You are here

Referat

Dato: Mandag, December 12, 2016 - 17:00
Sted: Mødelokale 3A
 • Pkt. 61 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 61

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 61

  Godkendt.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 62 Meddelelser fra formand og forvaltning

  Pkt. 62

  Meddelelser fra formand og forvaltning

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden orienterer om:
  - Roskilde Idræts Union´s 90 års fødselsdag den 22. november 2016.
  - Indvielse af Frivillighedscenteret i Tinghuset.
  - Åbning af Lützhøfts Passage.
  - Roar´s divisionskamp.
  Forvaltningen orienterer om:
  - Manglende dokumentation i forbindelse med oplysningsforbunds anvendelse af tilskud til debatskabende arrangementer.
  - Folketingets stramning af Folkeoplysningsloven med virkning fra den 1. januar 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 62

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 63 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 63

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Marianne Kiærulff Tuncay og Tuncay Yilmaz orienterede om:
  - Elite- og Talentrådet
  - Idrætsparken.
  - Unge i demokratiet.
  - Tidsbestilling i borgerservice.
  - Ny svømmehal.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 63

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 64 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 64

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Iben Blum: Ros til kommunens samarbejde omkring udvidelsen af Roskilde havn.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 64

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 65 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen

  Ansoegning_om_godkendelse_af_foreningen_Trekroner_ITF_Taekwon-Do_Klub.pdf Ansoegning_om_godkendelse_af_foreningen_AYAD-Roskilde.pdf

  Pkt. 65

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen siden sidste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af folkeoplysende foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.

  Godkendelse af folkeoplysende foreninger:

  Der er godkendt 2 foreninger siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2016:

  Trekroner ITF Taekwon-Do klub´s formål er at træne og udbrede kendskabet til Taekwon-Do ITF, og at fremme idrætslige og sociale kompetencer for børn og voksne i alle aldre.

  AYAD Roskilde har til formål at tilbyde volleyball og fodbold, turneringer og andre aktiviteter som knytter sig til de nævnte sportsgrene. Derudover arbejder foreningen for, at fremme medlemmernes lyst og deltagelse i udviklingen af fællesskabet i lokalsamfundet.

  Administrative bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen:

  Forvaltningen har, siden Folkeoplysningsudvalgets møde d. 24. oktober 2016, ikke modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen.
  Pr. 30. november 2016 resterer der 173.828 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 65

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 66 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2016

  Pkt. 66

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2016

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har, siden Folkeoplysningsudvalgets møde d. 24. oktober 2016, ikke modtaget ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen.
  Pr. 30. november 2016 resterer der 173.828 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 66

  Taget til efterretning.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 67 Lokaletilskud til leje af bowlingbaner i Roskilde Kommune

  Pkt. 67

  Lokaletilskud til leje af bowlingbaner i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ikke tidligere givet lokaletilskud til folkeoplysende foreningers aktiviteter i bowlinghaller. Folkeoplysningsudvalget skal på denne baggrund tage stilling til, om Roskilde Kommune yder lokaletilskud til leje af baner i bowlinghaller.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til om folkeoplysende foreninger kan ansøge om lokaletilskud til bowlingbaner i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra foreninger om lokaletilskud til leje af baner i bowlinghaller. Forvaltningen har den 24.10.16 administrativt godkendt lokaletilskud til en forening, idet forvaltningen vurderede, at tilskuddet ikke indebar økonomiske konsekvenser på lokaletilskudsrammen. Forvaltningen er imidlertid blevet opmærksom på, at der ikke tidligere er taget politisk stilling til om Roskilde Kommune yder lokaletilskud til bowlingbaner, og spørgsmålet fremlægges derfor til afgørelse hos Folkeoplysningsudvalget.
  Roskilde Kommune har pt. 4 godkendte folkeoplysende bowlingforeninger. Derudover udbyder 2 foreninger bowlingaktiviteter ved siden af øvrige aktiviteter i foreningerne.
  Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 skal byrådet stille egnede ledige lokaler til rådighed til folkeoplysende foreninger. Hvis det ikke er muligt at anvise egnede lokaler til foreningens aktivitet, kan byrådet yde tilskud til private eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser. Byrådet kan dog træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud, hvis lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen, jfr. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5. Byrådet er ligeledes ikke forpligtiget til at yde lokaletilskud i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer, jfr. Tilskudsbekendtgørelsens § 15 stk. 3.
  Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke kan stille egnede ledige lokaler til rådighed til bowlingaktiviteter, og at foreningerne derfor er henvist til at leje baner hos private udbydere, selvom der er tale om kommercielle virksomheder. Forvaltningen foreslår, at byrådet yder lokaletilskud efter følgende beregningsmodel:
  X forening søger lokaletilskud til leje af x bowlingbaner á x times varighed, x gange om året. Leje af bowlingbane pr. time er 93 kr. Lokaletilskuddet bliver beregnet på baggrund af KL´s lokaletakst til lokaler, som i 2016 er 128,65 kr. pr. aktivitetstime. Det resulterer i at lokaletilskuddet til bowlingbaner ikke stiger efter leje af 1,38 bane pr. aktivitetstime (Kl. aktivitetstime 128,65/bowlingbane 93 kr. = 1,38 bane).

