You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 1, 2016 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 51 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 51

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 51

  Godkendt

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 52 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 52

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 52

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 53 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 53

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 53

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 54 Fastlæggelse af mødekalender af 2016

  Pkt. 54

  Fastlæggelse af mødekalender af 2016

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af forretningsordenens § 5, at Integrationsrådet skal afholde møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets sidste møde i indeværende kalenderår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Integrationsrådet fastlægger sin mødeplan for året 2017.

  Beslutningskompetence
  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af forretningsordenens § 5, at Integrationsrådet skal afholde møde mindst 6 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets sidste møde i indeværende kalenderår.
  Forvaltningen foreslå følgende mødedatoer:
  16. februar 2017
  20. april 2017,
  15. maj 2017,
  31. august 2017,
  26. oktober 2017,
  7. december 2017.
  Samtlige seks møder ligger om torsdage og starter kl. 17.00

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 54

  Godkendt.
  Integrationsrådet har besluttet at afholde nogle af møderne hos Rådets medlemmer og i deres lokaler. Mødet den 16. februar 2017 afholdes hos CLAVIS

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 55 Integrations Cup

  Pkt. 55

  Integrations Cup

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrations Cup i fodbold forventes at blive afholdt i januar 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Integrationsrådet godkender afholdelse af nyt Integrations Cup i januar 2017.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet har afholdt Integrations Cup for foreninger og klubber og hold fra forskellige arbejdspladser siden 2009. Målet er at styrke den sociale integration blandt foreninger af forskellige baggrund og interesser og lokale arbejdspladser.
  Foreninger bidrager med økonomisk bidrag på 300 kr. hver. Et mindre beløb bliver søgt af Integrationsrådets råderammen.

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 55
  Godkendt

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 56 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 56

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 56

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 57 Orienteringen fra forvaltningen

  Pkt. 57

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Forvaltningen har sendt e-mail til en række institutioner og relevante myndigheder og har inviteret dem til Integrationsrådet. Erhvervsforum Roskilde og Politiet i Roskilde er vendt tilbage og har vist interesse for at deltage i rådets arbejde.
  Forvaltningen har kontaktet direktørområdet Skole og Børn angående kommende ny ressourcefordeling på skoleområdet. Skole og Børn er opmærksom på at høre de forskellige interessenter, men afventer udvalgets udmelding og derefter vil sende forslaget til høring.

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 57

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 58 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 58

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 58

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 59 Eventuelt

  Pkt. 59

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Boligselskabet Sjælland i samarbejde med Øst Sjællands Beredskab, Politi og Roskilde Kommune tilbyder de unge mellem 14-18 år undervisning gennem Brandkadet projektet. Sidst frist for tilmelding den 15.12.2016.
  Tilmelding: ungeberedskab@oesb.dk

  Integrationsrådet, 01-12-2016, pkt. 59

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Tuncay Yilmaz.