You are here

Referat

Dato: Torsdag, Januar 11, 2018 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Godkendt.
  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 1

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 2 Integrationsrådets sammensætning og præsentation

  Pkt. 2

  Integrationsrådets sammensætning og præsentation

  Sagsnr. 256368 Integrationsrådet 2018 - 2021 Åbent punkt

  Repræsentanter for etniske og integrationsforeninger samt repræsentanter for arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner introducerede sig selv.

  Necdet Oklu, formand for International Folkelig Forening var den eneste kandidat for Integrationsrådets formandskab.

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 2

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 3 Valg af formand

  Pkt. 3

  Valg af formand

  Sagsnr. 256368 Integrationsrådet 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Der skal vælges en formand for Integrationsrådet. Formanden vælges af rådets medlemmer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til at Integrationsrådet vælger en formand blandt sine medlemmer for perioden 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til forretningsordenens §3, stk. 2 og 3 vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand efter reglerne i §24, stk.1 i den kommunale styrelseslov. Det af Beskæftigelses- og Socialudvalgets udpegede medlem Susanne Lysholm Jensen leder valget af formand.
  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 3
  Necdet Oklu valgt som formand for Integrationsrådet 2018-2021

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 4 Valg af næsteformand

  Pkt. 4

  Valg af næsteformand

  Sagsnr. 256368 Integrationsrådet 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Der skal vælges en næstformand for Integrationsrådet. Næstformanden vælges af rådets medlemmer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til at Integrationsrådet vælger en næstformand blandt sine medlemmer for perioden 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til Forretningsordenens §3 stk. 2 og 3 vælger Integrationsrådet bandt sine medlemmer en næstformand. Den nyvalgte formand står for valget af næstformand.

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 4

  Anne Gregersen, fra LO sektion i Roskilde blev valgt som næstformand for rådet.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 5 Valg af Repræsentation i Folkeoplysningsudvalget

  Pkt. 5

  Valg af Repræsentation i Folkeoplysningsudvalget

  Sagsnr. 256368 Integrationsrådet 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Integrationsrådet skal udpege en repræsentant til Folkeoplysningsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Integrationsrådet udpeger en repræsentant til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalgets opgaver er bl.a. at fordele tilskud og lokaler til de frivillige folkeoplysende foreninger, der også rummer idræt.
  I henhold til Folkeoplysningsudvalgets vedtægter deltager en repræsentant for Integrationsrådet i udvalgets møder, som tilforordnet uden stemmeret. Den pågældende repræsentant kan fremsætte forslag og deltager i behandling af sager i udvalget.

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 5

  Erik Lyby fra Dansk Flygtningehjælps frivillig gruppe i Roskilde blev valgt som repræsentant for Folkeoplysningsudvalget. Pia Mikkelsen fra Boligselskabet Sjælland blev valgt som suppleant.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 6 Integrationspolitik 2018-2021

  Pkt. 6

  Integrationspolitik 2018-2021

  Sagsnr. 300598 Integrationsrådet 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Der skal formuleres en ny Integrationspolitik for perioden 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at Rådet drøfter og beslutter sig for processen omkring formulering af den kommende Integrationspolitik.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Tidligere Integrationsråd har sat Integrationspolitk 2018-2021 på dagsorden og har ønsket at prioritere bidrag i formulering af Integrationspolitikken i deres arbejde i løbet af 2018.
  Forvaltningen forslår at rådet følger sådan en proces

  1. Få en status på rådets interesseområder fx arbejdsmarkedet, uddannelse
  2. Indlede en diskussion efterfulgt af indsnævring af fokuspunkter
  3. Afholdelse af dialogmøder, workshops mv
  4. Opsamling og formulering af første udkast til drøftelse i beskæftigelses- og socialudvalg (BSU).
  5. Afgiv høringssvar til BSU/Byrådet.

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 6

  Integrationsrådet godkendte ovenstående fremgangsmøde og proces. Rådet ønsker at være mere synligt under processen, vil indkalde til et dialogmøde og ønsker at planlægge og gennemføre mødet selv.
  Rådet vil have fokus på emner som bl a. bolig og medborgerskab i den kommende Integrationspolitik.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 7 Stigende antal ældre fattige indvandrere

  Pkt. 7

  Stigende antal ældre fattige indvandrere

  Sagsnr. 300599 Integrationsrådet 2018 - 2021 Åbent punkt

  En ny undersøgelse fra Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – viser, at en voksende gruppe af ældre indvandrere har meget få penge til rådighed
  En ny undersøgelse fra Vive viser, at 10 til 30 pct. af indvandrerne mellem 65 og 74 år kan betegnes som økonomisk fattige. Det betyder ifølge beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at de som enlige har under 9000 kr. om måneden til at betale alle udgifter efter skat, og at et ægtepar har
  under 12.000 kr. til rådighed om måneden efter skat.
  Undersøgelsen fra Vive viser desuden, at fattigdommen især rammer kvinder, og at en fjerdedel af de 65-74-årige herboende iranere er fattige, mens fattigdom rammer næsten hver tredje ældre tyrker, 27 pct. af pakistanerne og en femtedel af vietnameserne.
  Til sammenligning kan kun en pct. af danskerne mellem 65 og 74 år betegnes som fattige. Der er i dag i alt 14.000 flygtninge og indvandrere i Danmark mellem 65 og 74 år, og gruppen af ældre indvandrere er hastigt voksende.
  Pia Mikkelsen uddybede punktet.
  Rådet vil gerne invitere en sagkyndig/forfatter til rapporten for at se om vi kan gøre noget for at afhjælpe problemet.

