Her kan du få et overblik over hvilke regler der gælder for gravearbejde, stilladser mv., hvordan du låner eller lejer et vejareal til fx udeservering eller vareudstilling eller hvordan man søger om en stadeplads på et af kommunens torve.

Udeservering

Her kan du læse om, hvordan du ansøger om udeservering i Roskilde Kommune. Fælles for al udeservering i alle zoner er, at der skal søges om brug af vejareal til udeservering og der skal foreligge en tilladelse før ibrugtagning.

Vareudstilling på fortov og vejareal

Hvis du ønsker at udstille varer på fortov og vejareal i Roskilde Bymidte skal du ansøge om det.

Stadepladser i Roskilde Kommune

Går du og overvejer om du vil sælge kunsthåndværk, mad til servering, blomster eller andet på et af kommunens torve, kan du læse om hvordan du ansøger og om priser mm. Der udbydes pt. ikke stadepladser på Roskilde Havn på grund af forsamlingsforbuddet.

Tilladelser på vejarealer

Her kan du finde oplysninger om, hvilke love og regler, der gælder for at benytte vejarealer - fx hvordan du søger om en gravetilladelse, opsætning af container m.m.

Leje af Roskilde Dyrskueplads

Lej Roskilde Dyrskueplads til større eller mindre arrangementer.

Alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.