You are here

Referat

Dato: Mandag, August 26, 2019 - 17:00
Sted: INSP, Køgevej 4-6, 4000 Roskilde
 • Pkt. 30 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 30

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 30
  Folkeoplysningsudvalget besluttede at flytte dagsordenspunkterne 40, 41 og 39 i angiven rækkefølge øverst i dagsordenen.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 31 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Pkt. 31

  Meddelelser fra formanden og forvaltningen

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Meddelelser fra forvaltningen:

  • Status Roskilde Idrætspark (Stadion projektet)
  • Folkeoplysningsudvalget´s studietur til Silkeborg Outdoor Hovedstad.
  • Tilmelding til Fritid & Samfunds kursus "Workshop om Folkeoplysningsloven".

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 31
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 32 Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Pkt. 32

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Orientering fra Kultur- og Idrætsudvalget

  Marianne Kiærulff orienterede bl.a. om, at Kultur- og Idrætsudvalget har anbefalet frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af en ny hytte til Peder Syv Spejderne samt at udvalget har haft afsluttende drøftelser af budget 2020 - 2023.
  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 32
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 33 Orientering fra Ungeudvalget

  Pkt. 33

  Orientering fra Ungeudvalget

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Daniel Wilken var fraværende til mødet, og der var derfor ingen bemærkninger til dette punkt.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 33

  Taget til efterretning.

  Fraværende:

  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 34 Orientering fra folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne

  Pkt. 34

  Orientering fra folkeoplysningsudvalgsmedlemmerne

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Brian Hornuff orienterede om Kickoff åben hus event den 23. august 2019 på Kildegården, hvor foreninger og aftenskoler bød alle interesserede velkommen til gratis foredrag med Martin Brygmann og muligheden for at afprøve forskellige aktiviteter, som udbydes af Kildegårdens mange forskellige foreninger og aftenskoler.
  Iben Blum oplyste, at Salsa Latina afholder sommerens sidste danseaktivitet på Roskilde Havn i weekenden den 31. august - 1. september 2019. Foreningen oplever fortsat udfordringer med bl.a. manglende kontaktoplysninger på skolerne ved deaktivering af falske alarmer.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 34

  Taget til efterretning.

  Fraværende:

  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 35 Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2019

  Pkt. 35

  Orientering om nye foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om godkendte foreninger og tilskud fra Start- og Udviklingspuljen.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Ifølge forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget er godkendelse af foreninger og bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen op til 25.000 kr. delegeret til forvaltningen. Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. juni 2019 har forvaltningen ikke godkendt nye folkeoplysende foreninger. Forvaltningen har bevilliget tilskud til fra Start- og Udviklingspuljen til 2 forening.
  Tilskud fra Start- og Udviklingspuljen:
  Sønderlundskvarterets Idrætsforening ønsker at etablere et gymnastikhold for ikke foreningsvante børn og unge. Oprettelsen af gymnastikholdet sker i et partnerskabssamarbejde mellem Sønderlundskvarterets Idrætsforening, Roskilde Teamgym, DIF Get2sport og Idrætsbiblioteket (Boligselskabet Sjælland). Foreningen har ansøgt 24.722,50 kr., og har fået bevilliget 24.722,50 kr., idet der ydes 50% i tilskud fra Start- og Udviklingspuljen til foreningens honorarudgifter på 49.445 kr.
  Roskilde Fægteklub ønsker at udbyde aktivitetsforløb i Sabelfægtning for 5-6 klassetrin under "Åben Skole". Klubben har ansøgt om tilskud til trænings/sikkerhedsudstyr, idet klubben kun har få sæt, hovedsagligt til voksne (klubbens fægtere har eget personligt udstyr). Forløbene tilrettelægges således, at det ikke er nødvendigt at en hel klasse samtidig er i fægtetøj, "kun" ca. halvdelen. Klubben har ansøgt om 24.965 kr., og har fået bevilliget 12.483 kr., idet materialer dækkes 50% fra Start- og Udviklingspuljen.
  Der resterer den 14. august 2019 248.234 kr. i Start- og Udviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 35
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 36 Orientering om lokaleanvisning for sæsonen 2019/20 og sæsonen 2020/21

