You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juli 2, 2020 - 16:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 81 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 81

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-07-2020, pkt. 81

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 82 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 82

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-07-2020, pkt. 82

  -
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 83 Forslag til at imødegå økonomiske udfordringer på socialområdet i 2020 og frem

  Pkt. 83

  Forslag til at imødegå de økonomiske udfordringer på voksensocialområdet i 2020 og frem

  Sagsnr. 336568 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Beskæftigelses- og Socialudvalget afholder et ekstraordinært udvalgsmøde for at drøfte initiativer til at imødegå de økonomiske udfordringer på voksensocialområdet i 2020 og frem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget afholder et ekstraordinært udvalgsmøde den 2. juli 2020 for at drøfte initiativer til at imødegå de økonomiske udfordringer, som viser sig på voksensocialområdet i 2020 og frem.
  Forvaltningen forventer et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2020 og frem pga. stor udgiftsvækst, hvis der ikke foretages en opbremsning af økonomien. Udvalget har bedt forvaltningen fremlægge initiativer til, hvordan merudgifterne kan nedbringes på hhv. kort og længere sigt samt de forventede økonomiske effekter heraf.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-07-2020, pkt. 83

  Udvalget tager orienteringen til efterretning.
  Der er enighed om, at der forelægges et oplæg til beslutning til udvalgets møde i august 2020.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 84 Eventuelt

  Pkt. 84

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 02-07-2020, pkt. 84

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).