You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 18, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 68 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 68

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 68
  Godkendt.

 • Pkt. 69 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 69

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Meddelelser fra formanden:
  - 26.10.2018: Hjælper/Træner og Leder aften i Roskilde handicap idrætsforening.
  - 08.11.2018: RIU´s halvårsmøde.
  - 02.11.2018: Roskilde Lysfest.
  - Nøglebrikproblemer på Kildegården.

  Meddelelser fra forvaltningen:
  - Facilitetsrapport om ”Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter”, 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 69
  Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Pkt. 70 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 70

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Marianne Kiærulff og Tuncay Yilmaz orienterede bl.a. om:

  • Facilitetsanalysen "Idræt, Fritid og Kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter, med bl.a. hovedpointer:

  - Børn og voksne, som dyrker idræt og benytter sig af kulturelle tilbud, ligger højt i Roskilde Kommune sammenlignet med de kommuner der er sammenlignet med i analysen.
  - Andelen af børn med en anden etnicitet af ikke-vestlig oprindelse ligger lavt i forhold til at dyrke idræt.
  - Belægningsgraden på kommunens faciliteter udnyttes ikke optimalt.
  - Selvorganiserede aktiviteter i kommunens naturområder er høj.
  - Behov for en renoveringsplan på en del af skolernes faciliteter.

  • Udmøntningen af besparelse på budget 2019 på Roskilde Bibliotekerne med reduktion af servicen "bogen kommer" til svagere målgrupper i kommunen fra aktuel udbringning hver 5. uge til frem over hver 10. uge.
  • Etableringen Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter på 1 mio. kr. i 2019 under Puljen for Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, som udgør 6,6 mio. kr. i 2019.
  • Drøftelse af projekt røgfri fremtid.
  • Udvidelse af Ramsø Hallen.
  • Evaluering af elitesportsaftaler.
  • Bevilling af tilskud til Roskilde Idræts Unions idrætsfest og børneidrætsfesten 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 70

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Pkt. 71 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 71

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Iben Blum:

  • Ansøgning om renoveringen af dansegulv på Museumsøen er blevet afvist.
  • Salsa Latina, som modtog 25.000 kr. i donation fra Roskilde Festival Forening ved Frivillig Fredags foreningsfest, vil gerne dele pengene med andre foreninger i Roskilde Kommune, og arbejder derfor på at lave et stort fælles forenings arrangement på Stændertorvet i forbindelse med Dansens Dag i 2019.

  Jan Brink-Pedersen:

  • Roskilde Idræts Union (RIU) har fået en ny flot hjemmeside.
  • Roskilde Idræts Union (RIU) afholder Idrætsfest den 25. januar 2019 i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.

  Brian Hornuff:

  • Problemer med defekte nøglebrikker og døre der er i stykker på Kildegården er ved at blive løst, idet Ejendomsservice har etableret en vagttelefon mellem kl. 16:00 - 23:00 på hverdage, hvis der er problemer med adgang til lokaler. Lokaler er blevet opdelt i zoner, så brugerne får adgang til zoneområde, som giver større fleksibilitet for undervisere, som kan låne lokaler i zoneområdet hvis de er nødt til at skifte undervisningslokale. Onlinedøre markeres tydeligt, så brugerne ikke er i tvivl om, hvor de kan opdatere deres nøglebrikker. Der vil blive udarbejdet en oversigt med lokaler og dørnumre. Der er mange fejlmuligheder og forbedringerne vil derfor ske hurtigst muligt.
  • Udfordringer med generende støj for yoga hold i Idrættens hus er løst med støjisolering og problemer med luftventilation er forbedret, men der er stadig problemer med reguleringen af temperaturen i lokalerne.
  • Aftenskolernes indflytning i Musikken Hus på Kildegården forventes at foregå uproblematisk i forhold deling af lokaler med Musikskolen.

  Jesper Kejlhof:

  • Verdensarvdagen i Roskilde Kommune afholdes den 20. september 2019 og vil blive gennemført i samarbejde med skoler og andre aktører fra kulturlivet.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 71

  Orienteringerne blev taget til efterretning.