  Pkt. 36

  Orientering om lokaleanvisning for sæsonen 2019/20 og sæsonen 2020/21

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har anvist kommunale lokaler og svømmehaller for sæsonen august 2019 til juni 2020 og for sæsonen august 2020 til juni 2021 ud fra indkomne ansøgninger jf. Folkeoplysningsloven’s § 21 stk. 1-3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har anvist kommunale lokaler og svømmehaller for sæsonen august 2019 til juni 2020 og for sæsonen 2020 til juni 2021 ud fra indkomne ansøgninger jf. Folkeoplysningsloven § 21 stk. 1-3.
  De vigtigste punkter ved anvisningerne er:
  - Faciliteterne (lokaler og svømmehal) er anvist ud fra Folkeoplysningslovens bestemmelser og Roskilde Kommunes retningslinjer for Lokale-, hal-, og banefordeling.
  - Aktiviteter for børn og unge har haft højeste prioritet, hvilket har medført, at foreninger der har ansøgt om faciliteterne til aktiviteter for børn og unge, har haft fortrinsret til kommunale faciliteter, jf. Folkeoplysningslovens § 21 stk. 3.
  - Fordelingen er foretaget af forvaltningen i samarbejde med Roskilde IdrætsUnion, og der er en bred opbakning til lokaleanvisningskriterierne.
  Der kan konstateres et øget pres på tider i især idrætshaller og gymnastiksale, som bliver forøget hvert år, idet der er en stigning i ansøgninger til de samme faciliteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 36
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 37 Orientering om anvisning af udendørs baner for sæsonen 2019/20 og sæsonen 2020/21

  Pkt. 37

  Orientering om anvisning af udendørs baner for sæsonen 2019/20 og sæsonen 2020/21

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget gives en orientering om forvaltningens anvisning af kommunale udendørs baner for sæson august 2019 til juni 2020 og for sæson august 2020 til juni 2021 ud fra indkomne ansøgninger, jf. folkeoplysningslovens § 21.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med Roskilde IdrætsUnion (RIU) udarbejdet et forslag ud fra indkomne ansøgninger til fordeling, som efterfølgende blev drøftet og aftalt med brugerne på et fælles fordelingsmøde. De kommunale udendørs baner bliver fordelt for sæson august 2019 til juni 2020 og for sæson august 2020 til juni 2021, jf. folkeoplysningslovens § 21.
  De vigtigste punkter ved anvisningerne er:
  - Aktiviteter for børn og unge har haft højeste prioritet, hvilket har medført, at foreninger, der har ansøgt om udendørs baner til aktiviteter for børn og unge, har haft fortrinsret til kommunale udendørs baner, jf. Folkeoplysningslovens § 21 stk. 3.
  Fordelingen er foregået i et samarbejde mellem Kultur og Idræt, RIU og brugere på baggrund af Retningslinjer for lokale-, hal- og banefordeling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 37
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 38 Ansøgninger til Start- og Udviklingpspuljen 2019

  Pkt. 38

  Ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har ikke modtaget ansøgninger på over 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget skal bevillinger fra Start- og Udviklingspuljen på over 25.000 kr. godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
  Siden Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. juni 2019 har forvaltningen ikke modtaget ansøgninger på over 25.000 kr. til Start- og Udviklingspuljen.
  Der resterer den 14. august 2019 248.234 kr. i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 38
  Taget til efterretning.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 39 Viby Badmintonklub - klage over lokaleanvisning for sæson 2019/20 – 2020/21

  Henvendelse_fra_Viby_Badmintonklub_vedr._lokaleanvisning_for_saeson_201920_202021.pdf

  Pkt. 39

  Viby Badmintonklub - klage over lokaleanvisning for sæson 2019/20 – 2020/21

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Viby Badminton klub har sendt en klage over lokaleanvisningen for sæson 2019/20 – 2020/21. Forvaltningen fremlægger sagen til behandling i Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Folkeoplysningsudvalget drøfter klage fra Viby badmintonklub.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Viby Badmintonklub (VBK) har ansøgt om haltid i Dåstruphallen fast torsdag kl. 20:15 – 21:15 for sæson 2019/20 – 2020/21, men har fået tildelt tid hver onsdag 20:15 – 21:15. i Viby Idrætscenter. VBK ønsker på denne baggrund sagen behandlet i Folkeoplysningsudvalget. Klubben oplyser, at VBK har haft Dåstruphallen og tiden igennem mange sæsoner, og som har været brugt til træning og holdturneringer i DGI og Badminton Danmark. Dåstruphallen giver optimale forhold for badmintonspil/turneringer pga. gulv- og lysforhold, og VBK har etableret fugtskab til opbevaring af bolde. Derudover oplyser klubben bl.a., at:
  · Brugerne er en stor gruppe af unge fra Viby, som er flyttet væk og har fået børn, og som ser muligheden for at have noget socialt sammen igen. Tordags-tiden er afgørende for, at det kan lykkes.
  · Torsdagsholdet har været med til at stille nye hold til DGI og Badminton Danmark turneringen, hvoraf to kommer fra torsdagsholdet.
  · Ved ændring af dag og sted forventes udmeldinger af klubben, da brugerne kun kan spille torsdag. Et økonomisk tab i medlemskontingenter og rekrutteringsudfordringer af deltagere på hold til DGI og Badminton Danmark.
  Forvaltningen har for sæson 2019/20 – 2020/21 anvist Viby Springhold til Dåstruphallen torsdag kl. 20:15 – 21:15. Lokaleanvisningen er sket i dialog med RIU, som forvaltningen afholder fordelingsmøder med i forbindelse med fordelingen af lokaler, sale og haller i Roskilde Kommune. Anvisningen er sket efter Folkeoplysningslovens § 21, stk. 3., som angiver en prioriteret rækkefølge ved kommunens anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Børn og unge har fortrinsstilling ved anvisning af lokaler, og forvaltningen har lagt vægt på, at Viby springhold udbydes til springere fra 14 år og op. Derudover har forvaltningen vægtet nærhedsprincippet, som skal prioriteres i forhold til aktiviteter for børn og unge i henhold til Folkeoplysningslovens § 21. stk. 2.
  Endelig har forvaltningen lagt vægt på Folkeoplysningslovens § 21, stk. 2., som angiver, at der i lokaleanvisningen så vidt muligt skal tages hensyn til, om lokalerne er egnede i forhold til aktiviteten. Viby springhold er udstyrskrævende pga. airtracks, store madrasser, tilløbsbaner, skumredskaber m.m. til aktiviteterne. Udstyret opbevares på depot i Dåstruphallen. Viby springhold har 4,25 time i hverdagene i Dåstruphallen, som er klubbens primært aktivitetssted, da hallen har plads til springtræning, som kræver længere tilløb samt blød gulvbelægning til de hårde springøvelser. Springholdet har pt. 4 hold med over 100 gymnaster, som er presset på plads og tid. Dertil er der venteliste på flere af holdene. Klubben har derfor ansøgt om forøgelse af haltid i Dåstruphallen, og som forvaltningen har godkendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 39
  Folkeoplysningsudvalget har stor forståelse for Viby Badmintons klage vedrørende lokaleanvisningen for sæson 2019/20 – 2020/21, men vurderer at fordelingen er sket i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens principper for anvisning af offentlige lokaler, sale og haller samt Roskilde Kommunes Retningslinier for Lokale-, hal- og banefordeling for foreninger. Folkeoplysningsudvalget kan derfor ikke imødekomme Viby Badmintons klage. Foreningen opfordres til at ansøge Start- og Udviklingspuljen om tilskud til etablering af fugtskab i Viby Idrætscenter til opbevaring af foreningens bolde

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 40 Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2020