  Eksempel på X forenings lokaletilskudsberegning:

  Lejeudgifter: 11.625 kr. (25 timer * 5 baner * 93 kr. pr. bane)
  Aktivitetstimer: 25
  Beregningsgrundlag: 3.216,25 kr. (25 timer * 128,65 kr. KL´s lokaletilskudstakst)
  Lokaletilskud: 2.090 kr. (65 % af 3.216 kr.).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 67

  Folkeoplysende foreninger kan ansøge om lokaletilskud til bowlingbaner i Roskilde Kommune.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 68 Ansøgning om lokaletilskud - Roskilde Handicap Idrætsforening

  Roskilde_Handicap_Forening_-_Ansoegning_om_lokaletilskud.pdf Roskilde_Handicap_Forening_-_Beregning_af_lokaletilskud.pdf

  Pkt. 68

  Ansøgning om lokaletilskud - Roskilde Handicap Idrætsforening

  Sagsnr. 246349 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Handicap Idrætsforening søger lokaletilskud til lejede bowling baner på adressen Ro´s Have 16 – Roskilde Bowling Center.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Handicap Idræts Forening søger lokaletilskud til leje af 7 bowlingbaner á 1 times varighed, 46 gange om året. Leje af bowlingbane pr. time er 93 kr. Lokaletilskuddet bliver beregnet på baggrund af KL´s lokaletakst til lokaler, som i 2016 er 128,65 kr. pr. aktivitetstime. Det resulterer i at lokaletilskuddet til bowlingbaner ikke stiger efter leje af 1,38 bane pr. aktivitetstime. Da Foreningens medlemmer er handicappede, bliver 85 % af beregningsgrundlaget dækket.
  Roskilde Handicaps lokaletilskudsberegning:
  Lejeudgifter: 29.946 kr. (46 timer * 7 baner * 93 kr. pr. bane)
  Aktivitetstimer: 46
  Beregningsgrundlag: 5.918 kr. (46 timer * 128,65 kr. KL´s lokaletilskudstakst)
  Lokaletilskud: 5.030 kr. (85 % af 5.918 kr. Tilskud til godkendte handicapforeninger beregnes med 85 % på grundlag af alle medlemmer uanset alder.)
  Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 skal byrådet stille egnede ledige lokaler til rådighed til folkeoplysende foreninger. Hvis det ikke er muligt at anvise egnede lokaler til foreningens aktivitet, kan byrådet yde tilskud til private eller lejede lokaler, haller samt lejrpladser. Byrådet kan dog træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud, hvis lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen, jfr. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5. Byrådet er ligeledes ikke forpligtiget til at yde lokaletilskud i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer, jfr. Tilskudsbekendtgørelsens § 15 stk. 3.
  Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke kan stille egnede ledige lokaler til rådighed til Roskilde Handicap Idrætsforenings bowlingaktiviteter, og at foreningen derfor er henvist til at leje baner hos en privat udbyder, selvom der er tale om en kommerciel virksomhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 68