 • Pkt. 72 Orientering om aftenskolernes anvendelse af 10% midler i 2017

  Afregning_af_undervisningstilskud_2017.pdf Oversigt_over_debatskabende_arrangementer_i_2017.pdf

  Pkt. 72

  Orientering om aftenskolernes anvendelse af 10% midler i 2017

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget orienteres om aftenskolernes samlede brug af 10 % midlerne i 2017.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget orienterer forvaltningen udvalget om aftenskolernes brug af 10 % midlerne via en overordnet oversigt.
  I 2017 blev der bevilget en samlet ramme til undervisningstilskud på i alt 13.220.188 kr. og der blev overført 35.036 kr. fra 2016. Rammen til 10 % midler udgjorde således 1.322.019 kr.
  Aftenskolerne afregner hvert år for det modtagne undervisningstilskud. Ved afregningen returneres evt. uforbrugte 10 % midler over 10.000 kr. Beløb under 10.000 kr. kan overføres til næste års debatskabende aktiviteter i aftenskolen.
  Ved afregning af 10 % midlerne i 2017 har aftenskolerne samlet returneret/overført 54.404 kr.Der er brugt 278.097 kr. på administration til de debatskabende arrangementer.
  Forvaltningen har kontrolleret det indsendte dokumentation på forbrug af 10 % midler, jf. Tilskudsreglerne for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune. I forbindelse med forvaltningens kontrol er der overfor enkelte aftenskoler efterspurgt yderligere dokumentation. Forvaltningen har intet at bemærke i forhold til den fremsendte dokumentation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 72

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 73 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018

  Pkt. 73

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.
  Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. oktober 2018 har forvaltningen godkendt 3 foreninger samt bevilliget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen til 5 foreninger.
  Godkendte foreninger:
  1. Sjællands Militær Historiske Køretøjsforening har til formål at udbrede kendskabet til historiske militærkøretøjer og andre terrængående køretøjer.
  2. Rosa La Football Club har til formål at tilbyde en lokal fodboldklub i Roskilde samt styrke det sociale fællesskab i det lokale samfund.

  1. Team NIBO Kørestilsdans har til formål at skabe et grundlag for udøvelse af handicap-idræt under betryggende forhold i samarbejde med andre foreninger.

  Tilskud fra Start- og Udviklingspuljen:
  1. KulturCosmos har fået tilskud til projekt ”Viby Sj. Delecykler”, som har til formål at opdyrke nye aktiviteter i Kulturhuset med istandsættelse og gratis udlån af cykler i Viby. Foreningen har ansøgt om 20.000 kr. og har fået bevilliget 20.000 kr., heraf 3000 kr. til markedsføring (dækkes 100%) og 17.000 kr. til materialer (der maksimalt dækkes med 50 % af de samlede udgifter til materialer).
  2. Foreningen Be Free har fået tilskud til projekt ”Be Free laver butik”, som skal være en eksperimenterende butik i LAB2 på Rabalderstræde 10. Butikken vil blive drevet af frivillige, som sælger genbrugsting og kreative produkter. Foreningen har ansøgt om 25.000 kr., og har fået bevilliget 7.000 kr., da honorar og materialer maksimalt dækkes med 50% og forplejning ikke dækkes af puljen.
  3. Jyllinge Hockey Klub har fået tilskud til projekt ”Opstart af Jyllinge Hockey Klub”, som er underafdeling til JGI. Klubben har ansøgt om 15.000 kr. og har fået bevilliget 7.500 kr. (der maksimalt dækkes med 50 % af de samlede udgifter til materialer).
  4. Roskilde Basket har fået tilskud til projekt ”Nano basketball i RBBC”, til opstart af ny aktivitet for klubbens 4-7 årige børn. Foreningen har ansøgt om 18.000 kr. og har fået bevilliget 18.000 kr. i tilskud til projektet, da honorar og materialer maksimalt dækkes med 50% og forplejning ikke dækkes af puljen.

