You are here

Referat

Dato: Mandag, Maj 18, 2020 - 08:15
Sted: Skype
 • Pkt. 60 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 60

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-05-2020, pkt. 60

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 61 Drøftelse af besøg på sociale bosteder med baggrund i covid-19

  Forslag_til_rammer_for_besoeg_paa_sociale_bosteder_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 61

  Drøftelse af rammer for besøg på sociale bosteder

  Sagsnr. 315501 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ny bekendtgørelse af 13. maj 2020, som lemper på besøgsrestriktionerne på de sociale bosteder, medfører, at alle borgere på sociale bosteder senest den 20. maj skal kunne modtage besøg. Forvaltningen har udarbejdet rammer for besøg, som udmønter bestemmelserne i bekendtgørelsen. Beskæftigelses- og Socialudvalget drøfter rammerne for besøg på de sociale bosteder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget - med udgangspunkt i bekendtgørelse om besøgsrestriktioner - drøfter rammerne for besøg på de sociale bosteder i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved udvalgsmødet den 7. maj, hvor udvalget drøftede rammerne for ophævelse af besøgsrestriktioner på bosteder i Roskilde Kommune, bemyndigede udvalget forvaltningen til at gå i gang med at udarbejde rammer for besøg. Det blev besluttet, at kommunens rammer for besøg på bosteder på socialområdet skal tilpasses den nye bekendtgørelse vedr. besøgsrestriktioner samt retningslinjer fra de centrale myndigheder.
  Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft 13. maj 2020 og giver mulighed for at alle borgere på bosteder kan modtage besøg i et begrænset omfang. Bostederne skal senest 7 dage efter ikrafttræden (20. maj 2020) kunne åbne for besøg.
  Besøgsrestriktionerne ændres sådan, at:
  - Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer
  - Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende
  - Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over
  - Visse dagtilbud undtages helt fra besøgsforbuddet. Det drejer sig om sociale akuttilbud, sociale stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud
  Forslag til rammer for besøg på sociale bosteder i Roskilde Kommune er vedlagt som bilag.
  Der kan læses nærmere om bekendtgørelse om lempelserne af besøgsrestriktionerne: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/borgere-paa-sociale-botilbud-kan-nu-modtage-besoeg-paa-udearealer/.
  Derudover er der udarbejdet et faktaark vedr. de nye besøgsrestriktioner: https://sim.dk/media/38006/faktaark-om-besoegsrestriktioner.pdf

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-05-2020, pkt. 61

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Andersen (A).

 • Pkt. 62 Eventuelt

  Pkt. 62

  Eventuelt

  Sagsnr. 299831 Beskæftigelses- og Socialudvalget Åbent punkt

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-05-2020, pkt. 62

  -

  Fraværende: Poul Andersen (A).