You are here

Referat

Dato: Mandag, Oktober 9, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 48 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 48

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 48

  Godkendt.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 49 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 49

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Meddelelser fra formanden:

  - Roskilde Idræts Union har udsendt advarsel om mails om svindel med foreningsmidler.
  - FOU studietur den 22. - 23. september 2017.
  - Frivillig Fredag den 29. september 2017.
  - Indvielse af Roskilde Roklubs Motionsrum den 30. september 2017.
  - Roskilde Idræts Union afholder Idrætspolitisk møde den 2. november 2017 kl. 18:00.
  Meddelelser fra forvaltningen:
  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 49

  Meddelelser blev taget til efterretning.
  Udvalget besluttede at flytte det ordinære møde i Folkeoplysningsudvalget fra den 2. november til den 1. november kl. 17:00 - 19:30.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 50 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 50

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Marianne Kiærulff og Tuncay Yilmaz orienterede bl.a. om:
  - Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Birgit Pedersen, Poul Lindor og Marianne Kiærulff har afholdt møde med Roskilde Pigefodbold.
  - Kultur- og Idrætsudvalget og Elite- og Talentrådet har afholdt fælles møde.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 50

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 51 Orientering fra folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne

  Pkt. 51

  Orientering fra folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Iben Blum orienterede om Salsa Latina´s forskellige udfordringer med nøglebrikker som ikke virker, svære adgangsforhold ved havnen og ønske om større lokaler.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 51

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 52 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2018-2021

  Oversigt_over_Vedtaegter_for_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf Oversigt_over_Forretningsorden_for_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf Oversigt_over_Retningslinier_for_valg_til_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf

  Pkt. 52

  Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2018 - 2021

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet forslag om Folkeoplysningsudvalgets kommende valgperiode 2018 - 2021 til godkendelse i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune 2018-2021” godkendes,
  2. ”Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018-2021” godkendes, og
  3. ”Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 4. september 2013 vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget samt regler for valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 - 2017. I forbindelse med den kommende valgperiode har Folkeoplysningsudvalget evalueret de gældende vedtægter, forretningsorden og valgregler for Folkeoplysningsudvalgets virke.
  Folkeoplysningsudvalget foreslår på baggrund af evalueringen, at de gældende vedtægter, forretningsorden og valgregler fortsætter som hidtil med enkelte konsekvensrettelser samt en mindre ændring i sammensætningen i udvalget. Det betyder, at nuværende beslutningskompetencer og arbejdsområder for Folkeoplysningsudvalget bevares og de beslutningskompetencer som allerede er delegeret til forvaltningen opretholdes.
  Et enkelt forslag til ændring i sammensætningen er at tilknytte en repræsentant for Ungeudvalget som tilforordnede til udvalget. Tilforordnede deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.
  Folkeoplysningsudvalget yder årligt 100.000 kr. til Roskilde Kommunes Ungeudvalg´s Ungepulje, og med en repræsentant fra Ungeudvalget ønsker Folkeoplysningsudvalget yderligere at styrke og understøtte unges demokratiske deltagelse i udviklingen af folkeoplysningsområdet.
  Det foreslås, at valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, ligesom ved sidste valg, flyttes til ultimo januar/primo februar 2018 for ikke at ligge samtidig med region- og kommunalvalget. Det nuværende udvalg fortsætter, indtil et nyt udvalg er valgt.
  Oversigt over forslag til ændringer i Vedtægter og Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018 – 2021 samt retningslinier for valg til Folkeoplysningsudvalget er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 52

  Anbefalet.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 53 Orientering om rapport om "Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune"

  Pkt. 53

  Orientering om rapport om "Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune"

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har i 2017 igangsat et udviklingsarbejde på aftenskoleområdet med henblik på at understøtte og styrke aftenskolernes fremtidige muligheder og aktiviteter i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har i maj, juni og august 2017 afholdt 3 workshops med repræsentanter for alle aftenskolerne i Roskilde Kommune. Formålet med workshops´ ene har været, at give aftenskolerne mulighed for at drøfte vilkårene og mulighederne for fremtidens aftenskoler.
  Processen har været understøttet af Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne, som har samlet pointer og betragtninger med baggrundsoplysninger for området i en rapport. Rapporten skal danne grundlag for forslag til fokusområder for aftenskolernes udviklingsarbejde.
  Forvaltningen orienterer om rapporten ”Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 53

  Orienteringssagen blev omstødt til beslutningssag, idet Folkeoplysningsudvalget besluttede at anbefale, at sende rapporten om "Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune" til høring hos aftenskolerne i Roskilde Kommune med høringsfrist den 6. november 2017.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 54 Eventuelt

  Pkt. 54

  Eventuelt

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 54

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.