  Roskilde Handicap Idræts Forening´s ansøgning om lokaletilskud til bowlingbaner blev godkendt.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 69 Evaluering af Ungepuljen 2016

  Pkt. 69

  Evaluering af Ungepuljen 2016

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om Ungeudvalgets udvikling og brugen af Ungepuljen i 2016 og skal tage stilling til Ungepuljen 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at: evaluering tages til efterretning, og bevilling til Ungepuljen på 130.000 kr. for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ungepuljen har siden dens etablering været på 100.000 kr. årligt. I september søgte og fik Ungeudvalget en ekstrabevilling på 50.000 kr. for 2016, fordi Ungepuljen næsten var opbrugt.
  Ungepuljen er i 2016 indtil nu blevet søgt af 39 forskellige projekter for i alt ca. 410.000 kr. Ud af dette er der bevilget ca. 139.000 kr. fordelt på 22 projekter. Alle projekter på nær et enkelt (Natfisker for unge) er gennemført af unge for andre unge, og Ungepuljen er således omdrejningspunktet for den selvorganiserede ungekultur i Roskilde Kommune.
  Der ansøges på denne baggrund om, at Ungepuljen hæves til 130.000 kr. for 2017.
  Støtten blev fordelt på følgende arrangementer:
  - Åbningsarrangement for Comet 13, Kulturcosmos.
  - Hæphop.
  - European Scooter Contest/Camp, Hal 12.
  - Slut for Love, Club T Rex på Insp!
  - Tværgymnasiel fredagsbar, INSP!
  - The Ram Jam, Hal 12.
  - Fastelavnsfest, Trekroner.
  - Open Haus, INSP!
  - Skjoldungeturen, cykeltur mellem Roskilde og Lejre.
  - Pokemon Marathon, INSP!
  - Kingston Culture and Music Club, Hal 12
  - Girl Skate Day, Hal 12.
  - Skatekonkurrence og no cigar 2, Hal 12
  - Natfisker for unge.
  - Art Fusion, teaterworkshop.
  - Park Life, Museet for Samtidskunst.
  - Skraldecafe i Latinerhaven.
  - Be Free Scene, koncerter under Rabalder 2016 på Musicon.
  - Præmier til vinderprojekter på Ungedag 2016 (til at realisere projekterne for).
  - Be Free fejrer 1 år, Musicon.
  - Spil Dansk-arrangementer (for unge), INSP!
  - Den rytmiske Højskoles Sjællandsturne.

  Økonomi

  Såfremt der bevilliges 130.000 kr. til Ungepuljen i 2017, skal beløbet finansieres indenfor Start- og Udviklingspuljen, som før bevilling til Ungepuljen udgør 553.827 kr. i 2017 inkl. 173.827 kr. i ubrugte midler fra 2016.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 69

  Der bevilliges 100.000 kr. til Ungepuljen i 2017, idet Ungeudvalget opfordres til at ansøge om ekstra midler, hvis der er behov.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 70 Mødeplan for Folkeoplysningsudvalget 2017

  Pkt. 70

  Mødeplan for Folkeoplysningsudvalget 2017

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges en overordnet mødeplan for fastlagte møder i Folkeoplysningsudvalget i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til mødedatoer for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Mødeplanen for Folkeoplysningsudvalget tager udgangspunkt i Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget. Der kan være behov for ekstraordinære møder bl.a. i forhold til behandling af budget 2018 i september og hurtig sagsbehandling af ansøgninger til Udviklingspuljen.
  Forretningsordenen lægger op til fire årlige fastlagte møde. Til to af møderne vil Kultur- og Idrætsudvalget deltage, for at sikre en dialog og udveksling af idéer mellem udvalgene. (Se bilag – forretningsorden).
  1. møde – afholdes ultimo marts.
  Møde med Kultur- og Idrætsudvalget.
  Forslag til mødedato: mandag den 27. marts.
  2. møde – afholdes ultimo juni.
  Aktuelt tema i Roskilde Kommune.
  Forslag til mødedato: mandag den 19. juni.
  3. møde – afholdes ultimo august.
  Budgetmøde med Kultur- og Idrætsudvalget.
  Forslag til mødedato: mandag den 28. august.
  4. møde – ultimo november.
  Aktuelt tema i Roskilde Kommune.
  Forslag til mødedato: torsdag den 2. november.
  5. møde – afholdes medio december.
  Møde og efterfølgende julefrokost.
  Forslag til mødedato: mandag den 11. december.
  Det forventes, at møderne vil have en varighed af 2-3 timer og starter som udgangspunkt kl. 17.00 på rådhuset.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 70

