You are here

Referat

Dato: Mandag, September 17, 2018 - 17:00
Sted: Jyllingehallerne, Selskabslokalet på første sal over Cafeen
 • Pkt. 45 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 45

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 45
  Godkendt.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken

 • Pkt. 46 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 46

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden orienterer om:

  • Indvielse af børnekulturhuset i Algade 31 den 24. august 2018.
  • Indvielse af Kildegården den 7. september 2018.
  • Housewarming af det nye Musicon-Huset den 20. september 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 46
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken

 • Pkt. 47 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 47

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Marianne Kiærulff oplyste, at Fonden Roskilde Vandrerhjem har en særlig aftale med Danhostel Roskilde på Roskilde Havn, om at folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune kan leje et værelse til 150 kr. pr. overnatning.
  Derudover orienterede Marianne Kiærulff kort om budget 2019.
  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 47
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken

 • Pkt. 48 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 48

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Morgens Petersen orienterede om VIFO´s konference "Folkeoplysningens forandring III" afholdt den 12. - 13. september 2018 i Aarhus. Konferencen havde indeholdt temaer om aftenskolernes udvikling og udfordringer, ny struktur på folkeuniversitetsområdet, folkeoplysningen og de unge, faciliteter m.m. Der var også arrangeret sociale aktiviteter, bl.a. kulturvandring på Marselisborg, stand-up paddle og yoga.
  Brian Hornuff oplyste, at kursister med f.eks. rulator har problemer med den offentlige transport til Kildegården, da der kun må være max. 2 barnevogne i busser, hvilket giver udfordringer i forhold passager med rulator, som pga. manglende plads i busserne kan være nødsaget til at finde andre transportmuligheder til Kildegården.
  Marianne Kiærulff oplyste om muligheden for at bestille Flextrafik, som er en behovsstyret trafik med mindre vogne. Borgere, som ikke har mulighed for, at benytte den almindelige kollektive trafik, kan bestille en vogn, som kører efter borgernes individuelle behov for kørsel og ikke efter en fast køreplan, som det kendes fra almindelige busser.
  Cevri Ocak har besøgt det nye Børnekulturhus i Algade 31, og synes at åbningstiden fra kl. 10 - 14 om lørdagen passer dårligt med børnefamilier, som kan være optaget af indkøb m.m. Ocak anbefalede biblioteket at flytte åbningstiden til f.eks. kl. 12 - 16 lørdag og søndag.
  Ole Nilsen oplyste at Roskilde Handicap ikke har ressourcer til at løfte en mini OL, som der har været tanker om.
  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 48
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken

 • Pkt. 49 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2019-2022

  Pkt. 49

  Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2019-2022

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. august 2018 orienterede Kultur- og Idrætsudvalget om budget 2019-2022 for Kultur- og Idrætsområdet.
  Folkeoplysningsudvalget besluttede, at udvalget vil drøfte høringssvar til budget 2019 på et ekstraordinært Folkeoplysningsudvalgsmøde den 17. september 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Budget 2019-2022 blev offentliggjort den 5. september 2018 med henblik på høring i øvrige råd og udvalg med høringsfrist den 25. september 2018. Folkeoplysningsudvalget skal således afgive høringssvar på det fremlagte budget 2019 indenfor denne periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 49
  Folkeoplysningsudvalget afgav høringssvar, som fremsendes til byrådet.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken

 • Pkt. 50 Udpegning af vinder af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2018

  Udpegning_af_vinderen_af_Start-_og_Udviklingspuljens_Foreningspris_2018.pdf

  Pkt. 50

  Udpegning af vinder af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget skal udpege vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2018. Prisen vil blive overrakt til vinderen på Frivillig Fredag den 28. september.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2018.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget skal i lighed med sidste år uddele Start- og Udviklingspuljens Foreningspris på Frivillig Fredag den 28. september 2018. Kandidater til prisen kan indstilles under forudsætning af, at personen/foreningen har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen i perioden september 2017 – august 2018, at projektet/aktiviteten er gennemført og evalueret i samme periode.
  Start- og Udviklingspuljens foreningspris uddeles til en nystartet forening, en organisation eller et nystartet projekt, som har opnået et bemærkelsesværdigt resultat for foreningen, organisationen eller Roskilde Kommune. Med Start- og Udviklingspuljens Foreningspris følger 5.000 kr., som skal anvendes til rejser eller kurser i foreningens eller organisationens formål.
  Vinderen af prisen i år vælges blandt de indkomne evalueringer fra de projekter som har modtaget støtte fra puljen i 2017/2018.

  Bilag 1. indeholder en oversigt over projekter i 2017/2018, som har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen, og som forvaltningen har modtaget evalueringer fra.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 50
  Vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2018 blev udpeget.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken

 • Pkt. 51 Folkeoplysningsudvalgets videre proces med aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune

  Pkt. 51

  Folkeoplysningsudvalgets videre proces med aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet en rapport om ”Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune”, og skal på denne baggrund drøfte den videre proces med udmøntningen af rapportens forslag til indsatsområder på aftenskoleområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter proces for udvalgets videre udviklingsarbejde på aftenskoleområdet.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget igangsatte i 2017 et udviklingsarbejde på aftenskoleområdet med henblik på at undersøge, analysere og give forslag til en fortsat stærk og positiv udvikling i aftenskolernes folkeoplysende virksomhed fremadrettet i forhold til organisering, aktivitetstilbud og strategisk udvikling m.v.
  Udviklingsarbejdet tog afsæt i 3 workshops i foråret og efteråret 2017 hvor Folkeoplysningsudvalget inviterede Roskilde Kommunes 15 aftenskoler til en inddragende dialogproces om status på aftenskoleområdet, ønsker, visioner, udfordringer, fremtidsperspektiver og muligheder for voksenundervisningen. Processen blev faciliteteret af Foreningsudviklerne i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen, og udmøntede sig i en rapport med en strategiplan og konkrete indsatsmål for en styrket position for aftenskolerne om 3-5 år.
  Rapport om ”Aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune” er vedlagt i bilag 1. Forvaltningen vil kort gennemgå rapportens forslag til indsatsmål, og anbefaler at Folkeoplysningsudvalget drøfter procesplan for udvalgets videre arbejde med indsatsmålene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 51
  Proces for Folkeoplysningsudvalgets udviklingsarbejde på aftenskoleområdet drøftes på udvalgets næstkommende møde.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken

 • Pkt. 52 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 52

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Følgende punkt(er) ønskes på kommende møde:

  • Folkeoplysningsudvalgets videre udviklingsarbejde med aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune.
  • Status på den digitale foreningsservice.

  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 52
  Godkendt.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken

 • Pkt. 53 Eventuelt

  Pkt. 53

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 17-09-2018, pkt. 53
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Daniel Wilken