Byggegrund på Universitetsparken 6

Areal til 2.500 m² liberalt erhverv og etageboligbebyggelse

Roskilde Kommune udbyder en attraktiv beliggende byggegrund på Universitetsparken 6, Roskilde.
Grunden ligger umiddelbart op til RUC's hovedindgang og i gåafstand til Trekroner Station.

Arealet er 4.162 m2 og minimumsprisen er fastsat til 5 mio. kr. + moms. Prisen er excl. tilslutningsafgifter.

Der må opføres 2.500 m2 etageareal, fordelt med 1.900 m2 til liberale erhverv og 600 m2 til etageboligbebyggelse, -boliger eller ungdomsboliger. Dispensation til konvertering af boligarealet til liberale erhverv kan søges.

Salgsvilkår består af følgende dokumenter:

Købsaftale med bilag
1. Udstykningsrids, udfærdiget november 2016, og måleblad
2. Lokalplan 406 - rammelokalplan Trekroner Øst
3. Lokalplan 402 for Universitetsparken, vest for Universitetsvej og nord for Trekroner Allé
4. Tingbogsattest, udskrevet 22. november 2016
5. Servitut om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v., lyst 6. november 1992
6. Servitut om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v., lyst 19. januar 1998
7. Servitut om bevarelse og vedligeholdelse af kloakledninger m.v., lyst 24. januar 2013
7. Servitut om bevarelse og vedligeholdelse af kloakledninger m.v., lyst 24. januar 2013 (uddrag)
8. Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand m.v., lyst 15. september 2015
9. Kortudsnit - målebordsblade af 27. november 2015
10. Notat: Hvis et rørlagt vandløb eller dræn ligger i vejen for et byggeri
11. Geoteknisk placeringsundersøgelse - rapport nr. 1 af 15. december 2015
12. GEO's miljøtekniske undersøgelse af den øvre halve meter overjord - rapport nr. 2 af 22. december 2015
13. Fotos

Tilbud skal fremsendes til Roskilde Kommune på mail: grunde@roskilde.dk
Der er ikke fastsat en budfrist.

For yderligere oplysninger kontakt Laleh Husmand på tlf. 4631 8015 eller mail: lalehh@roskilde.dk

Roskilde Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de afgivne tilbud eller forkaste dem alle.

Roskilde Kommune udbyder en attraktiv beliggende byggegrund på Universitetsparken 6, Roskilde.
Grunden ligger umiddelbart op til RUC's hovedindgang og i gåafstand til Trekroner Station.

Arealet er 4.162 m2 og minimumsprisen er fastsat til 5 mio. kr. + moms. Prisen er excl. tilslutningsafgifter.

Der må opføres 2.500 m2 etageareal, fordelt med 1.900 m2 til liberale erhverv og 600 m2 til etageboligbebyggelse, -boliger eller ungdomsboliger. Dispensation til konvertering af boligarealet til liberale erhverv kan søges.

Salgsvilkår består af følgende dokumenter:

Købsaftale med bilag
1. Udstykningsrids, udfærdiget november 2016, og måleblad
2. Lokalplan 406 - rammelokalplan Trekroner Øst
3. Lokalplan 402 for Universitetsparken, vest for Universitetsvej og nord for Trekroner Allé
4. Tingbogsattest, udskrevet 22. november 2016
5. Servitut om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v., lyst 6. november 1992
6. Servitut om varmeforsyning/kollektiv varmeforsyning m.v., lyst 19. januar 1998
7. Servitut om bevarelse og vedligeholdelse af kloakledninger m.v., lyst 24. januar 2013
7. Servitut om bevarelse og vedligeholdelse af kloakledninger m.v., lyst 24. januar 2013 (uddrag)
8. Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand m.v., lyst 15. september 2015
9. Kortudsnit - målebordsblade af 27. november 2015
10. Notat: Hvis et rørlagt vandløb eller dræn ligger i vejen for et byggeri
11. Geoteknisk placeringsundersøgelse - rapport nr. 1 af 15. december 2015
12. GEO's miljøtekniske undersøgelse af den øvre halve meter overjord - rapport nr. 2 af 22. december 2015
13. Fotos

Tilbud skal fremsendes til Roskilde Kommune på mail: grunde@roskilde.dk
Der er ikke fastsat en budfrist.

For yderligere oplysninger kontakt Laleh Husmand på tlf. 4631 8015 eller mail: lalehh@roskilde.dk

Roskilde Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de afgivne tilbud eller forkaste dem alle.

Kontakt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00