You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 7, 2017 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsordenen

  Invitation_til_Frivilligmoede.pdf

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Godkendt.

  Integrationsrådet, 07-12-2017, pkt. 47

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 48 Meddelelser fra formanden og næstfor-manden

  Pkt. 48

  Meddelelser fra formanden og næstfor-manden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden er blevet inviteret til et fyraftensmøde af frivilligkoordinatorer som arbejder i Integration. Formålet med mødet er at de frivillige organisationer kender til den indsats som findes i Roskilde kommune med det håb at det kan medvirke til at udbygge sam-arbejdet med kommunen og på tværs af organisationerne.
  Mødet finder sted i Loungen i Kantinen på Rådhuset, Rådhusbuen 1 – tirsdag d. 9. januar kl. 17.30-19.30
  Formanden vil deltage i mødet.
  Rådet opfordres til at sende invitationen til eget netværk af frivillige organisationer. Se bilag
  Næstformanden skal ikke repræsentere sin forening i Integrationsrådet mere. Hans forening, Roskilde Kulturforening har peget på Tuncay Yilmaz som skal fremover del-tage i Rådet som repræsentant i stede for ham.

  Integrationsrådet, 07-12-2017, pkt. 48

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 49 Integrationspolitikken 2018-2021

  Pkt. 49

  Integrationspolitikken 2018-2021

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådets og den kommende Integrationspolitik i Roskilde kommune.
  Integrationschef i Roskilde kommune Maria Tvarnø forklarede mulige samarbejdsmodeller.
  Integrationsrådet talte om deres store interesse for videns deling på integrationsområdet samt bidrag i processen omkring formulering af kommende Integrationspolitik. Rådet talte om forskellige muligheder og ytrede interesse for at indkalde til et dialogmøde med forenings repræsentanter og alle borgere og øvrige interesserede som til hverdag er involveret i integration af målgruppen på forskellige vis.
  Forvaltningen arbejder på et forslag som skal drøftes i forlængelse af kommende konstitueringsmøde.
  Integrationsrådet, 07-12-2017, pkt. 49

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 50 Integrationsrådets konstitueringsmøde

  Pkt. 50

  Integrationsrådets konstitueringsmøde

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet skal holde konstitueringsmøde, efter byrådet har konstitueret sig. Dette sker torsdag den 11.1. 2018 kl. 17.00
  Rådet ønsker at skynde konstitueringsprocessen for at komme i gang med diskussioner omkring kommende Integrationspolitik.
  Integrationsrådet, 07-12-2017, pkt. 50

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 51 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 51

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Erik orienterede om Frivilliggruppen Dansk Flygtningehjælp - Roskildes julear-rangement, i Byenshus lørdag den 9. december kl. 15.00

  Integrationsrådet, 07-12-2017, pkt. 51

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 52 Orientering fra forvaltningen

  Integrations_Cup_2018.pdf

  Pkt. 52

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Indendørs Integrations cup afholdes i Tjørnegårdshallen på Tjørnegårdsskolen, Holbækvej 65, 4000 Roskilde.
  Stævnet afholdes fredag den 19. januar 2018, kl. 17.00 – 21.00.
  Frist for tilmelding er den 8.1.2018.
  Se bilag.
  Integration åbner endnu et frivilligt tilbud udover DropIn som har eksisteret i 2 år nu. Det nye tilbud er JobCafe. Cafeen har til formål at støtte dem som selv aktivt søger job, fx i CV skrivning, jobsøgning mv. JobCafe er åben i CLAVIS’ lokaler hver onsdag fra kl. 13.30. Det er planen at en del frivillige også bidrager i projektet.
  Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde Vest er ikke længere på ghettolisten. Dog mente Paco fra Boligselskabet Sjælland at den måde ghettolisten bliver opgjort på, viser ikke nødvendigvis alle fakta på beboere i et område.

  Integrationsrådet, 07-12-2017, pkt. 52

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 53 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 53

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 07-12-2017, pkt. 53

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.

 • Pkt. 54 Eventuelt

  Pkt. 54

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Boligselskabet Sjælland orienterede om to tiltag som tilbydes i 2018.
  Konfliktmægling: I 2018 tilbydes uafhængig konfliktmægling mellem beboere i Boligselskabet Sjælland dog uden tolkebistand. BOSJ håber at roskilde kommune kan hjælpe med en tolk. Ud over at fremme tryghed og trivsel, så er det også økonomisk fornuftigt for alle parter hvis vi via mægling man kan undgå en udsættelsessag (man kan læse mere om tilbuddet her: http://boligkonflikten.dk/ ).
  Projekt Styrke, støttet af Kultur og Integrationspuljen har været en stor succes, så Danmarks Idrætsforbund har nu sikret fortsættelse af aktiviteterne i 2018. Aktiviteterne er integreret i Idrætsbiblioteket (man kan se kort omtale og film om IB her: https://bosj.dk/ib ).

  Integrationsrådet, 07-12-2017, pkt. 54

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Per Kragh.