You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 3, 2018 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 31 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 31

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 31

  Godkendt.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.

 • Pkt. 32 Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Pkt. 32

  Meddelelser fra formanden og næstformanden

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 32

  Anne oplyste, at hun er i kontakt med projekt "Chaufførklassen", hvor flygtninge skal erhverve stort kørekort. Eleverne undervises på CLAVIS i samarbejde med Roskilde Kommune og flere uddannelses institutioner. Hun vil undervise deltagerne i emnerne den danske model på arbejdsmarkedet, om fagforeninger, om job kontrakter og om arbejdstageres rettigheder.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.

 • Pkt. 33 Drøftelse og valg af fokuspunkter for Integrationspolitikken 2018-2021

  Sprogindsatsen_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 33

  Drøftelse og valg af fokuspunkter for Integrationspolitikken 2018-2021

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Oplæg fra Iben Sofie Petersen og Mustafa Göl konsulent på småbørnsområdet, Roskilde kommune.
  Oplægsholderne beskrev integration indsatsen på småbørns (0-6 år) området. Målgruppen er på ca 500 børn, fordelt på 51 sprog. Tallet inkluderer både flygtninge og indvandrerbørn bosat i Roskilde kommune. Fokus er på at børn skal opbygge legerelationer og gennem lege de udvikler deres personlige og sociale relationer dermed blive bedre rustet til deres skolegang.
  De laver handlingsplaner for de tosprogede børn hvor de udarbejder mål for børnenes udvikling.
  I 2018 gik 19 ud af alt 22 børn videre til en børnehaveklasse, efter de gennemførte en test.
  Mens der går alle nydanske børn i børnehaven, er der kun ca. 40 % af dem benytter sig af vuggestuetilbud. Antagelsen er at hvis børn ikke kommer i vuggestue, vil de have svært ved følge med sprogligt og socialt når de kommer i skole
  De oplyste at en af årsagerne til fravalg af vuggestuepladser kan være forældres økonomi, trauma og sociale problemer. Mustafa oplyste endvidere at alle flygtningebørn får social friplads i institutionerne, herunder i vuggestuer.
  Mere om oplægget i det vedhæftede dokument.
  Integrationsrådet talte videre om hvad der kan gøres for at øge indmeldelse af tosprogede børn i vuggestuer. Det vides ikke hvor mange procent af børn med dansk oprindelse benytter sig af vuggestuetilbuddet i Roskilde. Ifølge Integrationsministeriet bliver 72% af efterkommerbørn meldt ind i vuggestuen, mens tallet for hele befolkning er 85%. Rådet vil drøfte emnet videre når rådet ved mere om emnet.

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 33

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.

 • Pkt. 34 Naturliv for Alle

  Naturliv_for_Alle.pdf

  Pkt. 34

  Naturliv for alle

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet Åbent punkt

  Oplæg fra organisationen Naturliv for Alle
  Niklas Hegnsted fra Naturliv for alle fortalte om foreningens formål og aktiviteter. Foreningen som har nogle udendørs aktiviteter om søndagen i lige uger holder til på Eriksvej 50B, 4000 Roskilde.
  Aktiviteterne handler om at gå i opdagelse i naturen. Målgruppen er børn og voksne. Mindre børn skal dog i følge deres forældre/voksne.
  For mere info om foreningen og aktiviteterne, se vedhæftet dokument samt https://da-dk.facebook.com › Steder › Roskilde, Denmark › Skovturssted

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 34

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.

 • Pkt. 35 Afvikling af Integrations Cup i fremtiden

  Pkt. 35

  Afvikling af Integrations Cup i fremtiden

  Sagsnr. 262835 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrations Cup er Integrationrådets social-sportslig arrangement som gentages 1-2 gange om året. Roskilde kommune har fået et tilbud fra KFUM om at arrangere stævnet mod betaling.

  Indstilling

  Integrationsrådet skal beslutte om de vil bruge ekstra ressourcer på denne stævne. Rådet har bevilliget 2.927 kr. for stævnet 2016 og 5.324 kr. i 2017.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt et møde med KFUMs ledelse for at forklare baggrunden for henvendelsen og har introduceret Integrations cups formål og rammer. KFUM forklarede deres sportslige aktiviteter, herunder deres sociale engagement og fodboldkampe for fædre gruppen i Æblehaven og samarbejdet med Boligselskabet Sjælland.
  Herefter sendte KFUM et tilbud om at arrangere Integrations Cup på vegne af Integrationsrådet.
  KFUMs forslag er at forvaltningen skal stå for at sende invitationer, modtage tilmeldinger, købe præmier, sandwich og lignende og booke Roskilde hallerne.
  KFUM vil stå for dommere og runnere og lave programmet. De vil komme med bolde og veste samt frugt og vand til et stævne med max 16 hold. De vil have 7.500 kr for det. De vil også stå for oprydning og op- og nedtagning af bander og for dette skal beder de om 1.500 kr. Forvaltningen skal betale 9.000 kr. i alt til KFUM.

  Økonomi

  Integrationsrådet har en pulje på 70.000 kr. til rådighed for forskellige årlige arrangementer, herunder Integrationscup, som rådet selv afholder.

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 35

  Integrationsrådet vil sige nej tak til KFUMs tilbud, grundet den dyre pris. Forvaltningen skal fortsat gennemføre Integrations Cup.
  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.

 • Pkt. 36 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 36

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Huluci fra Roskilde Kulturforening oplyste at torsdag den 10.05.2018 kl.12.00 vil foreningen officielt indvie Ayasoya Moske i Roskilde
  Adressen er Allehelgensgade 11 B, Roskilde.
  Foreningen byder på en bid mad, drikke og rundvisning i moskeen.

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 36

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.

 • Pkt. 37 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 37

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integration under Social, Job og Sundhed har oprettet eget hjemmeside og facebookside. Der oplyses om flere emner, herunder om job, praktik, uddannelse, bolig og økonomi. se mere http://integration.roskilde.dk/ og https://www.facebook.com/integration.roskilde/

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 37

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.

 • Pkt. 38 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 38

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 38

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.

 • Pkt. 39 Eventuelt

  Pkt. 39

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet vil arbejde med planlægning af et dialogmøde. Derfor vil de afholde et ekstra ordinært møde den 29.5.2018 kl. 17.15 her på Rådhuset.
  Anne spurgte om Integration inddrager tillidsrepræsentanter når der laves praktik aftaler med arbejdspladser. Maria svarede at, det gør man ikke. Men er der spørgsmål om mere beskæftigelse, bliver tillidsrepræsentanterne inddraget.
  Tillidsrepræsentanterne er velkomne til at kontakte Integration, hvis der er et emne på arbejdspladsen som er relevant for arbejdstageren.

  Integrationsrådet, 03-05-2018, pkt. 39

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Tuncay Yilmaz, Per Kragh.