  1. Foreningen Rosa La Football Club har fået tilskud til et velkomstarrangement i den nye forening. Foreningen har ansøgt om 25.000 kr., og har fået bevilliget 12.500 kr.

  Der resterer den 6. december 2018 102.407,50 kr. i Start- og Udviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 73

  Orienteringen blev taget til efterretning.

 • Pkt. 74 Ansøgning om tilskud fra start- og udviklingspuljen 2018

  Ansoegning_Roskilde_Sejlklub.pdf

  Pkt. 74

  Ansøgning om tilskud fra start- og udviklingspuljen 2018

  Sagsnr. 301384 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning til Start- og Udviklingspuljen fra Roskilde Sejlklub på 50.000 kr., som forvaltningen fremlægger til behandling hos Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen fra Roskilde Sejlklub på 50.000 kr. bevilges.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget skal bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på over 25.000 kr. godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Roskilde Sejlklub, som ansøger om tilskud på 50.000 kr. til projektet Skole- og familiesejlads. Roskilde Sejlklub vil tilbyde sejlads til nye målgrupper for at gøre opmærksom på sporten og de gode naturoplevelser, der følger med når man sejler på fjorden.
  Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder Start- og Udviklingspuljens kriterie om, gennemførelse af partnerskabsprojekter, som har til hensigt at løfte konkrete kommunale opgaver eller skabe nye vedvarende aktiviteter i kommunen.
  Foreningen ansøger om 50.000 kr. til dækning af udgifter til materialer, som samlet udgør 150.000 kr. Forvaltningen indstiller, at der ydes et tilskud på 50.000 kr. i henhold til Start- og Udviklingspuljens bevillingsprocenter for de ansøgte udgiftsposter.
  Der resterer den 6. december 2018 102.407,50 kr. i puljen, og såfremt ansøgningen godkendes resterer der 52.407,50 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 74

  Roskilde Sejlklub´s ansøgning om tilskud på 50.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen blev godkendt.

 • Pkt. 75 Fordeling af undervisningstilskud for 2019

  ROSA_-_ansoegning_2019.pdf Gundsoe_Korforening_-_Ansoegning_2019.pdf Fordeling_af_undervisningstilskud_-_Bilag_A.pdf Fordeling_af_undervisningstilskud_-_Bilag_B.pdf

  Pkt. 75

  Fordeling af undervisningstilskud for 2019

  Sagsnr. 217741 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af undervisningstilskuddet for aftenskolerne i Roskilde Kommune for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag A eller B til fordeling af undervisningstilskuddet for aftenskolerne i 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen fremlægger 2 forslag til fordeling af undervisningstilskud for 2019 (bilag A og B). Bilag A indeholder en fordeling af undervisningstilskuddet, som fordeles på baggrund af aftenskolernes faktiske undervisningstimer i 2017. Bilag B indeholder en fordeling af undervisningstilskuddet på baggrund af de faktiske undervisningstimer for 2017 og Gundsø Korforening´s og ROSA´s ansøgning om forhøjelse af skolernes beregningsgrundlag.
  Gundsø Korforening har søgt om en forhøjelse på 40 alm. timer og ROSA har søgt om en forhøjelse på 630 instrumental undervisningstimer. Ved bevilling vil ROSA´s undervisningstilskud forøges med 193.586 kr. Gundsø Korforening´s undervisningstilskud vil blive forøget med 3.673 kr.
  Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, beslutte at tilskuddet beregnes ud fra et højere eller lavere antal undervisningstimer end sidste afsluttede kalenderår. I så fald skal der foreligge ekstraordinær dokumenteret situation, som f.eks. opdeling eller sammenlægning af aftenskoler, eller en aftenskole i kraftig vækst. Budgetrammen for 2019 er sammensat på baggrund af budget til aftenskoleundervisning på 13.265.000 kr., uforbrugte midler fra 2017 på 625.492 kr. som tilsammen giver en budgetramme i 2019 på i alt 13.890.492 kr.

