You are here

Referat

Dato: Torsdag, August 11, 2016 - 17:00
Sted:
 • Pkt. 30 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 30

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 255486 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 30

  Fraværende: Ômer Temel, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 31 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 31

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 255568 Integrationsrådet Åbent punkt

  Formanden sendte en mail angående manglende høring til formanden for Skole og Børneudvalg (SBU). SBU har ikke hørt Integrationsrådet, da forslag om decentralisering af modtagelses klasser kom på dagsorden. Han beder SBU formanden om forvaltningens opmærksomhed i fremtiden.

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 31

  Fraværende: Ômer Temel, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 32 Meddelelser fra næstformanden

  Pkt. 322

  Meddelelser fra næstformanden

  Sagsnr. 255574 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 32

  Fraværende: Ômer Temel, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 33 Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Pkt. 33

  Fællesmøde med Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Der er indkaldt til et fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Socialudvalget (BSU) til den 16.8.2016. Integrationsrådet har sendt deres punkter til dagsordenen.
  Men flere medlemmer kan ikke deltage denne dag.
  Mødet bedes flyttet til september 2016.

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 33

  Fraværende: Ômer Temel, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 34 Integrationsrådets høringsret

  Pkt. 34

  Inegrationsrådets høringsret

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Emnet bliver drøftet på BSU og Integrationsrådets fællesmøde i september 2016.

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 34

  Fraværende: Ômer Temel, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 35 Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Pkt. 35

  Nyt fra medlemmer fra foreninger

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  LO/3F Roskilde har holdt en info dag om fagforening og arbejderes rettigheder for Roskildes flygtninge. Tilslutning til info dagen var lille, men dem der deltog, var meget interesseret i emnet. En konsulent fra Roskilde kommunes integrationsafsnit bidrog med oplæg. Fremover vil LO/3F Roskilde tage ud til arbejdspladser i stedet for at indkalde flygtninge hos 3F.

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 35

  Fraværende: Ômer Temel, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 36 Orienteringen fra forvaltningen

  integrationsgrunduddannelse.pdf

  Pkt. 36

  Orienteringen fra forvaltningen

  Sagsnr. 258426 Integrationsrådet Åbent punkt

  Khalil gennemgik den nye lov, Integrationsgrunduddannelse (IGU). IGU giver relativt gode muligheder for flygtninge at uddanne sig.

  Integrationsgrunduddannelsen er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.
  Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.
  Integrationsgrunduddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016.
  Integrationsgrunduddannelsen er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering, men har sin eget lov ramme.
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181798
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183388
  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 36

  Fraværende: Ômer Temel, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 37 Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Pkt. 37

  Orientering om andre nævn og udvalg, hvori integrationsrådet er repræsenteret

  Sagsnr. 255690 Integrationsrådet Åbent punkt

  Tuncay nævnte Byrådets overvejelser om spareplaner på tolkeområdet samt ift mulig halvering af Kultur- og Integrationspuljen. Teletolkning undersøges som en mulighed.
  Anne nævnte at virksomhedskonsulenter skal være opmærksomme når de aftaler løntilskud. Arbejdsgiver skal høre medarbejderne før ansættelse af personer på løntilskud.
  Integrations Cup som var planlagt til den 19.8.2016 blev aflyst pga alt for få tilmeldinger.

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 37

  Fraværende: Ômer Temel, Ghassan Ahmed Zalali, Bashir Ahmad, Fatemeh Delavari.

 • Pkt. 38 Eventuelt

  Pkt. 38

  Eventuelt

  Sagsnr. 255691 Integrationsrådet Åbent punkt

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 38

  Fraværende:

  Integrationsrådet, 11-08-2016, pkt. 38

  Fraværende: