You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 21, 2018 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 36 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 36

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 36
  Godkendt.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.

 • Pkt. 37 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar vedrørende budget 2019-2022

  Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne2917742.pdf Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_-_budget_2019_til_augustmoedet2919694.pdf KIU_bloklister2918523.pdf KIU_bloktekster2920085.pdf

  Pkt. 37

  Folkeoplysningsudvalgets høringssvar vedrørende budget 2019

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget skal afgive høringssvar for budget 2019. Kultur- og Idrætsudvalget orienterer på dette møde om det foreløbige budgetforslag.

  Indstilling

  1. Udvalget drøfter det fremlagte budget 2019 - 2022 på kultur- og idrætsområdet.
  2. Udvalget afgiver høringssvar for budget 2019 - 2022 indenfor høringsperioden den 31. august – 18. september 2018.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 15. august 2018 har udvalget taget stilling til budgetforslag 2019-2022 på kultur- og idrætsområdet. Kultur- og Idrætsudvalgets budgetramme samt den videre budgetproces, Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget samt bloklister og bloktekster er vedlagt som bilag. Fagudvalgenes budgetdrøftelser indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling den 29. august 2018 og i Byrådets 1. behandling samme dag.
  Det samlede budgetmateriale bliver offentliggjort den 31. august 2018 med henblik på høring i øvrige råd og udvalg med høringsfrist til den 18. september 2018. Folkeoplysningsudvalget skal således afgive høringssvar på det fremlagte budget 2018 – 2021 indenfor denne periode. Høringssvarene vil indgå i byrådets endelige behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet, som sker henholdsvis den 3. oktober 2018 og den 10. oktober 2018.
  På Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. august 2018 er Kultur- og Idrætsudvalget inviteret til at give en foreløbig orientering om budget 2019 -2022 for kultur- og idrætsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 37
  Godkendt.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.

 • Pkt. 38 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 38

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Formanden orienterer om:
  11. august 2018: Genåbningen af Jyllinge Hallerne.
  Forvaltningen orienterer om:
  - Frivillig Fredag den 28. september 2018.
  - Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2018.
  - Udviklingskoordinator på Kildegården pr. 1. august 2018.
  - Nøglebrikordningen.

  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 38
  Orienteringerne blev taget til efterretning. Udvalget bad forvaltningen registrere foreningernes adgangsproblemer til kommunens lokaler, haller og sale pga. defekte nøglebrikker i en testperiode fra august til 31.12.2018. Forvaltningen giver en status på nøglebrikordningen på Folkeoplysningsudvalgets møde primo 2019.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.

 • Pkt. 39 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 39

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Marianne Kiærulff orienterede bl.a. om renovering og etablering af kunstgræsbaner, renovering af skydeklubber, fremtidig drift af Himmelev Idrætscenter og bonusordningen i elitesportsaftalerne.
  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 39
  Orienteringen blev taget til efterretning.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.

 • Pkt. 40 Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Pkt. 40

  Orientering fra folkeoplysningsmedlemmerne

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 40
  Cevri Ocak havde stor ros til sommerens koncerter i byparken. Mogens Petersen er indtrådt ind i Landsstyrelsen i Dansk Oplysningsforbund (DOF).

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.

 • Pkt. 41 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018

  Pkt. 41

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget gives orientering om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2018.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af folkeoplysende foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på under 25.000 kr. delegeret til forvaltningen.
  Godkendelse af foreninger
  Forvaltningen har ikke godkendt nye foreninger siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. juni 2018.
  Administrative bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen
  Forvaltningen har siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. juni 2018 administrativt bevilliget:

  1. 14.750 kr. til Roskilde Rideklub til mini-ridelejr for børn i forbindelse med ”Sjov ferie”.
  2. 12.500 kr. til Double Top (dartklub) til indkøb af dartinventar til opstart af den nye forening.
  3. 7.500 kr. til Roskilde Klatreklub til indkøb af begynderklatresko til gæster fra Åben skole.
  4. 10.000 kr. til Roskilde Ældre Motion og Roskilde Bordtennis til eventen ”Alle i Roskilde skal spille bordtennis”.
  5. 24.250 kr. til Roskilde Ældre Motion til opstart af floorball, som en ny aktivitet i foreningen.

  Der resterer den 6. august 2018 196.057,50 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 41
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.

 • Pkt. 42 Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2018

  Pkt. 42

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2018

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger på over 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget skal bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på over 25.000 kr. godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
  Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. juni 2018 har forvaltningen ikke modtaget ansøgninger på over 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen.
  Der resterer den 10. august 2018 196.057,50 kr. i puljen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 42
  Taget til efterretning.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.

 • Pkt. 43 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 43

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 301356 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 43

  Der afholdes ekstraordinært møde i Folkeoplysningsudvalget den 17. september 2018 kl. 17:00 - 19:30. Mødet afholdes i Jyllingehallerne med følgende punkter på dagsordenen:

  • Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2019 - 2022.
  • Udpegningen af vinder af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2018.
  • Folkeoplysningsudvalgets videre proces med aftenskolernes fremtid i Roskilde Kommune.

  Fraværende:

  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.

 • Pkt. 44 Eventuelt

  Pkt. 44

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 21-08-2018, pkt. 44
  Ingen bemærkninger.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz og Ole Bæk Nielsen. Sonja Olsson deltog som suppleant for Ole Bæk Nielsen.