  Regler for fordeling:

  I henhold til ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” afsnit 3.6 beregnes tilskuddet til aftenskolerne på grundlag af foreningens faktisk afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede kalenderår. Tilskud til almenundervisning og foredrag fordeles med 1/3 af det oplyste undervisningstimetal. Tilskud til instrumentalundervisning fordeles med 5/7 af det oplyste undervisningstimetal og handicapundervisning med 8/9 af det oplyste undervisningstimetal.
  Tilskuddet til handicapundervisning er 8/9 af det oplyste undervisningstimetal, men kan ikke overstige en samlet ramme på 8,55 mio. kr. jf. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning af 3. november 2010, punkt 122. I 2019 er tilskuddet til handicapundervisningen nedsat til 3/4, da man ellers vil overskride rammen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Undervisningstilskuddet finansieres inden for eksisterende budget, samt af uforbrugte midler fra 2017.

  Bilag

  Ansøgning fra Gundsø Korforening

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 75

  Forslag A til fordeling af undervisningstilskuddet for aftenskolerne i 2019 blev godkendt.

 • Pkt. 76 Ansøgning om lokaletilskud - Roskilde Cykel Motion

  Aftale_om_lejeforhoejelse_-_Roskilde_Cykel_Motion.pdf Beregningsark_til_lokaletilskud_-_Roskilde_Cykel_Motion.pdf

  Pkt. 76

  Ansøgning om lokaletilskud - Roskilde Cykel Motion

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Cykel Motion har fremsendt ansøgning om lokaletilskud til lejede lokaler på Rørmosen 37, kælderen, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Cykel Motion´s ansøgning om lokaletilskud godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Cykel Motion lejer kælderlokaler på Rørmosen 39, 4000 Roskilde. Foreningen ansøger om lokaletilskud, da udlejere - Boligselskabet Sjælland - har varslet en huslejestigning på 325% over de næste 4 år. Foreningen oplyser, at frem til maj 2017 udgjorde huslejen 16% af medlemmernes kontingent. Pr. 1. maj 2020 vil huslejen udgøre 66% heraf. Huslejestigningen vil således være belastende i forhold til klubbens medlemsrettede aktiviteter.
  Foreningen har 260 medlemmer, heraf 2 medlemmer under 25 år, og 258 medlemmer over 25 år. Foreningen forventer at afholde 2000 aktivitetstimer i 2019, og ansøger om tilskud til lejeudgifter inkl. forbrugsudgifter på i alt 36.536 kr. for 2019.
  Forvaltningen har på baggrund af foreningens nuværende medlemssammensætning beregnet, at lokaletilskuddet efter Roskilde-ordningen udgør ca. 11.840 kr. Beregningen er sket i henhold til KL´s vejledende timepriser for leje af haller/lokaler i 2018, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 266,98 kr. pr. time for haller og 133,45 pr. time for lokaler. Jfr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 16. I beregningen indgår endvidere kommunens procentsatser for lokaletilskud til børn og unge under 25 år og voksne over 25 år, jfr. Folkeoplysningslovens § 25. Der gives et tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Tilskud til medlemmer over 25 år lå på 32 procent i 2018, idet procentsatsen dog er variabel i forhold til antal ansøgere til puljen.
  Folkeoplysningsudvalget kan vælge at indstille til Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen til lokaletilskud afvises efter Folkeoplysningslovens § 25, såfremt der vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen (stk. 5, nr. 4).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet tilskuddet skal afholdes inden for den afsatte lokaltilskudsramme i forbindelse med den generelle fordeling af lokaletilskud for 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 76

  Roskilde Cykel Motions ansøgning om lokaletilskud til lejede lokaler på Rørmosen 37, kælderen, 4000 Roskilde, blev godkendt. Folkeoplysningsudvalget fandt det dog meget problematisk, at udlejer kan varsle en huslejestigning på 325% over de næste 4 år. Folkeoplysningsudvalget opfordrer Roskilde Cykel Motion til at gå i dialog med udlejer om den uforholdsmæssige urimelige høje huslejestigning for de næste 4 år.