  Mødeplan godkendt med ændring af mandag den 11. december til den 18. december 2017.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 71 Eventuelt

  Pkt. 71

  Eventuelt

  Sagsnr. 249397 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 71

  Ingen bemærkninger.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 72 Orientering om opdateret oversigt over fordeling af undervisningstilskud for 2017

  Pkt. 72

  Orientering om opdateret oversigt over fordeling af undervisningstilskud for 2017

  Sagsnr. 278445 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Oplysningsforbundenes undervisningstilskud for 2017 i Roskilde Kommune, blev godkendt på Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2016. Forvaltningen orienterer om en administrativ rettelse i timegrundlaget for fordeling af undervisningstilskuddet for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I forvaltningens opgørelse over Oplysningsforbundenes timegrundlag for 2015, og som ligger til grund for fordelingen af budgetrammen for voksenundervisning i 2017, er der sket en beklagelig fejl, idet der uden for FOF er indskrevet at oplysningsforbundet har afholdt 6.043 undervisningstimer indenfor foredrag i 2015. FOF har afholdt 414 timer, og forvaltningen har på baggrund heraf rettet tallet i timegrundlaget for 2015. Ændringen har ingen principiel betydning for den samlede fordeling af budgetrammen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 72

  Taget til efterretning. Forvaltningen eftersender opdateret oversigt til udvalget over fordelingen af oplysningsforbundenes undervisningstilskud for 2017.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.

 • Pkt. 73 Ansøgning om lokaletilskud - G77 Fitness

  Beregning_af_lokaletilskud_-_Idraetsforeningen_G77_-_Fittnes.pdf Idraetsforeningen_G77_Fitness_lokaletilskudsansoegning_-_Lejekontrakt.pdf Idraetsforeningen_G77_-_lokaletilskudsansoegning.pdf

  Pkt. 73

  Ansøgning om lokaletilskud - Idrætsforeningen G77 Fitness

  Sagsnr. 246349 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Idrætsforeningen G77 – Fitness søger lokaletilskud til lejede lokaler på adressen Rosentorvet 3-7, Gundsømagle, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Idrætsforeningen G77 har oprettet en fitness afdeling, som har lejet et lokale til deres aktivitet. Afdelingen har på nuværende tidspunkt 275 medlemmer tilknyttet, hvoraf 45 medlemmer er under 25 år. Foreningen har budgetteret med årlige omkostninger på 206.375 kr. og forventer at afholde 468 aktivitetstimer. Hvis ansøgningen godkendes vil foreningen modtage et lokaletilskud på 24.488 kr. som svare til 89 kr. pr. medlem.

  Idrætsforeningen G77 lokaletilskudsberegning:

  Lejeudgifter: 206.375 kr. (lejebeløb 176.375 kr. + forbrugsudgifter 10.000 kr. + rengøring og tilsyn 20.000 kr.)
  Aktivitetstimer: 468
  Beregningsgrundlag: 60.208 kr. (468 timer * 128,65 kr. KL´s lokaletilskudstakst).
  Lokaletilskud: 24.488 kr. (85 % af 9.852 kr. (u/25 år) + 32 % af 50.356 kr. (o/25 år) – Tilskud beregnet på baggrund af medlemssammensætning).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 12-12-2016, pkt. 73

  Idrætsforeningen G77´s ansøgning om lokaletilskud blev godkendt.
  Fraværende: Jesper Kejlhof, Hulusi Ocak og Sonja Olsson.