  Hoeringsbrev_vedr._budget_2020.pdf

  Pkt. 40

  Folkeoplysningsudvalgets høringssvar til budget 2020 - 2023

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget skal afgive høringssvar for budget 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Udvalget drøfter det fremlagte budget 2020 - 2023 på Kultur- og Idrætsområdet.
  2. Udvalget afgiver høringssvar for budget 2020 - 2023 inden for høringsperioden den 12. august – 13. september 2019.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Budget 2020 - 2023 blev offentliggjort den 12. august 2019 med henblik på høring i øvrige råd og udvalg med høringsfrist den 13. september 2019. Samtlige høringssvar vil indgå i den videre politiske proces, hvor de politiske forhandlinger finder sted den 27. september, 2. behandlingen af budgettet finder sted i Økonomiudvalget den 2. oktober, og den endelige vedtagelse af budgettet for 2020 - 2023 sker i byrådet den 9. oktober.
  Folkeoplysningsudvalget skal således afgive høringssvar på det fremlagte budget 2020 inden for denne periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 40
  Folkeoplysningsudvalget afgav høringssvar som fremsendes til byrådet.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 41 Udpegningen af vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2019

  Oversigt_over_kandidatertil_Start-_og_Udviklingspuljens_Foreningspris_2019.pdf

  Pkt. 41

  Udpegningen af vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2019

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget skal udpege vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2019. Prisen vil blive overrakt til vinderen på Frivillig Fredag den 27. september 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget udpeger vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2019.

  Beslutningskompetence

  Folkeoplysningsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget skal uddele Start- og Udviklingspuljens Foreningspris på Frivillig Fredag den 27. september 2019. Start- og Udviklingspuljens foreningspris uddeles til en nystartet forening, en organisation eller et nystartet projekt, som har opnået et bemærkelsesværdigt resultat for foreningen, organisationen eller Roskilde Kommune. Med Start- og Udviklingspuljens Foreningspris følger 5.000 kr., som skal anvendes til rejser eller kurser i foreningens eller organisationens formål.
  Kandidater til prisen kan indstilles under forudsætning af, at personen/foreningen har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen og Ungepuljen i perioden september 2018 – august 2019, og at projektet/aktiviteten er gennemført og evalueret i samme periode.
  Som noget nyt har Folkeoplysningsudvalget besluttet, at modtagere af tilskud fra Ungepuljen også indgår i kandidatfeltet til Start- og Udviklingspuljens Foreningspris. Folkeoplysningsudvalget bevilliger årligt 100.000 kr. fra Start- og Udviklingspuljen til Ungepuljen, som varetages af Ungeudvalget i Roskilde Kommune. Ungepuljen har til formål at støtte aktiviteter lavet af unge og til gavn for unge i Roskilde Kommune. Puljen yder bl.a. tilskud til enkeltstående projekter og arrangementer i offentlig regi og gerne af tværgående karakter og til opstart af nye initiativer.
  Tilskud fra Ungepuljen til aktiviteter og projekter for unge i kommunen er således indirekte finansieret af Start- og Udviklingspuljen, og er derfor omfattet af samme ovenstående indstillingskriterier til Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 201.
  Vinderen af prisen i år vælges blandt de indkomne evalueringer fra de projekter som har modtaget støtte fra Start- og Udviklingspuljen og Ungepuljen i 2018/2019. Oversigt over projekter i 2018/2019, som har modtaget tilskud fra Start- og Udviklingspuljen og Ungepuljen, og som forvaltningen har modtaget evalueringer fra er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 41
  Vinderen af Start- og Udviklingspuljens Foreningspris 2019 blev udpeget, og vil få prisen overbragt på Frivillig Fredag den 27. september 2019.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 42 Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 42

  Punkter til næste møde i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 313574 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 42

  • Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger til Kultur- og Idrætsudvalget om initiativer, der fremmer sundhed og trivsel i de folkeoplysende foreninger med særligt henblik på nedbringelse af rygning.
  • Evaluering af Roskilde Kommunes tilskudsmodel for handicappede borgeres deltagelse i foreningslivet.
  • Evaluering af Roskilde Kommunes Lokaletilskudsmodel.

  Fraværende:

  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken

 • Pkt. 43 Eventuelt

  Pkt. 43

  Eventuelt

  Sagsnr. 300205 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Ingen bemærkninger.

  Folkeoplysningsudvalget, 26-08-2019, pkt. 43

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz, Jesper Kejlhof og Daniel Wilken