 • Pkt. 77 Ansøgning om lokaletilskud - Roskilde Line Dance

  Beregningsark_til_lokaletilskud_-_Roskilde_Line_Dance.pdf

  Pkt. 77

  Ansøgning om lokaletilskud - Roskilde Line Dance

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Line Dance har fremsendt ansøgning om lokaletilskud for foreningens leje af Moesgårdens beboerhus, Kærvej 15 F, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Line Dance ansøgning om lokaletilskud godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Line Dance ansøger om lokaletilskud, da Roskilde Kommune ifølge foreningen ikke har kunne stillet egnede ledige lokaler til rådighed til foreningens aktiviteter. Foreningen har 105 medlemmer, heraf 1 medlem under 25 år, og 104 medlemmer over 25 år. Foreningen forventer at afholde 740 aktivitetstimer i 2019, og ansøger om tilskud til lejeudgifter inkl. forbrugsudgifter på i alt 32.832,26 kr. for 2019.
  Forvaltningen har på baggrund af foreningens nuværende medlemssammensætning beregnet, at lokaletilskuddet efter Roskilde-ordningen udgør ca. 7.801 kr. Beregningen er sket i henhold til KL´s vejledende timepriser for leje af haller/lokaler i 2018, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 133,45 kr. pr. time til lokaler og 266,98 kr. pr. time til haller. Jfr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 16. I beregningen indgår endvidere kommunens procentsatser for lokaletilskud til børn og unge under 25 år og voksne over 25 år, jfr. Folkeoplysningslovens § 25. Der gives et tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Tilskud til medlemmer over 25 år lå på 32 procent i 2018, idet procentsatsen dog er variabel i forhold til antal ansøgere til puljen.
  Folkeoplysningsudvalget kan vælge at indstille til Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen til lokaletilskud afvises efter Folkeoplysningslovens § 25, såfremt der kan anvises kommunale lokaler (stk. 2) eller, at der vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen (stk. 5, nr. 4).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet tilskuddet skal afholdes inden for den afsatte lokaltilskudsramme i forbindelse med den generelle fordeling af lokaletilskud for 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 77

  Roskilde Line Dance ansøgning om lokaletilskud blev godkendt.

 • Pkt. 78 Mødeplan for 2019

  Pkt. 78

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget 2018-2021, godkendt af byrådet den 29. november 2017, afholdes der møde mindst 4 gange årligt på én af udvalget vedtaget fast mødedag med undtagelse af dage, der falder på helligdage eller i skoleferier. I Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018-2021, har byrådet godkendt følgende mødeplan:
  Der afholdes årligt 4 ordinære møder med deltagelse af alle udvalgets medlemmer. Møderne omfatter to tematiserede møder og to møder med Kultur- og Idrætsudvalget. Møderne afholdes som eftermiddagsarrangementer af 2-3 timers varighed og der udsendes dagsorden jf. vedtægterne.
  1. møde – Temamøde med Kultur- og Idrætsudvalget. Afholdes ultimo marts.
  Forslag til mødedato: tirsdag den 12. marts
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, møde med KIU om aktuelle emner.
  2. møde – Temamøde. Afholdes ultimo juni.
  Forslag til mødedato: tirsdag den 18. juni.
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, diskussion af tema eller problemstilling.
  3. møde – Budgetmøde med Kultur- og Idrætsudvalget. Afholdes ultimo august.
  Forslag til mødedato: tirsdag den 3. september
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, møde med KIU om fremlagte budget, udarbejdelse af budgethøringssvar.
  4. møde – Temamøde. Afholdes ultimo november.
  Forslag til mødedato: tirsdag den 26. november.
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, diskussion af tema eller problemstilling.
  5. møde – Temamøde. Afholdes medio december med efterfølgende julefrokost.
  Forslag til mødedato: tirsdag den 17. december.
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, diskussion af tema eller problemstilling.
  Det forventes, at møderne vil have en varighed af 2-3 timer og starter som udgangspunkt kl. 17.00 på rådhuset.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 78
  Mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2019 blev godkendt med følgende ændringer til mødeplanen:
  1. Møde - Temamøde.
  Mødedato: tirsdag den 26. februar.
  Indhold: Facilitetsanalysen "Idræt, Fritid og Kultur i Roskilde Kommune".
  2. møde – Temamøde med Kultur- og Idrætsudvalget. Afholdes ultimo marts.
  Mødedato: tirsdag den 12. marts
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, møde med KIU om aktuelle emner.
  3. møde – Temamøde. Afholdes ultimo juni.
  Mødedato: tirsdag den 18. juni.
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, diskussion af tema eller problemstilling.
  4. møde – Budgetmøde med Kultur- og Idrætsudvalget. Afholdes ultimo august.
  Mødedato: tirsdag den 3. september
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, møde med KIU om fremlagte budget, udarbejdelse af budgethøringssvar.
  5. møde – Temamøde. Afholdes ultimo november.
  Mødedato: tirsdag den 26. november.
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, diskussion af tema eller problemstilling.
  6. møde – Temamøde. Afholdes medio december med efterfølgende julefrokost.
  Mødedato: tirsdag den 17. december.
  Indhold: Sagsbehandling og orienteringspunkter, diskussion af tema eller problemstilling.
  Det forventes, at møderne vil have en varighed af 2-3 timer og starter som udgangspunkt kl. 17.00 på rådhuset.