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 7

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 8 Fastlæggelse af mødekalender 2018

  Pkt. 8

  Fastlæggelse af mødekalender 2018

  Sagsnr. 264544 Integrationsrådet 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af forretningsordenens § 5, at Integrationsrådet skal afholde møde mindst 6 gange om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:
  1. at Integrationsrådet fastlægger sin mødeplan for året 2018.
  2. at integrationsrådet beslutter hvilke foreninger og organisationer der skal evt. være værter ved møderne.

  Beslutningskompetence

  Integrationsrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller følgende mødedatoer for 2018
  Torsdag den 1.2.2018
  Torsdag den 22.3.2018
  Torsdag den 3.5.2018
  Torsdag den 23.8.2018
  Torsdag den 25.10.2018
  Torsdag den 6.12.2018Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 8

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 8
  Godkendt. Torsdag den 1.2.2018 blev ikke godkendt. Sekretariatet arbejder på at aftale en anden dato.

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 9 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 9

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Pia Mikkelsen nævnte episoden nytårsaften i Æblehaven/Rønnebærparken. En del unge har skudt med fyrværkeri mod brandvæsnet, som var der for at slukke ilden. Politiet måtte være til stede, før ilden blev slukket.
  Rådet talte også om Roskilde Avis' omtale af Brandkadetter. Rådet sendte følgende læserbrev til Roskilde Avis.
  "Til Roskilde Avis.
  En uacceptabel overskrift: Brandbanditter skal lære at slukke ilden
  Under denne overskrift skriver Roskilde Avis, at ”bestemte unge, hvor der er mistanke om, at de har deltaget i urolighederne nytårsaften (……) vil blive indrulleret som brandkadetter på Beredskabsstationen på Vindingevej. Her skal de som nye brand-banditter lære hvordan man slukker ilden – fremfor at antænde den.”
  I Kommunens Integrationsråd tager vi fuldstændig afstand fra de uroligheder der skete nytårsaften i Æblehaven og Rønnebærparken. Men vi må også tage afstand fra Roskilde Avis’ sammenkobling mellem urolighederne og brandkadetterne. Brandkadetterne melder sig frivilligt til deres uddannelse. De er stolte og hjælpsomme og har været aktive ved flere offentlige arrangementer med at gå brandvagt og stå for oprydning og omdeling af materialer. Senest ved Integrationsrådets åbent hus-arrangement på Stændertorvet i september 2017. Man kan ikke blive brandkadet som en straf – og slet ikke for noget, som der kun er mistanke om.
  Brandkadet-projektet er et prisværdigt tiltag som styrker de unges identitet og trivsel og gør dem i stand til at håndtere pressede situationer og hjælpe mennesker i nødsituationer. Projektet er en succesfuld integrationsindsats, som også beskrevet i Roskilde Avis ved andre lejligheder. At omtale dem som brand-banditter er derfor en fuldstændig urimelig mistænkeliggørelse af en gruppe unge mennesker, der netop samles frivilligt som brandkadetter for at gøre en god indsats.
  På vegne af Integrationsrådet i Roskilde kommune
  v/formand Necdet Ocklu"

 • Pkt. 10 Orientering fra forvaltningen

  Pkt. 10

  Orientering fra forvaltningen

  Sagsnr. 300597 Integrationsrådet 2018 - 2021 Åbent punkt

  Forvaltningen har opdateret forretningsordenen (redaktionelle ændringer). Den bliver sendt til godkendelse i Byrådet.
  12 hold tilmeldte sig Integrations Cup i fodbold. Stævnet afholdes fredag den 19.1.2018 kl. 17.00 i Tjørnegårdsskolens hall.
  Projekt Tilløb, som har nye flygtninge og familiesammenførte som sin målgruppe, er tilbudt igen. Anne Gregersen fra LO har afholdt et oplæg om fagforeninger og a-kasser for gruppen, som vakte stor interesse blandt deltagerne. Andre emner handler om uskrevne og skrevne regler på arbejdsmarkedet, sundfamilie, at bo i almen nyttig bolig er på vej. Et oplæg om sidst nævnte emne kommer fra Boligselskabet Sjælland.

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 10

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 11 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 11

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori Integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 11

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.

 • Pkt. 12 Eventuelt

  Pkt. 12

  Eventuelt

  Sagsnr. 300207 Åbent punkt

  Integrationsrådet, 11-01-2018, pkt. 12

  Fraværende: Ömer Temeltas, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Eva L Nilsson, Per Kragh.