygdom

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Råd og vejledning

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder for rådgivning og støtte, kommunen tilbyder familier, børn og unge, og om hvor du skal henvende dig.

Underretningspligt som borger og som fagperson

Har du mistanke om overgreb eller svigt mod et barn eller en ung, du kender? Eller er du bekymret for et barns udvikling? Hvis ja, har du pligt til at underrette kommunen.

UngeGuiden - den kommunale rådgivning for unge

Som ung i Roskilde Kommune behøver du kun at gå ét sted hen, når du har brug for hjælp og vejledning på din vej mod uddannelse eller job. Det sted er UngeGuiden.

Støtte til børn og unge med særlige behov - og til deres forældre

Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte, yder kommunen forskellige former for hjælp.

Bjergets aflastning: Hos os har børnene fri

Bjergets Aflastning er Roskilde Kommunes tilbud om aflastning for børn og unge mellem 0 og 17 år.