You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 26, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 26-02-2019, pkt. 1

  Godkendt.

 • Pkt. 2 Temamøde - Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter

  Idraet_fritid_og_kultur_i_Roskilde_Kommune_-_aktiviteter_og_faciliteter.pdf Notat_om_analysens_anbefalinger_og_kommunale_indsatser_i_forhold_til_disse_anbefalinger.pdf

  Pkt. 2

  Temamøde - Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget præsenteres for en facilitetsanalyse som Roskilde Kommune har fået udarbejde i efteråret 2018 i samarbejde med Syddansk Universitet. Facilitetsanalysen præsenteres af Jens Høyer-Kruse, adjunkt på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, på Folkeoplysningsudvalgets møde.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i budget 2018 at få udarbejdet en idrætsanalyse med fokus på faciliteternes bidrag til lokale fællesskaber i Roskilde Kommune. Analysen har til formål at understøtte Kultur- og Idrætsudvalgets prioriteringer af midlerne i den nyetablerede kultur-, fritids- og idrætsfacilitetspulje. Derudover vil idrætsanalysen kunne danne baggrund for forslag og prioriteringer i forbindelse med Roskilde Kommunes samlede budgetmæssige prioriteringer på idrætsområdet.
  Syddansk Universitet har i efteråret 2018 udfærdiget rapporten Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter. Rapporten indeholder resultaterne af spørgeskemaundersøgelser med svar fra omkring 7.000 af kommunens borgere samt resultaterne af mindre kommunale undersøgelser, der supplerer rapportens øvrige dele i forbindelse med forslag og anbefalinger. Rapporten er vedlagt som bilag 1. Der henvises til afsnit VI, som opsummerer rapporten. I bilag 2 gives et kort overblik over analysens anbefalinger og kommunale indsatser i forhold til disse anbefalinger.
  Rapporten er blevet præsenteret på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 5. december 2018, og det videre arbejde med analysens resultater følger nedenstående politiske procesplan.

  December 2018 KIU præsenteres for og drøfter analysens resultater og anbefalinger.
  Februar 2019 RIU præsenteres for analysens resultater og anbefalinger og giver input til den kommende proces.
  Marts 2019 KIU drøfter, på baggrund af analysen, Roskilde Idræts Unions kommentarer og anbefalinger.
  April – maj 2019 KIU præsenteres for de forskellige indsatsområder enkeltvis og indsatser i forhold til disse.
  Der afholdes møder, på tværs af de politiske udvalg, med henholdsvis KMU og SBU, omkring resultaterne af analysen og fremtidige indsatsområder.
  Juni 2019 KIU forelægges en samlet oversigt over indsatsområder og økonomiske prioriteringer til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-02-2019, pkt. 2

  Taget til efterretning.

 • Pkt. 3 Eventuelt

  Pkt. 3

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-02-2019, pkt. 3

  Taget til efterretning.