You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 8, 2015 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 38 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 38

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 38

  Godkendt.
  Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 39 Kriterier for godkendelse som plejefamilie

  hvad_der_er_vaerd_at_vide_naar_man_vil_vaere_plejefamilie.pdf

  Pkt. 39

  Kriterier for godkendelse som plejefamilie

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Konsulent fra børn og unge vil orientere Integrationsrådet om kriterier der skal være opfyld for at en familie kan blive godkendt som plejefamilie.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet drøfter kriterier for godkendelse som plejefamilie.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kulturforeningen mener, at familier med anden etnisk baggrund bliver mødt med rigtig høje krav fra forvaltningen når de søger om at blive godkend som plejefamilier. Integrationsrådet, på baggrund af ovenstående, introduceres for kriterier der skal være opfyld før en familie kan blive godkend til en plejefamilie. Derudover skal rådet drøfter hvorvidt der er behov for at gå i dialog med forvaltningen omkring lempelse af kravene.

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 39

  Drøftet.
  Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 40 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 40

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 40

  Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 41 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 41

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 41

  Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 42 Evalueringen af Integrations Cup 2015

  evalueringen_af_integrations_cup_2015.pdf

  Pkt. 42

  Evalueringen af Integration Cup 2015

  Sagsnr. 262835 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kulturforeningen har været medarrangør for Integrations Cup 2015 der blev afholdt den 14. juni 2015 på KFUM baner. Tuncay Yilmaz har udarbejdet evalueringen for arrangementet som Integrationsrådet skal godkende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet godkender evalueringen.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af evalueringen af der har været et fint fremmøde til turneringen. Der deltog 6 hold og vinderen blev holdet fra Jobcenter Roskilde, som overvejende bestod af de nye flygtninge.
  De bevilgede midler gik til at afholde udgifter til forplejning, indkøb af pokal og gaver til dommer. Samtlige 6 holdt blev opkrævet deltagelses gebyr på 300 kr. hvilket har holdt udgifter til arrangementet på 1.148,90 kr.

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 42

  Godkendt.
  Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 43 Åbent hus arrangement

  Pkt. 43

  Åbent hus arrangement

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet har på mødet den 28. august 2015 besluttet at åbent hus arrangementet skal afholdes på Roskilde Stændertorvet den 28. maj 2015. Uddeling af integrationsprisen sker under arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet drøfter en videre planlægning af arrangementet.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen udarbejder et udgiftsoverslag over Integrationsrådets ideer vedrørende arrangementet som forelægges rådet til videre drøftelse.

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 43

  Drøftet
  Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 44 Fremmødet til Integrationsrådets møder

  oversigt_over_fremmoede_til_integrationsraadets_moeder.pdf

  Pkt. 44

  Fremmøde til Integrationsrådets møder

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet forelægger en oversigt over rådets medlemernes fremmøde til møderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet drøfter oversigten.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet har drøftet fremmødet til Integrationsrådets møder den 27. januar 2015. Der blev foreningen Ungvej Roskilde og Ny-dansk kinesisk forening ekskluderet fra rådet pga. manglende deltagelse.
  Dansk- Tyrkisk Ungdoms – Kultur- og Idrætsforeningen, Foreningen Afgansk – dansker, Roskilde Ungdoms- og Kultur forening har fået lov til at forsætte mod løftet om at fremmødet bliver forbedret.
  Der er nu gået 9 måneder siden. Forvaltningen har udarbejdet en ny oversigt over fremmødet som rådet skal drøfte.

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 44

  1. Formændene fra foreninger, hvis fremmøde i oversigten er på 33 % eller lavere, skal sendes en advarsel om ekskludering fra Integrationsrådet.
  2. Formanden af Integrationsrådet skal indkaldes til et møde med formændene fra foreninger, hvis fremmøde i oversigten er på 33 % eller lavere.
  Fraværende: Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 45 Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Pkt. 45

  Status på Integrationspolitikken 2015-2018

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Resume

  Udkast til Roskilde Kommunens Integrationspolitikken 2015-2018 blev godkendt af byrådet den 2. september 2015. Integrationsrådet skal orienteres om status på politikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Integrationsrådet orienteres om nogle af de tiltag der blev iværksat siden godkendelsen af politikken.

  DROP IN står for åben rådgivning og digital hjælp på biblioteket særligt henvendt til flygtninge. Igangsat september 2015 i samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotek og Integration. DROP IN åbner den 2. november 2015. Formål med tiltaget er at samle rådgivning og digital hjælp, så flygtningene har et fast sted at gå hen og få hjælp, hvor de rette kompetencer er samlet og der er tolk til stede.
  JobFokus Praktiksponsor kampagne er særligt henvendt til lokale virksomheder, der blev igangsat maj 2015 i samarbejde mellem Integration og Erhvervsafdelingen. Som led i kampagnen afholdes JobFokus i Roskildehallen d. 17. februar 2016.
  Formål med kampagnen er:
  a) Oplyse om flygtningenes kvalifikationer ift. det danske arbejdsmarked.
  b) Oplyse om kommunens jobrettede integrationsindsats.
  c) Invitere Roskildes lokale virksomheder til at medvirke til forbedring af
  flygtningenes beskæftigelsesmuligheder gennem praktikforløb, job med
  løntilskud og ordinære jobs.
  Integration og medborgerskab i lokalbibliotekerne igangsat oktober 2015 i samarbejde mellem Bibliotek og Integration.Arbejdsgruppen er startet ud med tiltag i Jyllinge Bibliotek. Formålet med tiltaget er at gøre brug af lokalbibliotekerne til at fremme integration af nye flygtninge som indkvarteres eller boligplaceres i de mindre lokalområder i Roskilde Kommune.
  Bibliotekerne skal fungere som uforpligtende mødested for borgere og flygtninge, og som base for etablering af de integrationsfremmende aktiviteter, som er mest hensigtsmæssige at etablere ude lokalområderne, hvor flygtningene tilflytter, frem for inde i Roskilde centrum, fx sprogtræning.
  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 45
  Integrationsrådet blev orienteret.
  Fraværende: Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 46 Orienteringen fra forvaltningen

  Pkt. 46

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 46

  Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 47 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 47

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Dansk Flygtningehjælp Frivilliggruppen i Roskilde har mange henvendelse fra borgere, der vil tilslutte til foreningen og være med til at gøre en forskel for flytninger. Det er især situationen i Syrien og den hård tone i debatten der får mange til at melde sig. Foreningen glæder sig meget over den store tilstrømning.
  3F Roskildeegnen har et mangfoldigheds udvalg, som har eksisteret i mange år. Udvalget har ytret ønske om, at blive inddraget i aktiviteter for flygtningene,med det formål at oplyse om arbejdsmarkedsforhold og Den Danske Model. Forvaltningen formidler henvendelsen til den ansvarlige i Integrationen.
  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 47

  Fraværende: Firat Aydin, Bashir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 48 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 48

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 48

  Fraværende: Firat Aydin, Basgir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.

 • Pkt. 49 Eventuelt

  Pkt. 49

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Boligselskab Sjælland i samarbejde med Integrationsrådet skal søge om puljemidler fra ny pulje, der skal styrke dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling. Den udarbejdede ansøgning af Boligselskab Sjælland sendes til godkendelse til formanden, Anne Gregersen og Fatemeh Delavari.

  Integrationsrådet, 08-10-2015, pkt. 49

  Fraværende: Firat Aydin, Basgir Ahmad, Hulusi Ocak, Raziye Sadol, Zübeyr Aydemir, Tuncay Yilmaz.