 • Pkt. 79 Ungepuljen 2019

  Oversigt_over_tilskud_fra_Ungepuljen_2018.pdf

  Pkt. 79

  Evaluering af Ungepuljen 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om Ungeudvalgets brug af Ungepuljen i 2018 og skal tage stilling til budget 2019 for Ungepuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  • Bevillingen på 100.000 kr. til Ungepuljen i 2019 fra Start- og Udviklingspuljen godkendes.
  • Evaluering af Ungepuljen behandles i Folkeoplysningsudvalget primo 2019

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har siden 2011 bevilliget 100.000 kr. årligt fra Start- Udviklingspuljen til Ungepuljen. I 2018 udgjorde Ungepuljens budget 182.106 kr., heraf 100.000 kr. i årsbudget, 29.855 kr. bevilliget i 2017 og udbetalt i 2018 samt 52.251 kr. i uforbrugte midler overført fra 2017. Der resterer den 11. december 39.672 kr. i puljen.
  I 2018 har der igen været stor interesse for Ungepuljen, og Ungeudvalget har til dags dato modtaget 32 ansøgninger for i alt 275.000.000 kr. Oversigt over ansøgte projekter samt bevilligede tilskud fremgår af vedlagte bilag 1.
  Folkeoplysningsudvalget ansøges om tilskud på 100.000 kr. til Ungeudvalgets Ungepulje i 2019. Ungeudvalget vil primo 2019 give Folkeoplysningsudvalget en orientering om Ungeudvalgets arbejde med Ungepuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Såfremt der bevilliges 100.000 kr. til Ungepuljen i 2019, skal beløbet finansieres inden for Start- og Udviklingspuljen.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 79

  Bevilling på 100.000 kr. til Ungepuljen i 2019 fra Start- og Udviklingspuljen blev godkendt. Evaluering af Ungepuljen behandles i Folkeoplysningsudvalget primo 2019. Folkeoplysningsudvalget besluttede at der fra 2019, vil være et fast dagsordenspunkt "Orientering fra Ungeudvalget", hvor medlemmet af Ungeudvalget vil orientere om tilskud fra Ungepuljen og øvrige aktiviteter i udvalget.

 • Pkt. 80 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 80

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Der var ingen punkter.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 80

  Taget til efterretning.

 • Pkt. 81 Eventuelt

  Pkt. 81

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Formanden holdt en "Tak for i år" tale med betragtninger over vigtige begivenheder og milepæle i Folkeoplysningsudvalgets arbejde i 2018 og om kommende opgaver i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 18-12-2018, pkt. 81

  Taget til efterretning.