You are here

Referat

Dato: Mandag, September 18, 2017 - 17:00
Sted: Mødelokale 3A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 42 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 42

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 18-09-2017, pkt. 42

  Godkendt.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 43 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 43

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Orientering fra formanden:

  Ingen bemærkninger.

  Orientering fra forvaltningen:

  - KL afholder dialogmøde med Kulturministeriet den 10. november 2017 om ændringer i Folkeoplysningsloven.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-09-2017, pkt. 43

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 44 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 44

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-09-2017, pkt. 44

  Taget til efterretning.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 45 Orientering fra folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne

  Pkt. 45

  Orientering fra folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-09-2017, pkt. 45

  Taget til efterretning.

  Fraværende

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 46 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2018

  Pkt. 46

  Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2018

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. august 2017 orienterede Kultur- og Idrætsudvalget om budget 2018 for Kultur- og Idrætsområdet.
  Folkeoplysningsudvalget besluttede, at udvalget vil drøfte høringssvar til budget 2018 på et ekstraordinært Folkeoplysningsudvalgsmøde den 18. september 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev offentliggjort den 1. september 2017 med henblik på høring i øvrige råd og udvalg med høringsfrist den 19. september 2017. Folkeoplysningsudvalget skal således afgive høringssvar på det fremlagte budget 2018 indenfor denne periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-09-2017, pkt. 46

  Folkeoplysningsudvalget afgav høringssvar som fremsendes til byrådet.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Daniel Bjørkholm, Jesper Kejlhof og Hulusi Ocak.

 • Pkt. 47 Eventuelt

  Pkt. 47

  Eventuelt

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-09-2017, pkt. 47

  Taget til efterretning.